Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України. Постанова від 07.10.2014 №637

Національний банк України Постанова від 07.10.2014 №637
Остання редакція від 07.02.2019. Внесення змін (постанова від 03.01.2019 N 13 /v0013500-19/)
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 07.10.2014

Номер 637

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
07.10.2014 № 637
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 13 від 03.01.2019 )
Відповідно до статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України" , статей 11, 13, 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", а також з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 13 від 03.01.2019 )
2. Унести до Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв’язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України , затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21 вересня 2007 року № 338, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2007 року за № 1220/14487 (зі змінами), такі зміни:
1) у главі 2:
у пункті 2.2:
абзац другий виключити.
У зв’язку з цим абзаци третій ? шостий уважати відповідно абзацами другим - п’ятим;
доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:
"результати аналізу отриманої Національним банком інформації про порушення валютного законодавства".
У зв’язку з цим абзаци третій - п’ятий уважати відповідно абзацами четвертим - шостим;
в абзаці четвертому слова "Національним банком України" замінити словами "Національним банком";
абзац другий пункту 2.13 після слів "в якому не передбачена посада керівника" доповнити словами "або в разі відсутності керівника на роботі";
2) у главі 3:
абзац четвертий пункту 3.1 доповнити словами "та/або виявлені під час попередніх перевірок ризики допущення порушень внаслідок недосконалості процедур внутрішнього контролю";
в абзаці першому пункту 3.4 слова "у випадку, передбаченому" замінити словами "у випадках, передбачених";
пункт 3.9 доповнити словами "з’ясування процедур внутрішнього контролю за проведенням валютних операцій";
3) доповнити пункт 4.1 глави 4 після підпункту "д" новим підпунктом "е" такого змісту:
"надавати в акті виїзної перевірки рекомендації банку (фінансовій установі) щодо вдосконалення процедур внутрішнього контролю валютних операцій для зменшення ризиків допущення порушень валютного законодавства".
У зв’язку з цим підпункт "е" вважати підпунктом "є";
4) у главі 7:
доповнити пункт 7.1 після абзацу шістнадцятого новим абзацом сімнадцятим такого змісту:
"В акті виїзної перевірки можуть надаватися рекомендації банку (фінансовій установі) щодо вдосконалення процедур внутрішнього контролю валютних операцій для зменшення ризиків допущення порушень валютного законодавства".
У зв’язку з цим абзац сімнадцятий уважати абзацом вісімнадцятим;
в абзацах першому та третьому пункту 7.6, в абзаці першому пункту 7.7 та в пункті 7.8 слова "у випадку, передбаченому" замінити словами "у випадках, передбачених";
5) у пункті 18 додатку до Положення слова "відповідно до дозволу, наданого" замінити словами "відповідно до повноважень, наданих".
3. Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій (Хромоногова Г.Д.) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Писарука О.В.
5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаВ.О. Гонтарева
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
07.10.2014 № 637
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.