Про встановлення лімітів відкритої валютної позиції банку. Рішення від 29.03.2018 №184-рш

Національний банк України Рішення від 29.03.2018 №184-рш
Остання редакція від 07.02.2019. Внесення змін (рішення від 05.02.2019 N 103-рш /vr103500-19/)
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Рішення

Дата 29.03.2018

Номер 184-рш

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
29.03.2018 № 184-рш
Про встановлення лімітів відкритої валютної позиції банку
( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національного банку № 347-рш від 19.06.2018 № 103-рш від 05.02.2019 )
Відповідно до вимог статей 6, 7, 15, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України" , статті 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність" , на підставі пункту 6 Положення про порядок встановлення Національним банком України лімітів відкритої валютної позиції та контроль за їх дотриманням банками, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2005 року № 290 , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 946/11226 (зі змінами), та з метою забезпечення стабільності на валютному ринку України Правління Національного банку України
ВИРІШИЛО:
( Преамбула із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного банку № 103-рш від 05.02.2019 )
1. Установити для банків такі ліміти відкритої валютної позиції:
( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного банку № 103-рш від 05.02.2019 )
ліміт загальної довгої відкритої валютної позиції банку (Л13-1) - не більше 5%;
ліміт загальної короткої відкритої валютної позиції банку (Л13-2) - не більше 5%.
( Пункт 1 в редакції Рішення Національного банку № 347-рш від 19.06.2018 )
2. Банк, який працює згідно з графіком приведення загальної довгої відкритої валютної позиції банку до встановленого значення ліміту Л13-1 та/або графіком приведення загальної короткої відкритої валютної позиції банку до встановленого значення ліміту Л13-2, у разі потреби подає Національному банку України оновлений план заходів та/або графік щодо усунення такого перевищення з урахуванням розмірів лімітів відкритої валютної позиції банку, установлених пунктом 1 цього рішення.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного банку № 103-рш від 05.02.2019 )
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 22 червня 2011 року № 205 "Про встановлення лімітів відкритої валютної позиції банку".
4. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) довести зміст цього рішення до відома банків України для використання в роботі.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К.В., заступника Голови Національного банку України Чурія О.Є.
6. Рішення набирає чинності з 01 травня 2018 року.
ГоловаЯ.В. Смолій
( Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ )
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
29.03.2018 № 184-рш
Про встановлення лімітів відкритої валютної позиції банку
Відповідно до вимог статей 6, 7, 15, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України" , статті 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність" , на підставі пункту 6 Положення про порядок встановлення Національним банком України лімітів відкритої валютної позиції та контроль за їх дотриманням банками, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2005 року № 290 , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 946/11226 (зі змінами), та з метою забезпечення стабільності на валютному ринку України Правління Національного банку України
ВИРІШИЛО:
1. Установити для банків такі ліміти відкритої валютної позиції:
ліміт загальної довгої відкритої валютної позиції банку (Л13-1) - не більше 5%;
ліміт загальної короткої відкритої валютної позиції банку (Л13-2) - не більше 5%.
2. Банк, який працює згідно з графіком приведення загальної довгої відкритої валютної позиції банку до встановленого значення ліміту Л13-1 та/або графіком приведення загальної короткої відкритої валютної позиції банку до встановленого значення ліміту Л13-2, у разі потреби подає Національному банку України оновлений план заходів та/або графік щодо усунення такого перевищення з урахуванням розмірів лімітів відкритої валютної позиції банку, установлених пунктом 1 цього рішення.
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 22 червня 2011 року № 205 "Про встановлення лімітів відкритої валютної позиції банку".
4. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) довести зміст цього рішення до відома банків України для використання в роботі.