Про внесення змін до Положення про визначення повязаних із банком осіб. Постанова від 15.09.2017 №91

Національний банк України Постанова від 15.09.2017 №91
Остання редакція від 15.09.2017. Прийняття
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 15.09.2017

Номер 91

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
15.09.2017 № 91
Про внесення змін до Положення про визначення пов'язаних із банком осіб
Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України" , статей 52, 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність" , з метою підвищення стійкості банківської системи України та захисту інтересів кредиторів і вкладників Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до Положення про визначення пов'язаних із банком осіб, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12 травня 2015 року № 315 (зі змінами), такі зміни:
1) пункт 3 розділу I викласти в такій редакції:
"3. Не є пов'язаними з банком особами:
1) за ознакою афілійованості:
держава Україна (в особі відповідного органу державної влади або управління та/або суб'єктів, що діють на основі лише державної власності);
територіальна громада (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);
міжнародна фінансова установа, з якою Уряд України уклав договір про співробітництво та для якої згідно із законами України встановлені привілеї та імунітети;
2) юридичні особи за ознакою спорідненості через наявність істотної участі осіб, зазначених у підпункті 1 пункту 3 розділу І цього Положення.";
2) у розділі II:
пункт 1 глави 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Банк не пізніше наступного робочого дня після визначення особи пов'язаною з банком і внесення інформації до переліку пов'язаних із банком осіб у письмовій формі повідомляє про це таку особу.";
назву глави 3 викласти в такій редакції:
"Глава 3. Ознаки визначення фізичних або юридичних осіб такими, що є пов'язаними з банком особами".
2. Департаменту методології (Іваненко Н.В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К.В.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
В. о. ГоловиЯ.В. Смолій
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
15.09.2017 № 91
Про внесення змін до Положення про визначення пов'язаних із банком осіб
Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України" , статей 52, 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність" , з метою підвищення стійкості банківської системи України та захисту інтересів кредиторів і вкладників Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до Положення про визначення пов'язаних із банком осіб, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12 травня 2015 року № 315 (зі змінами), такі зміни:
1) пункт 3 розділу I викласти в такій редакції:
"3. Не є пов'язаними з банком особами:
1) за ознакою афілійованості:
держава Україна (в особі відповідного органу державної влади або управління та/або суб'єктів, що діють на основі лише державної власності);
територіальна громада (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);
міжнародна фінансова установа, з якою Уряд України уклав договір про співробітництво та для якої згідно із законами України встановлені привілеї та імунітети;
2) юридичні особи за ознакою спорідненості через наявність істотної участі осіб, зазначених у підпункті 1 пункту 3 розділу І цього Положення.";
2) у розділі II:
пункт 1 глави 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Банк не пізніше наступного робочого дня після визначення особи пов'язаною з банком і внесення інформації до переліку пов'язаних із банком осіб у письмовій формі повідомляє про це таку особу.";
назву глави 3 викласти в такій редакції: