Про схвалення Методики розрахунку уповноваженими банками лімітів відкритої валютної позиції. Методика від 01.12.2015 №847

Національний банк України Методика, Постанова від 01.12.2015 №847
Остання редакція від 07.02.2019. Внесення змін (рішення від 05.02.2019 N 103-рш /vr103500-19/)
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
01.12.2015 № 847
Про схвалення Методики розрахунку уповноваженими банками лімітів відкритої валютної позиції
( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національного банку № 158-рш від 26.07.2016 № 821-рш від 22.12.2017 № 103-рш від 05.02.2019 )
Відповідно до статей 6, 7, 15, 25, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України" та на підставі Положення про порядок встановлення Національним банком України лімітів відкритої валютної позиції та контроль за їх дотриманням банками, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2005 року № 290, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 946/11226 (зі змінами), Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
( Преамбула із змінами, внесеними згідно зРішенням Національного банку № 103-рш від 05.02.2019 )
1. Схвалити Методику розрахунку банками лімітів відкритої валютної позиції, що додається.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно зРішенням Національного банку № 103-рш від 05.02.2019 )
2. Банки, з якими Національний банк України уклав письмові угоди про вжиття заходів щодо забезпечення дотримання лімітів відкритих валютних позицій або прийняв окремі рішення щодо їх діяльності, здійснюють подальше приведення своєї діяльності до вимог Національного банку України відповідно до встановлених у письмових угодах або окремих рішеннях умов і строків.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно зРішенням Національного банку № 103-рш від 05.02.2019 )
3. Банкам з метою уникнення валютних ризиків ужити заходів щодо зміни валюти виконання зобов'язань за кредитами, наданими в іноземній валюті, на національну валюту.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно зРішенням Національного банку № 103-рш від 05.02.2019 )
4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Правління Національного банку України:
від 31 березня 2014 року № 182 "Про приведення лімітів відкритої валютної позиції банківської системи України до міжнародних стандартів";
від 14 квітня 2015 року № 248 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України";
від 1 жовтня 2015 року № 658 "Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 31 березня 2014 року № 182".
5. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.
6. Організацію виконання цієї постанови покласти на Департамент банківського нагляду (Рожкова К.В.), Департамент фінансового моніторингу (Береза І.В.).
7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Писарука О.В.
8. Постанова набирає чинності з дня її підписання.
ГоловаВ.О. Гонтарева
СХВАЛЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
01.12.2015 № 847
МЕТОДИКА
розрахунку уповноваженими банками лімітів відкритої валютної позиції
Ця Методика розроблена відповідно до вимог Положення про порядок встановлення Національним банком України лімітів відкритої валютної позиції та контроль за їх дотриманням банками, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2005 року № 290, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 946/11226 (зі змінами), яким установлені порядок визначення лімітів відкритої валютної позиції банку (Л13, Л13-1, Л13-2) та вимога щодо обов'язкового їх дотримання банками.
( Преамбула із змінами, внесеними згідно зРішенням Національного банку № 103-рш від 05.02.2019 )
Ліміт загальної відкритої валютної позиції банку [ліміт загальної довгої відкритої валютної позиції банку (Л13-1 ), ліміт загальної короткої відкритої валютної позиції банку (Л13-2)] розраховується за такою формулою:
ВПБ
Л13 (Л13-1, Л13-2) = ----------- x 100%,
РК
де Л13 (Л13-1, Л13-2) - ліміт загальної відкритої валютної позиції банку (ліміт загальної довгої відкритої валютної позиції банку, ліміт загальної короткої відкритої валютної позиції банку);
ВПБ - відповідна загальна (довга/коротка) відкрита валютна позиція банку за балансовими та позабалансовими вимогами і зобов'язаннями банку за всіма іноземними валютами та банківськими металами в гривневому еквіваленті (розрахунок здійснюється за звітну дату), яка визначається як підсумок за всіма іноземними валютами і банківськими металами різниць значень за кожною іноземною валютою та кожним банківським металом балансових та позабалансових вимог банку (Ві) і балансових та позабалансових зобов'язань банку (Зі). Різниця значень Ві і Зі за кожною іноземною валютою та кожним банківським металом визначається окремо. До розрахунку ліміту загальної довгої відкритої валютної позиції банку береться позитивна різниця значень Ві і Зі за кожною іноземною валютою та кожним банківським металом. До розрахунку ліміту загальної короткої відкритої валютної позиції банку береться від'ємна різниця значень Ві і Зі за кожною іноземною валютою і кожним банківським металом. До розрахунку ліміту загальної відкритої валютної позиції банку беруться абсолютні величини (без урахування знака) різниць значень Ві і Зі за кожною іноземною валютою та кожним банківським металом;
Ві - обсяг балансових та позабалансових вимог в і-й іноземній валюті (банківському металі).
Ві дорівнює сумі активних залишків балансових рахунків, що включені до розділів рахунків з 10 "Готівкові кошти" до 37 "Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки" уключно; з 39 "Розрахунки між філіями банку" до 42 "Інвестиції в дочірні компанії" уключно, які зменшуються на суму пасивних залишків контрактивних рахунків зазначених розділів, та сумі активних залишків за групами позабалансових рахунків 920 "Валюта та банківські метали до отримання", 922 "Валюта та банківські метали до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)", 930 "Цінні папери до отримання за операціями андеррайтингу", 932 "Активи до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)", 935 "Активи до отримання".
( Абзац шостий із змінами, внесеними згідно зРішенням Національного банку № 821-рш від 22.12.2017 )
До показника Ві додатково включаються суми активних залишків наявних у банку фінансових інструментів з індексованою вартістю;
( Абзац сьомий в редакціїРішення Національного банку № 158-рш від 26.07.2016 )
Зі - обсяг балансових та позабалансових зобов'язань в і-й іноземній валюті (банківському металі).
Зі дорівнює сумі пасивних залишків балансових рахунків, що включені до розділів рахунків з 10 "Готівкові кошти" до 37 "Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки" уключно; з 39 "Розрахунки між філіями банку" до 42 "Інвестиції в дочірні компанії" уключно, які зменшуються на суму активних залишків контрпасивних рахунків зазначених розділів, та сумі пасивних залишків за групами позабалансових рахунків 921 "Валюта та банківські метали до відправлення", 923 "Валюта та банківські метали до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)", 931 "Цінні папери до відправлення за операціями андеррайтингу", 933 "Активи до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)", 936 "Активи до відправлення".
( Абзац дев'ятий із змінами, внесеними згідно зРішенням Національного банку № 821-рш від 22.12.2017 )
До показника Зі додатково включаються суми пасивних залишків наявних у банку фінансових інструментів з індексованою вартістю.
( Методику доповнено новим абзацом десятим згідно зРішенням Національного банку № 158-рш від 26.07.2016 )
РК - регулятивний капітал банку, що розраховується відповідно до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні, схваленої рішенням Правління Національного банку України від 15 грудня 2017 року № 803-рш.
( Абзац одинадцятий із змінами, внесеними згідно зРішенням Національного банку № 821-рш від 22.12.2017 )
Директор Департаменту
відкритих ринків

С.В. Пономаренко
( Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ )
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
01.12.2015 № 847
Про схвалення Методики розрахунку уповноваженими банками лімітів відкритої валютної позиції
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.