Про затвердження Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків. Постанова від 17.08.2017 №80

Національний банк України Постанова, Зразок, Вимоги, Структура, Повідомлення, Заява, Форма типового документа, Положення від 17.08.2017 №80
Остання редакція від 24.10.2018. Внесення змін (постанова від 16.10.2018 N 109 /v0109500-18/)
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова, Зразок, Вимоги, Структура, Повідомлення, Заява, Форма типового документа, Положення

Дата 17.08.2017

Номер 80

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
17.08.2017 № 80
Про затвердження Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 114 від 15.11.2017 № 109 від 16.10.2018 )
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України" , статті 21 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та з метою удосконалення порядку видачі Національним банком України небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (далі - Положення), що додається.
2. Колонку 3 "Найменування послуг" послуги під номером 52 Тарифів на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за № 787/8108 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 15 червня 2017 року № 53) (зі змінами), викласти в такій редакції:
"Розгляд пакета документів щодо видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків небанківській фінансовій установі, а також переоформлення ліцензії".
3. Небанківським фінансовим установам, які отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків відповідно до вимог Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 лютого 2013 року № 57, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 березня 2013 року за № 407/22939 (зі змінами):
протягом двох місяців із дати набрання чинності цією постановою подати до Національного банку України анкету (додаток 3 до Положення) та відомості про свою структуру власності відповідно до вимог розділу VI Положення. Небанківські фінансові установи, які мають ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків та генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій, відомості про свою структуру власності згідно з цим пунктом не подають;
протягом шести місяців із дня набрання чинності цією постановою забезпечити приведення своєї діяльності, структури власності, фінансового стану та ділової репутації у відповідність до вимог Положення та подати до Національного банку України письмове запевнення про їх відповідність вимогам Положення.
4. Департаменту фінансового контролінгу (Стринжа О.В.) і Департаменту ліцензування (Бевз О.О.) у строк до 31 грудня 2017 року привести тарифи на послуги з реєстрації та ліцензування у відповідність до вимог Положення.
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 114 від 15.11.2017 )
5. Небанківські фінансові установи до затвердження тарифу на послугу з розгляду пакета документів щодо видачі дубліката ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків копію платіжного документа, що підтверджує здійснення оплати за цю послугу, не подають.
6. Визнати такими, що втратили чинність:
1) постанову Правління Національного банку України від 26 лютого 2013 року № 57 "Про затвердження Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 13 березня 2013 року за № 407/22939;
2) пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 04 лютого 2014 року № 43 "Про затвердження Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05 березня року за № 348/25125;
3) підпункт 1 пункту 1 та пункт 3 постанови Правління Національного банку України від 24 липня 2015 року № 480 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України";
4) пункти 2 та 3 постанови Правління Національного банку України від 25 листопада 2015 року № 815 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України";
5) постанову Правління Національного банку України від 01 вересня 2016 року № 379 "Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків".
7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Смолія Я.В. та заступника Голови Національного банку України Рожкову К.В.
8. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
В. о. ГоловиЯ.В. Смолій
ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
фінансового моніторингу УкраїниІ.Б. Черкаський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
17.08.2017 № 80
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків
І. Загальні положення
2. Це Положення визначає умови, за яких видається ліцензія на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (далі - ліцензія) Національним банком України (далі - Національний банк), порядок видачі, переоформлення ліцензії, а також підстави, за яких Національний банк має право відмовити у видачі ліцензії, зупинити або відкликати її.
3. Вимоги цього Положення поширюються на небанківські фінансові установи, які мають намір стати платіжними організаціями та/або учасниками платіжних систем та надавати послуги з переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків.
4. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
1) дата подання пакета документів - дата реєстрації в Національному банку повного пакета документів, передбаченого розділом III цього Положення;
2) істотна участь - пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи разом з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи. Особа визнається власником опосередкованої істотної участі незалежно від того, чи здійснює така особа контроль прямого власника участі в юридичній особі або контроль будь-якої іншої особи в ланцюгу володіння корпоративними правами такої юридичної особи;
3) кваліфіковане бюро кредитних історій - Перше всеукраїнське бюро кредитних історій, Українське бюро кредитних історій та Міжнародне бюро кредитних історій;
4) керівники небанківської фінансової установи - одноособовий виконавчий орган або члени колегіального виконавчого органу та члени ради (наглядової, спостережної ради - за наявності) небанківської фінансової установи;
5) кінцевий власник істотної участі в небанківській фінансовій установі - фізична особа, юридична особа, у структурі власності якої немає інших власників істотної участі в небанківській фінансовій установі, визначених відповідно до вимог цього Положення;
6) ключовий учасник юридичної особи - будь-яка фізична особа, яка володіє корпоративними правами такої юридичної особи, юридична особа, що володіє двома і більше відсотками корпоративних прав такої юридичної особи, зокрема, якщо:
юридична особа має більше ніж 20 учасників - фізичних осіб, то ключовими учасниками є 20 учасників - фізичних осіб, частки яких є найбільшими;
однакові за розміром пакети корпоративних прав юридичної особи належать більше ніж 20 учасникам - фізичним особам, ключовими учасниками є всі фізичні особи, які володіють двома і більше відсотками корпоративних прав такої юридичної особи;
7) контролер - фізична або юридична особа, щодо якої не існує контролерів - фізичних осіб та яка має змогу здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння самостійно або разом з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння здійснювати такий вплив на підставі договору чи будь-яким іншим чином;
8) контроль - можливість здійснювати вирішальний вплив на управління та/або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння однією особою самостійно або разом з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння можливість здійснювати такий вплив на підставі договору чи будь-яким іншим чином;
9) ланцюг володіння корпоративними правами юридичної особи - інформація про склад ключових учасників юридичної особи, яка включає інформацію про ключових учасників першого і кожного наступного рівня володіння корпоративними правами юридичної особи;
10) ліцензія - документ Національного банку, який засвідчує право небанківської фінансової установи надавати послуги з переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків (далі - переказ коштів);
11) небанківська фінансова установа - юридична особа, яка відповідно до законодавства України не є банком, надає одну або кілька фінансових послуг та внесена до Державного реєстру фінансових установ (далі - Реєстр фінансових установ) у порядку, установленому законодавством України;
12) остаточні ключові учасники - це ключові учасники - фізичні особи, а також ключові учасники - юридичні особи, які у своєму складі не мають ключових учасників. Остаточними ключовими учасниками також є держава (в особі відповідного органу державної влади), територіальна громада (в особі відповідного органу місцевого самоврядування), міжнародна фінансова установа, а також публічна компанія;
13) публічна компанія - іноземна юридична особа, створена у формі публічного акціонерного товариства, акції якої включені до біржових списків (пройшли процедуру лістингу) і допущені до торгів у регульованому сегменті кваліфікованої фондової біржі;
14) рівень володіння корпоративними правами юридичної особи - відносини щодо володіння корпоративними правами юридичної особи між такою юридичною особою та її учасниками. Якщо всі учасники юридичної особи є фізичними особами, то така юридична особа має лише один рівень володіння корпоративними правами;
15) учасник юридичної особи - особа, яка володіє корпоративними правами цієї юридичної особи.
Інші терміни в цьому Положенні вживаються в значеннях, наведених у Законах України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та інших законодавчих актах України.
5. Рішення про видачу ліцензії або відмову у її видачі, а також зупинення, поновлення, відкликання ліцензії приймається Правлінням Національного банку.
Рішення про переоформлення ліцензії, видачу дубліката ліцензії приймає заступник Голови Національного банку.
( Абзац другий пункту 5 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 109 від 16.10.2018 )
Ліцензія набирає чинності з дати її підписання заступником Голови Національного банку. Строк дії ліцензії є необмеженим.
Небанківська фінансова установа має право розпочати надання послуг з переказу коштів із дати підписання ліцензії заступником Голови Національного банку та за умови участі небанківської фінансової установи в платіжній системі, відомості про яку внесені Національним банком до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури.
6. Небанківська фінансова установа не має права передавати ліцензію третім особам.
7. Небанківська фінансова установа зобов'язана внести плату за розгляд пакета документів, поданого для видачі, переоформлення ліцензії або видачу її дубліката в розмірі, передбаченому нормативно-правовими актами Національного банку з питань затвердження тарифів на послуги (операції) Національного банку.
Небанківська фінансова установа зобов'язана подати копію платіжного документа, що підтверджує здійснення оплати за відповідну послугу одночасно з поданням Національному банку відповідного пакета документів. Неподання копії відповідного платіжного документа є підставою для повернення Національним банком документів на доопрацювання.
Послуга щодо розгляду пакета документів, поданого для отримання ліцензії, вважається наданою, а плата за розгляд пакета документів не підлягає поверненню, якщо за відповідним пакетом документів Національним банком було прийняте рішення про видачу/відмову у видачі ліцензії.
Послуга з переоформлення ліцензії або видачі її дубліката вважається наданою, а плата за переоформлення ліцензії або видачі її дубліката не підлягає поверненню, якщо за відповідним пакетом документів Національний банк прийняв рішення про переоформлення ліцензії або видачу її дубліката.
( Абзац четвертий пункту 7 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 109 від 16.10.2018 )
8. Небанківська фінансова установа має право звернутися до Національного банку із заявою про переоформлення ліцензії в разі зміни її найменування (якщо така зміна не пов'язана з реорганізацією).
9. Небанківська фінансова установа має право звернутися до Національного банку із заявою про отримання дубліката ліцензії в разі втрати або пошкодження такої ліцензії.
10. Небанківська фінансова установа зобов'язана не пізніше наступного робочого дня з дати її виключення з Реєстру фінансових установ припинити надання послуг з переказу коштів, письмово повідомити про це Національний банк та повернути ліцензію.
11. Небанківська фінансова установа зобов'язана в разі прийняття нею рішення про припинення надання послуг з переказу коштів письмово повідомити про це Національний банк та повернути ліцензію протягом п'яти робочих днів із дати прийняття такого рішення.
II. Умови, за яких небанківська фінансова установа має право отримати ліцензію та надавати послуги з переказу коштів
12. Національний банк видає ліцензію небанківській фінансовій установі за умови дотримання таких вимог:
1) відповідність фінансового стану небанківської фінансової установи вимогам розділу IV цього Положення;
2) відповідність структури власності небанківської фінансової установи вимогам розділу VI цього Положення;
3) відсутність протягом року, що передує даті надходження документів, фактів порушення небанківською фінансовою установою вимог нормативно-правових актів Національного банку, законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, валютного законодавства та/або застосованих до неї заходів впливу за порушення зазначеного законодавства України;
4) відповідність внутрішніх правил про переказ коштів небанківської фінансової установи законодавству України з питань переказу коштів;
5) відповідність небанківської фінансової установи, її керівників, власників істотної участі в ній вимогам щодо ділової репутації, визначеним у розділі V цього Положення.
13. Небанківська фінансова установа, яка отримала ліцензію, зобов'язана протягом одного місяця з дати отримання ліцензії, але до дня проведення першої операції з переказу коштів, розробити та затвердити внутрішні документи з питань:
1) фінансового моніторингу з урахуванням вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів , затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 вересня 2016 року № 388 (зі змінами);
2) реалізації персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) з урахуванням законодавства України про санкції та нормативно-правових актів Національного банку у сфері забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
( Пункт 13 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 109 від 16.10.2018 )
14. Небанківська фінансова установа, яка отримала ліцензію та має намір надавати послуги з приймання готівки для подальшого її переказу, зобов'язана протягом одного місяця з дати отримання ліцензії, але до дня проведення першої операції з переказу коштів розробити та затвердити внутрішні документи, які мають визначати порядок розрахунку ліміту залишку готівки в касі пунктів приймання готівки та періодичність проведення інкасації готівкових коштів у пунктах приймання готівки та платіжних пристроях.
15. Небанківська фінансова установа, яка отримала ліцензію, не має права здійснювати ризикову діяльність. Ознаками здійснення небанківською фінансовою установою ризикової діяльності є:
1) проведення фінансових операцій (безпосередньо або її клієнтами), що не мають очевидної економічної доцільності (сенсу);
2) проведення фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, фінансуванням тероризму, уникненням оподаткування, вчиненням інших злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України тощо;
3) проведення фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з уникненням виконання вимог та обмежень, передбачених законодавством України з питань фінансового моніторингу;
4) невикористання права відмови в проведенні клієнтами регулярних фінансових операцій, характер яких дає підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з використанням послуг небанківської фінансової установи для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму, фінансування розповсюдження зброї масового знищення чи вчинення іншого злочину;
5) здійснення (безпосередньо або її клієнтами) фінансових операцій з використанням втрачених, викрадених, підроблених документів;
6) здійснення фінансових операцій клієнта, який є публічним діячем, особою, близькою або пов'язаною з публічним діячем, щодо якого (якої) небанківська фінансова установа не має документально підтверджених відомостей стосовно джерел походження коштів (активів, прав на такі активи), достатніх для підтвердження його (її) реальних фінансових можливостей проводити чи ініціювати проведення відповідної фінансової операції;
7) наявність договорів факторингу та/або договорів відступлення права вимоги, укладених небанківською фінансовою установою з банком або іншою особою, за якими небанківська фінансова установа набуває статусу кредитора щодо заборгованості, загальна сума якої перевищує 50 відсотків активів небанківської фінансової установи;
8) подання Національному банку недостовірної(их) інформації/ документів/висновків.
16. Небанківська фінансова установа, яка під час надання послуг з переказу коштів має намір використовувати комерційне (фірмове) найменування, торговельну марку (знак для товарів та послуг), що не містить найменування небанківської фінансової установи, зобов'язана не менше ніж за 15 робочих днів до початку використання письмово повідомити Національний банк про їх використання та надати інформацію про таку торговельну марку, фірмове найменування.
17. Небанківська фінансова установа зобов'язана протягом 10 робочих днів із дня початку/припинення користування послугами оператора послуг платіжної інфраструктури в письмовій формі повідомити про це Національний банк.
Повідомлення має містити інформацію про:
1) повне та скорочене найменування оператора послуг платіжної інфраструктури, його ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, місцезнаходження, назву/позначення його комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів та послуг) (за наявності);
2) дату початку/припинення надання ним послуг небанківській фінансовій установі.
18. Небанківська фінансова установа зобов'язана протягом усього строку дії ліцензії дотримуватися вимог законодавства України, у тому числі вимог цього Положення, правил платіжних систем, учасником яких вона є, та внутрішніх правил про переказ коштів, а також виконувати вимоги та рішення Національного банку, зокрема, надавати на вимогу Національного банку інформацію, документи і звітність у встановлений Національним банком строк.
19. Небанківська фінансова установа, яка отримала ліцензію, зобов'язана протягом усього строку дії ліцензії щороку до 01 квітня подавати Національному банку такі документи:
1) фінансову звітність, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, у складі форми № 1 "Баланс" ("Звіт про фінансовий стан"), форми № 2 "Звіт про фінансові результати" ("Звіт про сукупний дохід"), форми № 3 "Звіт про рух грошових коштів", форми № 4 "Звіт про власний капітал" і приміток до фінансової звітності або "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" за попередній звітний рік;
2) висновок аудитора (аудиторської фірми), відомості щодо якого (якої) включені до відповідного реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, складений за підсумками проведеної перевірки достовірності та повноти річної фінансової звітності, її відповідності міжнародним стандартам фінансової звітності.
20. Небанківська фінансова установа в разі виявлення обставин, що свідчать про невідповідність вимогам, установленим цим Положенням, зобов'язана письмово повідомити про це Національний банк протягом п'яти робочих днів із дня виявлення таких обставин.
III. Порядок подання документів Національному банку для отримання/переоформлення ліцензії
21. Небанківська фінансова установа для отримання ліцензії зобов'язана подати до Національного банку такі документи:
1) заяву про видачу ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (додаток 1);
2) бізнес-план щонайменше на три роки діяльності, який має бути складений з урахуванням вимог, визначених у додатку 2 до цього Положення;
4) копію свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, засвідчену підписом уповноваженої особи небанківської фінансової установи;
5) копію статуту, засвідчену підписом уповноваженої особи небанківської фінансової установи. Небанківська фінансова установа, актуальна редакція статуту якої оприлюднена на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, статут у паперовій формі не подає. Небанківська фінансова установа, що створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного всіма засновниками;
6) внутрішні правила про переказ коштів, які мають містити положення, зазначені в пункті 22 розділу III цього Положення;
7) фінансову звітність, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, у складі форми № 1 "Баланс" ("Звіт про фінансовий стан"), форми № 2 "Звіт про фінансові результати" ("Звіт про сукупний дохід"), форми № 3 "Звіт про рух грошових коштів", форми № 4 "Звіт про власний капітал" і приміток до фінансової звітності або "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва":
за попередній звітний рік (за наявності);
станом на останню звітну дату, що передує зверненню небанківської фінансової установи до Національного банку із заявою про видачу ліцензії (якщо така дата не збігається з кінцем звітного року).
Якщо за даними фінансової звітності дебіторська заборгованість небанківської фінансової установи становить більше ніж 10% активів небанківської фінансової установи, то додатково до фінансової звітності подається розшифрування такої дебіторської заборгованості, уключаючи інформацію про сторони та суму операцій, строки та умови погашення дебіторської заборгованості, інформацію про наявність забезпечення і характер відшкодування, яке надаватиметься під час погашення.
Якщо за даними фінансової звітності фінансові інвестиції небанківської фінансової установи становлять більше ніж 10% активів небанківської фінансової установи, то додатково до фінансової звітності надається детальна інформація щодо таких інвестицій, зокрема про цільове призначення інвестицій, об'єкт та суму інвестицій.
Національний банк має право вимагати надання додаткової інформації та документів щодо фінансової звітності небанківської фінансової установи;
8) висновок аудитора (аудиторської фірми), відомості щодо якого (якої) включені до відповідного реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, про підтвердження достовірності та повноти фінансової звітності небанківської фінансової установи; та інформацію такого аудитора про підтвердження джерел формування власного капіталу небанківської фінансової установи та достатності її фінансового стану для здійснення діяльності з переказу коштів згідно з бізнес-планом;
9) відомості про структуру власності небанківської фінансової установи, подані відповідно до розділу VI цього Положення. Зазначені відомості подаються станом на перше число місяця, в якому небанківська фінансова установа звертається до Національного банку із заявою про видачу ліцензії;
10) довідки банків, що обслуговують рахунки небанківської фінансової установи, які містять інформацію про рух коштів на рахунках із дати відкриття рахунку, але за період не більше ніж три останні місяці, і про залишки на рахунках станом на будь-яку дату протягом двох тижнів, що передують даті подання пакета документів для отримання ліцензії;
11) довідку уповноваженого органу про наявність або відсутність у небанківської фінансової установи заборгованості зі сплати податків, зборів станом на будь-яку дату протягом двох тижнів, що передують даті подання пакета документів для отримання ліцензії;
12) кредитні звіти з кваліфікованих бюро кредитних історій щодо небанківської фінансової установи станом на будь-яку дату протягом двох тижнів, що передують даті подання пакета документів для отримання ліцензії.
22. Внутрішні правила про переказ коштів мають бути затверджені керівником небанківської фінансової установи, пронумеровані, прошиті та містити положення про:
1) умови та порядок надання послуг з переказу коштів (уключаючи опис платіжних інструментів, за допомогою яких здійснюються ініціювання та виплата суми переказу коштів);
2) технологію оброблення та виконання документів;
3) порядок здійснення бухгалтерського обліку;
4) строки та порядок зберігання інформації про здійснення переказу коштів;
5) порядок внутрішнього контролю за наданням послуг з переказу коштів;
6) порядок повернення коштів ініціатору переказу в разі неможливості їх зарахування на рахунок або виплати їх у готівковій формі одержувачу.
23. Небанківська фінансова установа для переоформлення ліцензії зобов'язана подати до Національного банку такі документи:
1) заяву про переоформлення ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (додаток 4);
2) копію свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, засвідчену підписом уповноваженої особи небанківської фінансової установи;
3) копію статуту, засвідчену підписом уповноваженої особи небанківської фінансової установи. Небанківська фінансова установа, актуальна редакція статуту якої оприлюднена на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, статут у паперовій формі не подає;
4) ліцензію, яка була отримана раніше.
24. Небанківська фінансова установа для отримання дубліката ліцензії зобов'язана подати до Національного банку такі документи:
1) заяву про видачу дубліката ліцензії із зазначенням обставин, які призвели до її втрати або пошкодження;
2) інформацію про опублікування оголошення про втрату ліцензії в засобах масової інформації та примірник/копію такої публікації;
3) не придатну для користування ліцензію у разі її пошкодження.
25. Документи, що подаються небанківською фінансовою установою для видачі, переоформлення ліцензії, а також інші документи, які подаються до Національного банку відповідно до вимог розділів ІІІ, VI цього Положення, мають бути викладені українською мовою і не містити виправлень і неточностей.
( Абзац перший пункту 25 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 109 від 16.10.2018 )
Сторінки документів мають бути пронумеровані, прошиті, засвідчені підписом керівника небанківської фінансової установи.
Одночасно з документами на паперових носіях до Національного банку обов'язково подаються копії цих документів в електронному вигляді (далі - електронні копії документів).
Електронні копії документів мають створюватись у вигляді файлів, які містять відскановані з паперових носіїв зображення документів.
Сканування з паперових носіїв зображення документів здійснюється з урахуванням таких вимог:
формат готового файла - pdf;
сканована копія кожного окремого документа зберігається як окремий файл;
файл повинен мати коротку назву латинськими літерами, що відображає зміст та реквізити документа;
документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл;
роздільна здатність сканування не нижче ніж 300 dpi.
Анкета небанківської фінансової установи (додаток 3) додатково надається в електронному вигляді у форматі xls aбо xlsx.
Електронні копії документів подаються до Національного банку на цифрових носіях інформації (компакт-дисках (CD/DVD) або USB-флеш-накопичувачах) або надсилаються засобами електронної пошти Національного банку з урахуванням технічних можливостей цієї системи (за умови підключення небанківської фінансової установи до системи електронної пошти Національного банку).
26. У разі потреби отримання додаткових пояснень, інформації та/або документів з метою уточнення відомостей, наведених у поданих до Національного банку документах, та необхідних для прийняття Національним банком рішень відповідно до цього Положення Національний банк вимагає від небанківської фінансової установи надання таких пояснень, інформації та/або документів.
27. Небанківська фінансова установа в разі внесення змін до статуту зобов'язана письмово повідомити про це Національний банк протягом 10 робочих днів із дати державної реєстрації цих змін із зазначенням короткого опису внесених змін.
Небанківська фінансова установа в разі внесення змін до внутрішніх правил про переказ коштів зобов'язана протягом 10 робочих днів із дати їх виникнення подати Національному банку зміни до цих правил та один примірник внутрішніх правил про переказ коштів з урахуванням унесених до них змін.
Національний банк зобов'язаний протягом 30 робочих днів із дня отримання від небанківської фінансової установи змін до внутрішніх правил про переказ коштів розглянути ці зміни на відповідність законодавству України з питань переказу коштів та про результати в письмовій формі повідомити небанківську фінансову установу.
Небанківська фінансова установа не має права надавати послуги з переказу коштів згідно з унесеними змінами до внутрішніх правил про переказ коштів, якщо ці зміни не узгоджені з Національним банком.
28. Небанківська фінансова установа в разі укладення договору про участь в іншій платіжній системі, ніж та, що була зазначена в заяві про видачу ліцензії, та у зв'язку з цим зміною умов та порядку надання послуг з переказу коштів, наведених у внутрішніх правилах про переказ коштів, зобов'язана подати до Національного банку зміни до цих правил та один примірник внутрішніх правил про переказ коштів з урахуванням унесених до них змін.
Національний банк зобов'язаний протягом 30 робочих днів із дня отримання таких змін від небанківської фінансової установи розглянути ці зміни на відповідність законодавству України з питань переказу коштів та про результати в письмовій формі повідомити небанківську фінансову установу.
Небанківська фінансова установа не має права надавати послуги з переказу коштів згідно з унесеними змінами до внутрішніх правил про переказ коштів, якщо ці зміни не узгоджені з Національним банком.
29. Небанківська фінансова установа в разі зміни відомостей, що зазначені в анкеті небанківської фінансової установи (додаток 3), зобов'язана протягом 10 робочих днів із дня настання змін у письмовій формі повідомити Національний банк про такі зміни та подати оновлену анкету.
30. Небанківська фінансова установа несе відповідальність за достовірність відомостей та справжність документів (їх копій), що подаються нею до Національного банку згідно з цим Положенням.
IV. Вимоги до фінансового стану небанківської фінансової установи
31. Фінансовий стан небанківської фінансової установи має відповідати запланованим нею у бізнес-плані обсягам та характеру діяльності. Бізнес-план небанківської фінансової установи має складатися з урахуванням вимог цього Положення. Розрахунки доходів та витрат у бізнес-плані мають бути обґрунтованими. Національний банк має право вимагати від небанківської фінансової установи подання додаткових документів для обґрунтування розрахунків, передбачених бізнес-планом.
Національний банк має право визнати фінансовий стан небанківської фінансової установи таким, що не відповідає вимогам, установленим цим Положенням, якщо з бізнес-плану та/або фінансової звітності вбачається відсутність пропорційних запланованим обсягу та характеру діяльності небанківської фінансової установи ресурсів для належного здійснення діяльності з переказу коштів.
32. Розмір власного капіталу небанківської фінансової установи має відповідати вимогам, установленим уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
35. Небанківська фінансова установа, яка звертається за отриманням ліцензії, зобов'язана мати достатньо грошових коштів для виконання бізнес-плану в перший рік своєї діяльності, але в розмірі, не меншому, ніж 500 тисяч гривень.
34. Небанківська фінансова установа повинна відповідати таким вимогам:
( Абзац перший пункту 34 розділу IV в редакції Постанови Національного банку № 109 від 16.10.2018 )
1) відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів;
2) відсутність фінансових інвестицій у капітал ключових учасників у її структурі власності, сумарний розмір яких перевищує 25% власного капіталу небанківської фінансової установи;
3) відсутність суттєвих порушень фінансових зобов'язань протягом останнього року її діяльності щодо будь-якого банку або іншої юридичної чи фізичної особи.
Суттєвим вважається невиконання або неналежне виконання зобов'язання фінансового характеру, сума якого перевищує 300 тисяч гривень (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті), а строк прострочення виконання зобов'язання фінансового характеру перевищує 90 календарних днів.
Небанківська фінансова установа має право надати Національному банку письмові пояснення щодо обставин виникнення суттєвих порушень фінансових зобов'язань у разі їх наявності. Національний банк має право не відмовляти у видачі ліцензії, якщо відповідні фінансові зобов'язання виконані на дату подання пакета документів, що має бути підтверджено кредиторами за такими зобов'язаннями.
V. Вимоги до ділової репутації небанківської фінансової установи, її керівників та власників істотної участі в ній
35. Ділова репутація небанківської фінансової установи (у тому числі її керівників та власників істотної участі в ній) має відповідати вимогам розділу V цього Положення щодо бездоганності протягом усього строку дії ліцензії.
( Пункт 35 розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 109 від 16.10.2018 )
36. Небанківська фінансова установа має відповідати таким вимогам щодо бездоганності ділової репутації:
( Абзац перший пункту 36 розділу V в редакції Постанови Національного банку № 109 від 16.10.2018 )
1) проти небанківської фінансової установи, її керівників, власників істотної участі не були застосовані санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною (вимога застосовується протягом строку дії санкцій і трьох років після скасування санкцій);
2) небанківська фінансова установа, її керівники, власники істотної участі в ній не включені до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (вимога застосовується протягом перебування в переліку та протягом трьох років після виключення особи з переліку);
3) небанківська фінансова установа, її керівники або власники істотної участі в ній не подавали недостовірної інформації Національному банку або іншим державним органам (вимога застосовується протягом трьох років із дня встановлення факту надання такої інформації);
4) у керівників небанківської фінансової установи, фізичних осіб - власників істотної участі в небанківській фінансовій установі немає судимості за вчинення умисних злочинів, яка не погашена та не знята в установленому законодавством порядку.
37. Ділова репутація небанківської фінансової установи, її керівників та власників істотної участі в ній не вважається бездоганною, якщо:
1) небанківська фінансова установа, її керівники або власники істотної участі в ній володіли істотною участю в банку станом на будь-яку дату, або
2) керівники небанківської фінансової установи або власники істотної участі в ній обіймали не менше шести місяців посади в органах управління та/або контролю банку або посаду головного бухгалтера банку, або посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку чи виконували обов'язки зазначених осіб, або
3) незалежно від обіймання посад і володіння участю в банку керівники або власники істотної участі небанківської фінансової установи станом на будь-яку дату мали право надавати обов'язкові вказівки або можливість іншим чином визначати чи істотно впливати на дії банку, -
протягом одного року, що передує прийняттю рішення Національним банком про:
відкликання в банку банківської ліцензії згідно з пунктом 1 або пунктом 3 частини другої статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (ознака застосовується протягом 10 років із дня прийняття такого рішення Національним банком);
віднесення банку до категорії неплатоспроможних у зв'язку з одноразовим грубим або систематичним порушенням банком законодавства у сфері готівкового обігу, що створює загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, або віднесення банку до категорії неплатоспроможних з інших підстав, якщо в рішенні Національного банку також установлено здійснення банком ризикової діяльності, що створює загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (ознака застосовується протягом 10 років із дня прийняття такого рішення Національним банком);
віднесення банку до категорії неплатоспроможних з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 76 Закону України "Про банки і банківську діяльність" , якщо рішення про віднесення банку до категорії проблемних, яке йому передувало, було прийняте у зв'язку зі здійсненням банком ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (ознака застосовується протягом 10 років із дня прийняття такого рішення Національним банком);
віднесення банку до категорії неплатоспроможних з інших підстав, передбачених статтею 76 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (ознака застосовується протягом трьох років із дня прийняття такого рішення Національним банком).
38. Ділова репутація небанківської фінансової установи не вважається бездоганною, якщо:
1) небанківська фінансова установа володіла істотною участю в іншій небанківській фінансовій установі станом на будь-яку дату, або
2) власник істотної участі в небанківській фінансовій установі володів істотною участю в іншій небанківській фінансовій установі станом на будь-яку дату, або
3) керівник або власник істотної участі в небанківській фінансовій установі обіймав в іншій небанківській фінансовій установі не менше шести місяців посади в органах управління та/або контролю або посаду головного бухгалтера, або посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту чи виконував обов'язки зазначених осіб, -
протягом одного року, що передує прийняттю уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, рішення про застосування будь-якого з таких заходів впливу:
призначення тимчасової адміністрації;
анулювання (відкликання) ліцензії на право здійснення діяльності з надання фінансових послуг;
виключення з Державного реєстру фінансових установ.
38-1. Ділова репутація небанківської фінансової установи не вважається бездоганною, якщо:
1) небанківська фінансова установа була платіжною організацією платіжної системи, або
2) власник істотної участі в небанківській фінансовій установі був платіжною організацією платіжної системи, або
3) керівник або власник істотної участі в небанківській фінансовій установі володів істотною участю в платіжній організації платіжної системи, або
4) керівник або власник істотної участі в небанківській фінансовій установі обіймав у платіжній організації платіжної системи посади в органах управління та/або контролю або посаду відповідального за фінансовий моніторинг чи виконував обов'язки зазначених осіб, - протягом одного року, що передує прийняттю Національним банком рішення про скасування реєстрації такої платіжної системи за порушення законодавства України про санкції та/або у зв'язку із наявністю документально підтвердженої інформації від державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про те, що діяльність платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України (ознака застосовується протягом трьох років із дня прийняття такого рішення).
( Розділ V доповнено новим пунктом 38-1 згідно з Постановою Національного банку № 109 від 16.10.2018 )
VI. Порядок подання відомостей про структуру власності небанківської фінансової установи
39. Небанківська фінансова установа, яка отримала ліцензію, зобов'язана щороку до 01 лютого подавати до Національного банку станом на 01 січня поточного року такі документи про структуру власності:
1) повідомлення про подання відомостей про структуру власності небанківської фінансової установи, складене за формою, наведеною в додатку 5 до цього Положення (далі - повідомлення);
2) відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської фінансової установи, складені за формою та відповідно до параметрів заповнення, наведених у додатку 6 до цього Положення (далі - відомості про остаточних ключових учасників);
3) відомості про власників істотної участі в небанківській фінансовій установі, складені за формою та відповідно до параметрів заповнення, наведених у додатку 7 до цього Положення (далі - відомості про власників істотної участі);
4) схематичне зображення структури власності небанківської фінансової установи (далі - схема).
Інформація, зазначена в схемі, має повністю відповідати інформації, уключеній до відомостей про остаточних ключових учасників та про власників істотної участі.
Зразки заповнення відомостей про остаточних ключових учасників і власників істотної участі та складання схеми наведені в додатках 8 - 13 до цього Положення.
40. Небанківська фінансова установа, яка отримала ліцензію, протягом 10 робочих днів із дати змін у складі відомостей про структуру власності небанківської фінансової установи (змін у складі або в розмірі участі власників істотної участі в небанківській фінансовій установі, у складі або розмірі участі десяти найбільших остаточних ключових учасників у небанківській фінансовій установі) зобов'язана подати до Національного банку передбачені пунктом 39 розділу VI цього Положення документи про структуру власності разом з оригіналом або засвідченою підписом уповноваженої особи небанківської фінансової установи копією договору купівлі-продажу (іншого правочину), унаслідок виконання якого відбулися відповідні зміни в складі відомостей про структуру власності.
У повідомленні, яке подається разом із документами про структуру власності у зв'язку зі змінами в складі відомостей про структуру власності, обов'язково наводиться короткий опис змін із посиланням на реквізити правочинів, на підставі яких відбулися зміни.
41. Уповноважена особа небанківської фінансової установи підписує документи про структуру власності.
42. Національний банк має право вимагати від небанківської фінансової установи надання інформації та документів для підтвердження відомостей про структуру власності небанківської фінансової установи.
43. Структура власності небанківської фінансової установи має відповідати вимогам щодо прозорості, визначеним розділом VI цього Положення.
Структура власності небанківської фінансової установи є прозорою, якщо одночасно виконуються такі вимоги:
1) відомості про структуру власності небанківської фінансової установи дають змогу визначити:
усіх осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь у небанківській фінансовій установі або можливість значного або вирішального впливу на управління та/або діяльність небанківської фінансової установи;
усіх ключових учасників небанківської фінансової установи та всіх ключових учасників усіх юридичних осіб у ланцюгу володіння корпоративними правами небанківської фінансової установи;
характер взаємозв'язків між особами, зазначеними вище;
2) документи про структуру власності небанківської фінансової установи відповідають вимогам розділу VI цього Положення;
3) набуття/збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі погоджено в порядку, установленому законодавством.
Структура власності небанківської фінансової установи є непрозорою, якщо вона не відповідає вимогам щодо прозорості, визначеним пунктом 43 розділу VI цього Положення, а також за наявності обставин, визначених у пунктах 44 - 46 розділу VI цього Положення.
44. Структура власності небанківської фінансової установи є непрозорою, якщо:
1) неможливо визначити всіх власників істотної участі в небанківській фінансовій установі через наявність у структурі власності небанківської фінансової установи трастових конструкцій. Трастовою конструкцією (трастом) є заснований на правочині режим володіння/управління майном, який передбачає розщеплення права власності на юридичне право власності, яке передається довірчому керуючому, та бенефіціарне право власності, яке передається вигодоодержувачам (бенефіціарам). Під юридичним правом власності розуміється право юридичного володіння, користування та розпорядження майном на користь та в інтересах вигодоодержувачів (бенефіціарів), а під бенефіціарним правом власності - право отримання будь-якої вигоди від майна;
2) структура власності небанківської фінансової установи є циклічною. Циклічною вважається така структура власності небанківської фінансової установи, у якій:
небанківська фінансова установа є власником істотної участі в юридичній особі, яка одночасно є власником істотної участі в небанківській фінансовій установі, та/або
власники істотної участі небанківської фінансової установи одночасно володіють прямою та/або опосередкованою участю один в одному на одному або кількох рівнях/ланцюгах володіння корпоративними правами в сукупному розмірі не менше 25%.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
17.08.2017 № 80
Про затвердження Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України" , статті 21 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та з метою удосконалення порядку видачі Національним банком України небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (далі - Положення), що додається.
2. Колонку 3 "Найменування послуг" послуги під номером 52 Тарифів на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за № 787/8108 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 15 червня 2017 року № 53) (зі змінами), викласти в такій редакції:
"Розгляд пакета документів щодо видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків небанківській фінансовій установі, а також переоформлення ліцензії".
3. Небанківським фінансовим установам, які отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків відповідно до вимог Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 лютого 2013 року № 57, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 березня 2013 року за № 407/22939 (зі змінами):