Про затвердження Змін до наказу Державного казначейства України від 11 серпня 2008 року № 327

Державна казначейська служба України Наказ від 19.12.2018 №400
Остання редакція від 19.12.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна казначейська служба України

Тип Наказ

Дата 19.12.2018

Номер 400

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
19.12.2018 № 400
Про затвердження Змін до наказу Державного казначейства України від 11 серпня 2008 року № 327
З метою приведення Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 11 серпня 2008 року № 327, у відповідність до наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року № 1407 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за № 130/22662, зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2018 року № 768 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2018 року за № 1163/32615,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 11 серпня 2008 року № 327, що додаються.
2. Департаменту міжбюджетних відносин та видатків місцевих бюджетів (Набедрик Н.М.) надати Департаменту інформаційних технологій (Стоєв О.О.) завдання на модифікацію прикладного програмного забезпечення.
3. Департаменту інформаційних технологій (Стоєв О.О.) забезпечити доопрацювання прикладного програмного забезпечення згідно з завданням на модифікацію.
4. Самостійним структурним підрозділам апарату Державної казначейської служби України та головним управлінням Державної казначейської служби України в областях та м. Києві здійснити відповідні заходи щодо виконання вимог цього наказу.
5. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2019 року.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків та начальників головних управлінь Державної казначейської служби України в областях та м. Києві.
ГоловаТ. Слюз
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної
казначейської служби України
19.12.2018 № 400
ЗМІНИ
до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету
1. Примітку- 2 підпунктів 1.2 пунктів 1 глав 1 та 2 розділу I Порядку доповнити абзацом такого змісту:
"Введення узагальнених зведених бюджетних призначеннях головних розпорядників за міжбюджетними трансфертами здійснюється на підставі помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам, за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами".
2. Розділ VII Порядку викласти у такій редакції:
"Розділ VII. Облік операцій за відкритими асигнуваннями та проведеними загальнодержавними видатками
Глава 1. Загальний фонд
1. На суму відкритих асигнувань за міжбюджетними трансфертами із загального фонду державного бюджету головним розпорядникам (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі розпорядження про відкриття асигнувань за узагальненими показниками загального фонду державного бюджету у розрізі територій, сформованого на підставі помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету):
Дебет9083Узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету
Кредит9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет9086Узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань
Кредит9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9071Відкриті асигнування за узагальненими показниками загального фонду державного бюджету
2. На суму відкритих та розподілених асигнувань за міжбюджетними трансфертами загального фонду державного бюджету головним розпорядникам бюджетних коштів (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі реєстрів на перерахування міжбюджетних трансфертів):
Дебет9071Відкриті асигнування за узагальненими показниками загального фонду державного бюджету
Кредит9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет9213Зведені поточні бюджетні призначення по загальному фонду державного бюджету
Кредит9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет9263Зведені бюджетні призначення з загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань
Кредит9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет8221Асигнування загального фонду державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету
Кредит8911Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку
одночасно:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9075Відкриті асигнування загального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет9211Поточні бюджетні призначення по загальному фонду державного бюджету
Кредит9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет9261Бюджетні призначення з загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань
Кредит9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
3. Операції з відкриття асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів із загального фонду державного бюджету за загальнодержавними витратами здійснюються у порядку, зазначеному у підпунктах 1.1-1.3 пункту 1 глави 1 розділу V цього Порядку.
4. На суму відкритих та розподілених головним розпорядником бюджетних коштів асигнувань загального фонду державного бюджету розпорядникам бюджетних коштів за бюджетними програмами, за якими не складаються кошториси (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі розподілу відкритих асигнувань за територіями у розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів, отриманого від головного розпорядника бюджетних коштів):
Дебет9071Відкриті асигнування за узагальненими показниками загального фонду державного бюджету
Кредит9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет9213Зведені поточні бюджетні призначення по загальному фонду державного бюджету
Кредит9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет9263Зведені бюджетні призначення з загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань
Кредит9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет8221Асигнування загального фонду державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету
Кредит8911Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку
одночасно:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9075Відкриті асигнування загального фонду державного бюджету
5. Зараховано кошти загального фонду державного бюджету на рахунок головного розпорядника бюджетних коштів для здійснення платежу та перераховано загальнодержавні видатки на рахунки місцевих бюджетів (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі реєстрів на перерахування міжбюджетних трансфертів):
Дебет4451Інші розрахунки за коштами загального фонду державного бюджету
Кредит3525Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках за коштами загального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет8921Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку
Кредит8111Кошти загального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету на здійснення видатків
одночасно:
Дебет9075Відкриті асигнування загального фонду державного бюджету
Кредит9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет3525Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках за коштами загального фонду державного бюджету
Кредит
або:
3141Надходження до загального фонду місцевих бюджетів
1111Єдиний казначейський рахунок
4451Інші розрахунки за коштами загального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет7111Видатки загального фонду державного бюджету
Кредит7911Контррахунок за видатковими операціями
одночасно:
Дебет8311Кошти, передані органами Казначейства України з загального фонду державного бюджету місцевим бюджетам АР Крим, областей, м. Києва та Севастополя
Кредит8911Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку
6. Кошти, що надійшли на відновлення касових видатків ( КЕКВ 0000), проведених у поточному році, у випадках їх можливого відновлення відповідно до чинного законодавства, зараховано на відповідний КЕКВ (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):
Дебет
або:
3141Надходження до загального фонду місцевих бюджетів
1111Єдиний казначейський рахунок
Кредит3525Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках за коштами загального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет7911Контррахунок за видатковими операціями
Кредит7111Видатки загального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет8921Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку
Кредит8113Кошти загального фонду державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків
7. Кошти, що надійшли на відновлення касових видатків ( КЕКВ 0000), проведених у минулих бюджетних періодах, спрямовуються у дохід державного бюджету (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):
Дебет3525Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках за коштами загального фонду державного бюджету
Кредит3111Надходження до загального фонду державного бюджету
а також:
Дебет3111Надходження до загального фонду державного бюджету
Кредит4471Внутрішньосистемні розрахунки за операціями у внутрішній платіжній системі Казначейства України
одночасно:
Дебет4471Внутрішньосистемні розрахунки за операціями у внутрішній платіжній системі Казначейства України
Кредит3112Загальний фонд державного бюджету
8. Здійснено відкликання коштів з рахунків для обліку надходжень загального фонду місцевих бюджетів при здійсненні коригуючих операцій при перерозподілі або відкликанні раніше відкритих асигнувань відповідно до нормативно-правових актів із перерозподілу обсягів міжбюджетних трансфертів, змін до розпису асигнувань державного бюджету або помилково здійснених операцій (підстава - платіжні доручення місцевого фінансового органу):
Дебет
або:
3141
1111
4451
Надходження до загального фонду місцевих бюджетів Єдиний казначейський рахунок
Інші розрахунки за коштами загального фонду державного бюджету
Кредит3525Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках за коштами загального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет7911Контррахунок за видатковими операціями
Кредит7111Видатки загального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет8911Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку
Кредит8311Кошти, передані органами Казначейства України з загального фонду державного бюджету місцевим бюджетам АР Крим, областей, м. Києва та Севастополя
9. Здійснено коригування відкритих асигнувань загального фонду державного бюджету відповідно до нормативно-правових актів із перерозподілу обсягів міжбюджетних трансфертів, змін до розпису асигнувань державного бюджету або помилково здійснених операцій (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі коригувальних реєстрів):
Дебет3525Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках за коштами загального фонду державного бюджету
Кредит4451Інші розрахунки за коштами загального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет8111Кошти загального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету на здійснення видатків
Кредит8921Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку
одночасно:
Дебет8921Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку
Кредит8113Кошти загального фонду державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків
одночасно:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9075Відкриті асигнування загального фонду державного бюджету
10. Здійснено коригування відкритих та розподілених асигнувань за міжбюджетними трансфертами загального фонду державного бюджету головним розпорядникам бюджетних коштів (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі коригувальних реєстрів):
Дебет9075Відкриті асигнування загального фонду державного бюджету
Кредит9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9211Поточні бюджетні призначення по загальному фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9261Бюджетні призначення з загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань
одночасно:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9071Відкриті асигнування за узагальненими показниками загального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9213Зведені поточні бюджетні призначення по загальному фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9263Зведені бюджетні призначення з загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань
одночасно:
Дебет8911Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку
Кредит8221Асигнування загального фонду державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету
11. Здійснено коригування відкритих асигнувань за міжбюджетними трансфертами із загального фонду державного бюджету головним розпорядникам (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі розпорядження про відкриття асигнувань за узагальненими показниками загального фонду державного бюджету у розрізі територій, сформованого на підставі помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету):
Дебет9071Відкриті асигнування за узагальненими показниками загального фонду державного бюджету
Кредит9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9083Узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9086Узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань
Глава 2. Спеціальний фонд
1. На суму відкритих асигнувань за міжбюджетними трансфертами спеціального фонду державного бюджету головним розпорядникам (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі розпорядження про відкриття асигнувань за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету в розрізі територій та видів надходжень):
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9072Відкриті асигнування за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет9084Узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету
Кредит9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет9088Узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань
Кредит9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет3122Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки
Кредит3124Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою
2. На суму відкритих та розподілених асигнувань за міжбюджетними трансфертами спеціального фонду державного бюджету головним розпорядникам бюджетних коштів (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі реєстрів на перерахування міжбюджетних трансфертів):
Дебет9072Відкриті асигнування за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету
Кредит9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет9214Зведені поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду державного бюджету
Кредит9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет9267Зведені бюджетні призначення з спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань
Кредит9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет8222Асигнування спеціального фонду державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету
Кредит8911Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку
одночасно:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9076Відкриті асигнування спеціального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет9212Поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду державного бюджету
Кредит9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет9265Бюджетні призначення з спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань
Кредит9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового" обліку
3. Зараховано кошти спеціального фонду державного бюджету на рахунок головного розпорядника бюджетних коштів для здійснення платежу та проведення загальнодержавних видатків (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі реєстрів на перерахування міжбюджетних трансфертів):
Дебет3124Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою
Кредит3526Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках за коштами спеціального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет8921Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку
Кредит8112Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету на здійснення видатків
одночасно:
Дебет9076Відкриті асигнування спеціального фонду державного бюджету
Кредит9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет3526Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках за коштами спеціального фонду державного бюджету
Кредит3151Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки
1111Єдиний казначейський рахунок
одночасно:
Дебет7121Видатки спеціального фонду державного бюджету
Кредит7911Контррахунок за видатковими операціями
одночасно:
Дебет8312Кошти, передані органами Казначейства України з спеціального фонду державного бюджету місцевим бюджетам АР Крим, областей, м. Києва та Севастополя
Кредит8911Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку
4. Кошти, що надійшли на відновлення касових видатків (КЕКВ 0000), проведених у поточному році, у випадках їх можливого відновлення відповідно до чинного законодавства, зараховано на відповідний КЕКВ (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):
Дебет3151Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки
1111Єдиний казначейський рахунок
Кредит3526Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках за коштами спеціального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет7911Контррахунок за видатковими операціями
Кредит7121Видатки спеціального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет8921Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку
Кредит8114Кошти спеціального фонду державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків
5. Кошти, що надійшли на відновлення касових видатків ( КЕКВ 0000), проведених у минулих бюджетних періодах, спрямовуються у дохід державного бюджету (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):
Дебет3526Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках за коштами спеціального фонду державного бюджету
Кредит3111Надходження до загального фонду державного бюджету
а також:
Дебет3111Надходження до загального фонду державного бюджету
Кредит4471Внутрішньосистемні розрахунки за операціями у внутрішній платіжній системі Казначейства України
одночасно:
Дебет4471Внутрішньосистемні розрахунки за операціями у внутрішній платіжній системі Казначейства України
Кредит3112Загальний фонд державного бюджету
6. Здійснено відкликання коштів з рахунків для обліку надходжень спеціального фонду місцевих бюджетів при здійсненні коригуючих операцій при перерозподілі або відкликанні раніше відкритих асигнувань відповідно до нормативно-правових актів із перерозподілу обсягів міжбюджетних трансфертів, змін до розпису асигнувань державного бюджету або помилково здійснених операцій (підстава - платіжні доручення місцевого фінансового органу):
Дебет3151Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки
1111Єдиний казначейський рахунок
Кредит3526Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках за коштами спеціального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет7911Контррахунок за видатковими операціями Видатки спеціального фонду державного бюджету
Кредит7121Видатки спеціального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет8911Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку
Кредит8312Кошти, передані органами Казначейства України з спеціального фонду державного бюджету місцевим бюджетам АР Крим, областей, м. Києва та Севастополя Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку
7. Здійснено коригування відкритих асигнувань спеціального фонду державного бюджету відповідно до нормативно-правових актів із перерозподілу обсягів міжбюджетних трансфертів, змін до розпису асигнувань державного бюджету або помилково здійснених операцій (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі коригувальних реєстрів):
Дебет3526Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках за коштами спеціального фонду державного бюджету
Кредит3124Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою
одночасно:
Дебет8112Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету на здійснення видатків
Кредит8921Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку
одночасно:
Дебет8921Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку
Кредит8114Кошти спеціального фонду державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків
одночасно:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9076Відкриті асигнування спеціального фонду державного бюджету
8. Здійснено коригування відкритих та розподілених за міжбюджетними трансфертами спеціального фонду державного бюджету головним розпорядникам бюджетних коштів (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі коригувальних реєстрів):
Дебет9076Відкриті асигнування спеціального фонду державного бюджету Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9212Поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового" обліку
Кредит9265Бюджетні призначення з спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань
одночасно:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9072Відкриті асигнування за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9214Зведені поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9267Зведені бюджетні призначення з спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань
одночасно:
Дебет8911Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку
Кредит8222Асигнування спеціального фонду державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету
9. Здійснено коригування відкритих асигнувань за міжбюджетними трансфертами спеціального фонду державного бюджету головним розпорядникам (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі розпорядження про відкриття асигнувань за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету в розрізі територій та видів надходжень):
Дебет9072Відкриті асигнування за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету
Кредит9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9084Узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9088Узагальнені зведені бюджетні призначення головних розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань
одночасно:
Дебет3124Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою
Кредит3122Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки".
В. директора
Департаменту методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку,
звітності та розвитку
Казначейства

Н.О. Боцман
( Текст взято з сайту Казначейства України http://www.treasury.gov.ua )
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
19.12.2018 № 400
Про затвердження Змін до наказу Державного казначейства України від 11 серпня 2008 року № 327
З метою приведення Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 11 серпня 2008 року № 327, у відповідність до наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року № 1407 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за № 130/22662, зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2018 року № 768 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2018 року за № 1163/32615,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 11 серпня 2008 року № 327, що додаються.
2. Департаменту міжбюджетних відносин та видатків місцевих бюджетів (Набедрик Н.М.) надати Департаменту інформаційних технологій (Стоєв О.О.) завдання на модифікацію прикладного програмного забезпечення.
3. Департаменту інформаційних технологій (Стоєв О.О.) забезпечити доопрацювання прикладного програмного забезпечення згідно з завданням на модифікацію.
4. Самостійним структурним підрозділам апарату Державної казначейської служби України та головним управлінням Державної казначейської служби України в областях та м. Києві здійснити відповідні заходи щодо виконання вимог цього наказу.
5. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2019 року.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків та начальників головних управлінь Державної казначейської служби України в областях та м. Києві.
ГоловаТ. Слюз
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної