Про внесення змін до постанови правління Фонду соціального страхування України від 13 липня 2017 року № 39 "Про затвердження Порядку відшкодування витрат за надані соціальні послуги з лікування застрахованих осіб та членів їх сімей після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду соціального страхування України". Постанова від 19.07.2018 №19

Фонд соціального страхування України Постанова від 19.07.2018 №19
Остання редакція від 19.07.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Фонд соціального страхування України

Тип Постанова

Дата 19.07.2018

Номер 19

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
19.07.2018 № 19
Про внесення змін до постанови правління Фонду соціального страхування України від 13 липня 2017 року № 39 "Про затвердження Порядку відшкодування витрат за надані соціальні послуги з лікування застрахованих осіб та членів їх сімей після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду соціального страхування України"
Відповідно до статті 29 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" правління Фонду соціального страхування України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести до постанови правління Фонду соціального страхування України від 13 липня 2017 року № 39 "Про затвердження Порядку відшкодування витрат за надані соціальні послуги з лікування застрахованих осіб та членів їх сімей після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду соціального страхування України" такі зміни:
1) у пункті 2:
абзац перший викласти у такій редакції:
"Перелік санаторно-курортних закладів у розрізі профілів медичної реабілітації для відшкодування витрат за надані застрахованим особам послуги із реабілітаційного лікування (далі - Перелік) формується на підставі рішень комісії виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України щодо встановлення відповідності санаторно-курортних закладів кваліфікаційним вимогам, яка є постійно діючим органом (далі - Комісія), та протягом трьох робочих днів оприлюднюється на офіційному веб-сайті Фонду. Положення про Комісію та її склад затверджуються наказом виконавчої дирекції Фонду та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Фонду.";
абзац четвертий викласти у такій редакції:
"Рішення про включення санаторно-курортного закладу до Переліку приймається Комісією на підставі його відповідності кваліфікаційним вимогам для надання послуг з лікування застрахованих осіб та членів їх сімей після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Фонду.";
доповнити новим абзацом у такій редакції:
"У разі анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, закінчення строку дії акредитаційного сертифіката та відсутності рішення про акредитацію закладу, а також у випадках, передбачених абзацом третім пункту 14 цього Порядку, Комісією приймається рішення про виключення санаторно-курортного закладу з Переліку";
2) абзац другий пункту 11 після слова "паспорт" доповнити словами "документ, що посвідчує особу з інвалідністю (за наявності)".
3) абзац перший пункту 18 після слова "паспорта" доповнити словами "документа, що посвідчує особу з інвалідністю (за наявності)".
2. В типовій формі Договору про відшкодування Фондом санаторно-курортному закладу витрат за надані послуги з реабілітаційного лікування за вибором застрахованої особи, затвердженої постановою правління Фонду соціального страхування України від 13 липня 2017 року № 39:
1) преамбулу договору після слів "(Прізвище, ім'я, по батькові)" доповнити словами "група інвалідності (для осіб з інвалідністю)";
2) розділ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ доповнити абзацом у такій редакції:
"(у разі реабілітаційного лікування Застрахованої особи, яка є особою з інвалідністю, п. 1.2. Договору викладається в такій редакції (далі - за формою 4))
Замовник (особа з інвалідністю ___ групи) забезпечується послугою із реабілітаційного лікування на підставі цього Договору за профілем медичної реабілітації ______________________________."
3) у пункті 2.4 слова "виконавчою дирекцією Фонду" замінити словами "управліннями виконавчої дирекції Фонду";
4) розділ 3 ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ЩО ВІДШКОДОВУЄТЬСЯ ФОНДОМ доповнити абзацом у такій редакції:
"(за формою 4)
3.3. Вартість одного дня реабілітаційного лікування Замовника (далі - ліжко-день Замовника) становить ______________________ грн, без ПДВ.
Вартість послуг із реабілітаційного лікування Замовника, що надаються за цим Договором, становить ______________________ грн, без ПДВ."
5) у пункті 5.3 цифру "5" замінити цифрами "10".
II. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконуючого обов'язки директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України Нестерова С.В.
III. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.
Голова правлінняВ. Саєнко
( Текст взято з сайту Фонду соціального страхування України http://www.fssu.gov.ua )
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
19.07.2018 № 19
Про внесення змін до постанови правління Фонду соціального страхування України від 13 липня 2017 року № 39 "Про затвердження Порядку відшкодування витрат за надані соціальні послуги з лікування застрахованих осіб та членів їх сімей після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду соціального страхування України"
Відповідно до статті 29 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" правління Фонду соціального страхування України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести до постанови правління Фонду соціального страхування України від 13 липня 2017 року № 39 "Про затвердження Порядку відшкодування витрат за надані соціальні послуги з лікування застрахованих осіб та членів їх сімей після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду соціального страхування України" такі зміни:
1) у пункті 2:
абзац перший викласти у такій редакції:
"Перелік санаторно-курортних закладів у розрізі профілів медичної реабілітації для відшкодування витрат за надані застрахованим особам послуги із реабілітаційного лікування (далі - Перелік) формується на підставі рішень комісії виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України щодо встановлення відповідності санаторно-курортних закладів кваліфікаційним вимогам, яка є постійно діючим органом (далі - Комісія), та протягом трьох робочих днів оприлюднюється на офіційному веб-сайті Фонду. Положення про Комісію та її склад затверджуються наказом виконавчої дирекції Фонду та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Фонду.";
абзац четвертий викласти у такій редакції: