Про внесення зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу

Національний банк України Постанова від 07.09.2018 №98
Остання редакція від 07.09.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 07.09.2018

Номер 98

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 10.09.2018
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
07 вересня 2018 року м. Київ № 98
Про внесення зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу
Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 66, 67, 73, 74 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою посилення вимог у сфері банківського регулювання та нагляду, удосконалення підходів до застосування заходів впливу за недотримання банками вимог щодо створення ефективних систем управління ризиками Правління Національного банку України
постановляє:
1. Пункт 7.3 глави 7 розділу ІІ Положення про застосування Національним банком України заходів впливу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 року № 346, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2012 року за № 1590/21902 (зі змінами), після абзацу чотирнадцятого доповнити новим абзацом п’ятнадцятим такого змісту:
"визнання Національним банком системи управління ризиками банку неефективною, про що свідчать результати оцінки життєздатності бізнес-моделі банку, аналізу наданих банком фактичних та прогнозних даних балансу банку, звіту про прибутки та збитки, операцій з пов’язаними з банком особами, складових регулятивного капіталу відповідно до стратегії розвитку банку та бізнес-плану розвитку банку, розрахованих із застосуванням макроекономічних показників, що використовуються Національним банком під час проведення оцінки стійкості банку за базовим макроекономічним сценарієм;".
2. Департаменту методології (Іваненко Н.В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаЯ.В.Смолій
Інд. 22
Офіційно опубліковано 10.09.2018
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
07 вересня 2018 року м. Київ № 98
Про внесення зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу
Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 66, 67, 73, 74 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою посилення вимог у сфері банківського регулювання та нагляду, удосконалення підходів до застосування заходів впливу за недотримання банками вимог щодо створення ефективних систем управління ризиками Правління Національного банку України
постановляє:
1. Пункт 7.3 глави 7 розділу ІІ Положення про застосування Національним банком України заходів впливу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 року № 346, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2012 року за № 1590/21902 (зі змінами), після абзацу чотирнадцятого доповнити новим абзацом п’ятнадцятим такого змісту:
"визнання Національним банком системи управління ризиками банку неефективною, про що свідчать результати оцінки життєздатності бізнес-моделі банку, аналізу наданих банком фактичних та прогнозних даних балансу банку, звіту про прибутки та збитки, операцій з пов’язаними з банком особами, складових регулятивного капіталу відповідно до стратегії розвитку банку та бізнес-плану розвитку банку, розрахованих із застосуванням макроекономічних показників, що використовуються Національним банком під час проведення оцінки стійкості банку за базовим макроекономічним сценарієм;".
2. Департаменту методології (Іваненко Н.В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.