Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Національний банк України Постанова від 05.02.2019 №32
Остання редакція від 05.02.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 05.02.2019

Номер 32

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 06.02.2019
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
05.02.2019 № 32
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України" та з метою реалізації вимог Закону України "Про валюту і валютні операції" Правління Національного банку України
постановляє:
1. Унести зміни до:
слово "уповноваженими" виключити;
2) Положення про порядок встановлення Національним банком України лімітів відкритої валютної позиції та контроль за їх дотриманням уповноваженими банками, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2005 року № 290, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 946/11226 (зі змінами):
у назві та преамбулі слово "уповноваженими" виключити;
у пункті 1 слова "уповноваженого", "міжбанківському" виключити;
3) постанови Правління Національного банку України від 03 листопада 2014 року № 699 "Про застосування окремих норм валютного законодавства під час режиму тимчасової окупації на території вільної економічної зони "Крим" (зі змінами):
абзац третій пункту 1 викласти в такій редакції:
"фізична особа, яка є внутрішньо переміщеною особою з тимчасово окупованої території України (вільної економічної зони "Крим") та отримала передбачену законодавством України довідку, що підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, є резидентом України. Для цілей ідентифікації внутрішньо переміщеної особи місцем її проживання на території України слід уважати фактичне місце проживання/перебування, зазначене в довідці";
у пункті 6:
в абзаці восьмому слова "рахунок цієї юридичної особи, відкритий" замінити словами "рахунки цих юридичних осіб - суб'єктів Криму, відкриті";
в абзаці десятому слова "юридичною особою" замінити словами "юридичною особою - суб'єктом Криму";
у пункті 10 слово "контролю" замінити словом "нагляду";
4) преамбули постанови Правління Національного банку України від 31 березня 2016 року № 222 "Про затвердження Положення про проведення Національним банком України операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на умовах "своп" (зі змінами):
5) Положення про проведення Національним банком України операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на умовах "своп", затвердженого постановою Правління Національного банку України від 31 березня 2016 року № 222 (зі змінами):
підпункт 4 пункту 2 викласти в такій редакції:
"4) операція "своп"  операція з підтримки ліквідності (рефінансування) між Національним банком та банком з купівлі Національним банком іноземної валюти за гривні з одночасним зобов'язанням банку здійснити зворотну купівлю цієї іноземної валюти з фіксацією умов цих операцій під час укладення договору;";
пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. Операції "своп" між Національним банком і банком здійснюються з доларами США та євро.".
2. Департаменту відкритих ринків (Сергій Пономаренко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Постанова набирає чинності з дня введення в дію Закону України "Про валюту і валютні операції".
В. о. ГоловиКатерина РОЖКОВА
Інд. 40
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)
Офіційно опубліковано 06.02.2019
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
05.02.2019 № 32
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України" та з метою реалізації вимог Закону України "Про валюту і валютні операції" Правління Національного банку України
постановляє:
1. Унести зміни до:
слово "уповноваженими" виключити;
2) Положення про порядок встановлення Національним банком України лімітів відкритої валютної позиції та контроль за їх дотриманням уповноваженими банками, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2005 року № 290, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 946/11226 (зі змінами):
у назві та преамбулі слово "уповноваженими" виключити;
у пункті 1 слова "уповноваженого", "міжбанківському" виключити;
3) постанови Правління Національного банку України від 03 листопада 2014 року № 699 "Про застосування окремих норм валютного законодавства під час режиму тимчасової окупації на території вільної економічної зони "Крим" (зі змінами):