Про внесення змін до Положення про проведення Національним банком України валютних аукціонів. Постанова від 30.11.2017 №123

Національний банк України Постанова від 30.11.2017 №123
Остання редакція від 30.11.2017. Прийняття
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 30.11.2017

Номер 123

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
30.11.2017 № 123
Про внесення змін до Положення про проведення Національним банком України валютних аукціонів
Відповідно до статті 99 Конституції України, статей 6, 7, 15, 25, 28, 44, 45, 46, 56 Закону України "Про Національний банк України" , Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою забезпечення прозорої стратегії щодо інтервенцій Національного банку України, ефективнішого функціонування міжбанківського валютного ринку України Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до Положення про проведення Національним банком України валютних аукціонів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2008 року № 469, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 січня 2009 року за № 86/16102 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року № 655) (зі змінами), такі зміни:
1) у першому реченні пункту 3 слова "Офіційного інтернет-представництва Національного банку, а також у разі потреби засобами електронної пошти та/або торговельно-інформаційної системи" замінити словами "офіційного Інтернет-представництва Національного банку, а також засобами торговельно-інформаційної системи, якщо аукціон проводиться за допомогою її функціонала";
2) у пункті 5-1 слова "бажані суму та курс операції" замінити словами "бажану суму операції, а для конкурентної заявки - також курс операції";
3) у пункті 11 слова "Офіційного інтернет-представництва Національного банку та в торговельно-інформаційній системі" замінити словами "офіційного Інтернет-представництва Національного банку, а також у торговельно-інформаційній системі, якщо аукціон проводиться за допомогою її функціонала,";
4) пункт 18 викласти в такій редакції:
"18. Національний банк здійснює оприлюднення загальних результатів аукціону, розміщуючи на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку в день проведення аукціону інформацію про:
1) валюту аукціону;
2) оголошений Національним банком обсяг аукціону;
3) загальний обсяг заявок суб'єктів ринку щодо продажу (купівлі) іноземної валюти, прийнятих для участі в аукціоні;
4) загальну кількість заявок суб'єктів ринку щодо продажу (купівлі) іноземної валюти, прийнятих для участі в аукціоні;
5) мінімальний і максимальний курс за заявками суб'єктів ринку щодо продажу (купівлі) іноземної валюти, прийнятими для участі в аукціоні;
6) курс гривні до іноземної валюти за результатами аукціону (середньозважений, максимальний, мінімальний);
7) загальний обсяг задоволених заявок суб'єктів ринку щодо продажу (купівлі) іноземної валюти;
8) загальну кількість задоволених заявок суб'єктів ринку щодо продажу (купівлі) іноземної валюти.".
2. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
В.о. ГоловиЯ.В. Смолій
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
30.11.2017 № 123
Про внесення змін до Положення про проведення Національним банком України валютних аукціонів
Відповідно до статті 99 Конституції України, статей 6, 7, 15, 25, 28, 44, 45, 46, 56 Закону України "Про Національний банк України" , Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою забезпечення прозорої стратегії щодо інтервенцій Національного банку України, ефективнішого функціонування міжбанківського валютного ринку України Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до Положення про проведення Національним банком України валютних аукціонів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2008 року № 469, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 січня 2009 року за № 86/16102 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року № 655) (зі змінами), такі зміни:
1) у першому реченні пункту 3 слова "Офіційного інтернет-представництва Національного банку, а також у разі потреби засобами електронної пошти та/або торговельно-інформаційної системи" замінити словами "офіційного Інтернет-представництва Національного банку, а також засобами торговельно-інформаційної системи, якщо аукціон проводиться за допомогою її функціонала";
2) у пункті 5-1 слова "бажані суму та курс операції" замінити словами "бажану суму операції, а для конкурентної заявки - також курс операції";