Про затвердження Змін до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні

Національний банк України Постанова від 04.09.2018 №96
Остання редакція від 04.09.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 04.09.2018

Номер 96

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 11.09.2018
Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА
від 4 вересня 2018 року № 96
Про затвердження Змін до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні
Відповідно до статей 7, 15, 33 та 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою удосконалення вимог до організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні Правління Національного банку України
постановляє:
1. Затвердити Зміни до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 31 березня 2017 року № 29, що додаються.
2. Національний банк України розглядає документи банків про початок діяльності з інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, що надійшли до Національного банку України до набрання чинності цією постановою, без урахування змін, затверджених пунктом 1 цієї постанови.
3. Банки, юридичні особи, які отримали ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації:
1) зобов’язані протягом трьох місяців із дня набрання чинності цією постановою привести внутрішні положення, що регулюють діяльність підрозділів інкасації, у відповідність до вимог Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 31 березня 2017 року № 29 (далі – Інструкція), з урахуванням змін, затверджених пунктом 1 цієї постанови;
2) мають право протягом місяця з дня набрання чинності цією постановою видавати працівникам підрозділів інкасації cлужбові посвідчення за зразком, наведеним у додатку 2 до Інструкції, без урахування змін, затверджених пунктом 1 цієї постанови.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Холода С. В.
5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаЯ. В. Смолій
Інд. 50
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
04 вересня 2018 року № 96
Зміни до Інструкції
з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні
Офіційно опубліковано 11.09.2018
Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА
від 4 вересня 2018 року № 96
Про затвердження Змін до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні
Відповідно до статей 7, 15, 33 та 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою удосконалення вимог до організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні Правління Національного банку України
постановляє:
1. Затвердити Зміни до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 31 березня 2017 року № 29, що додаються.
2. Національний банк України розглядає документи банків про початок діяльності з інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, що надійшли до Національного банку України до набрання чинності цією постановою, без урахування змін, затверджених пунктом 1 цієї постанови.
3. Банки, юридичні особи, які отримали ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації:
1) зобов’язані протягом трьох місяців із дня набрання чинності цією постановою привести внутрішні положення, що регулюють діяльність підрозділів інкасації, у відповідність до вимог Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 31 березня 2017 року № 29 (далі – Інструкція), з урахуванням змін, затверджених пунктом 1 цієї постанови;
2) мають право протягом місяця з дня набрання чинності цією постановою видавати працівникам підрозділів інкасації cлужбові посвідчення за зразком, наведеним у додатку 2 до Інструкції, без урахування змін, затверджених пунктом 1 цієї постанови.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Холода С. В.
5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.