Про надання розяснень. Лист від 14.06.2018 №50-0007/32822

Національний банк України Лист від 14.06.2018 №50-0007/32822
Остання редакція від 14.06.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Лист

Дата 14.06.2018

Номер 50-0007/32822

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЛИСТ
14.06.2018 № 50-0007/32822
Київська редакція українського
бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит"
Про надання роз'яснень
Національний банк України розглянув лист Київської редакції українського бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит" від 26.04.2018 № 325-К про надання роз'яснень окремих вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні та повідомляє таке.
Правління Національного банку України прийняло постанову Правління Національного банку України від 24 травня 2018 року № 54 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", якою внесено зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 № 148 (далі - Положення), яка набрала чинності 01 червня 2018 року.
Стосовно першого та другого питань
Відповідно до пункту 35 розділу III Положення, касові документи після складання касиром звіту та оброблення цього звіту комплектуються в хронологічному порядку, нумеруються, формуються в справи відповідно до номенклатури справ та зберігаються відповідно до законодавства України відповідальною особою, на яку керівником покладено обов'язок щодо їх зберігання.
Бланки прибуткового касового ордеру (типова форма № КО-1) та видаткового касового ордеру (типова форма № КО-2) визначені у додатках до Положення.
Нумерація прибуткових касових ордерів (у реквізиті «Прибутковий касовий ордер № від "___"___________20 року») може здійснюватися в хронологічному порядку з початку кожного наступного місяця в порядку зростання з номера «1» протягом календарного місяця та закінчуватися в кінці місяця відповідним номером.
Наприклад:
01.03.2018 -№ 1, № 2, № 3;
02.03.2018 -№4, № 5, № 6;
03.03.2018 -№7;
30.03.2018 -№49, №50, №51.
02.04.2018 -№ 1, № 2, № 3 і т. д.
Аналогічно може здійснюватися і нумерація видаткових касових ордерів (у реквізиті «Номер документа»).
У реквізиті «№ з/п» прибуткового касового ордеру та видаткового касового ордеру проставляється номер за порядком (скорочено - № з/п) таких ордерів. При цьому зважаючи, що прибутковий та видатковий касові ордери оформляються на кожну операцію з приймання/видачі готівки, у реквізиті «№ з/п» проставляється - 1.
Для прибуткових та видаткових касових ордерів у реквізиті «№ з/п» Журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (типова форма № КО-3а) використовується єдина наскрізна нумерація, яка не передбачає окремої нумерації для прибуткових і видаткових касових ордерів. У колонці 3 зазначаються порядкові номери прибуткових документів, а у колонці 7 зазначаються порядкові номери видаткових документів.
Номери, які проставляються у колонці 3 (прибуткові документи) та у колонці 7 (видаткові документи) можуть не співпадати з нумерацією, зазначеною у реквізиті «№ з/п» Журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (типова форма № КО-За) (зразок заповненого Журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів додається).
Стосовно третього питання
У реквізиті видаткового касового ордеру «Додаток» зазначаються документи, що додаються до нього та є підставою видачі готівки, наприклад, видаткова відомість із зазначенням номеру та дати, наказ на відрядження із зазначенням номеру та дати і т. д.
У реквізиті прибуткового касового ордеру «Додатки» зазначаються документи, що додаються до нього та є підставою внесення готівки, наприклад, звіт про використання коштів, виданих відрядження із зазначенням номеру та дати і т. д.
Стосовно четвертого питання
Згідно з пунктом 57 розділу VI Положення, Державна фіскальна служба України (далі - контролюючий орган) під час проведення перевірок щодо дотримання порядку ведення операцій з готівкоюустановами/підприємствами застосовує вимоги розділу VI цього Положення.
Національний банк України не здійснює перевірок суб'єктів господарювання з питань порядку ведення операцій з готівкою та не уповноважений застосовувати до них штрафні санкції.
Стосовно п 'ятого питання
Відповідно до вимог пункту 11 розділу II Положення, оприбуткуванням готівки в касах відокремлених підрозділів установ/підприємств, а також у касах фізичних осіб-підприємців, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО) та/або книг обліку розрахункових операцій (далі - КОРО) без ведення касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень на підставі даних розрахункових документів шляхом формування та друку фіскальних звітних чеків і їх підклеювання до відповідних сторінок КОРО/занесення даних розрахункових квитанцій до КОРО.
Суб'єкти господарювання, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО та/або КОРО, використовують КОРО для:
1) підклеювання та зберігання фіскальних звітних чеків на відповідних сторінках КОРО;
2) здійснення операцій із розрахунковими квитанціями в разі виходу з ладу РРО чи відключення електроенергії;
3) обліку ремонтів, робіт з технічного обслуговування, перевірок конструкцій та програмного забезпечення РРО.
При цьому згідно з пунктом 29 розділу III Положення, документом, щосвідчить про здавання виручки до банку та є підтвердженням оприбуткування готівки в касі суб'єктів господарювання, є:
1) квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки, підписана відповідальними особами банку та засвідчена відбитком печатки банку;
2) квитанція/чек банкомата чи програмно-технічного комплексу самообслуговування;
3) примірник супровідної відомості до сумки з готівковою виручкою (готівкою), засвідчений підписом та відбитком печатки інкасатора-збирача;
4) чек платіжного термінала в разі проведення інкасації коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів.
Додаток: зразок заповненого Журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (типова форма № КО-За) на 1 арк. в 1 примірнику.
Директор Департаменту грошового обігу
Національного банку України
В. П. Зайвенко
Типова форма № КО-3а
________________________________ Ідентифікаційний код в Єдиному державному
(найменування підприємства/ реєстрі підприємств та організацій України
установи/організації) __________________________________________
Журнал
реєстрації прибуткових і видаткових касових документів
20___ року
За цим зразком друкувати всі сторінки журналу.
Таблиця 2

з/п
Прибутковий документ Сума Примітки Видатковий документ Сума Примітки
дата номер дата номер
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 10.01.2018 1 5000-00 Повернення
підзвіту
- - - -
2 10.01.2018 2 3000-00 Повернення
позики
- - - -
3 - - - - 10.01.2018 1 2500-00 Видано підзвіт
4 - - - - 10.01.2018 2 1500-00 Видано з/плату
і т. д.
Типові форми КО-3, КО-3а ведуться за рішенням керівника.
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЛИСТ
14.06.2018 № 50-0007/32822
Київська редакція українського
бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит"
Про надання роз'яснень
Національний банк України розглянув лист Київської редакції українського бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит" від 26.04.2018 № 325-К про надання роз'яснень окремих вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні та повідомляє таке.
Правління Національного банку України прийняло постанову Правління Національного банку України від 24 травня 2018 року № 54 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", якою внесено зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 № 148 (далі - Положення), яка набрала чинності 01 червня 2018 року.
Стосовно першого та другого питань
Відповідно до пункту 35 розділу III Положення, касові документи після складання касиром звіту та оброблення цього звіту комплектуються в хронологічному порядку, нумеруються, формуються в справи відповідно до номенклатури справ та зберігаються відповідно до законодавства України відповідальною особою, на яку керівником покладено обов'язок щодо їх зберігання.
Бланки прибуткового касового ордеру (типова форма № КО-1) та видаткового касового ордеру (типова форма № КО-2) визначені у додатках до Положення.
Нумерація прибуткових касових ордерів (у реквізиті «Прибутковий касовий ордер № від "___"___________20 року») може здійснюватися в хронологічному порядку з початку кожного наступного місяця в порядку зростання з номера «1» протягом календарного місяця та закінчуватися в кінці місяця відповідним номером.
Наприклад:
01.03.2018 -№ 1, № 2, № 3;
02.03.2018 -№4, № 5, № 6;
03.03.2018 -№7;
30.03.2018 -№49, №50, №51.
02.04.2018 -№ 1, № 2, № 3 і т. д.