Щодо реалізації ОМС повноважень з контролю за додержанням законодавства про працю. Лист від 28.02.2018 №8/34-16-18

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лист від 28.02.2018 №8/34-16-18
Остання редакція від 28.02.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Тип Лист

Дата 28.02.2018

Номер 8/34-16-18

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
ЛИСТ
28.02.2018 № 8/34-16-18
Щодо реалізації ОМС повноважень з контролю за додержанням законодавства про працю
Директорат з питань розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розглянув '...' звернення '...' та в межах компетенції інформує.
1. Щодо того, чи потрібно вводити до штату апарату ради ОТГ інспектора праці в зв'язку з набуттям органами місцевого самоврядування повноважень щодо контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення? Чи можна ці повноваження покласти на вже працюючого працівника?
Частиною 1 статті 16 Закону встановлено, що органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються цим та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.
Статтею 26 Закону визначено виключну компетенцію сільських, селищних, міських рад. Так, відповідно до пунктів 5, 6 частини 1 цієї статті виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються питання затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання; утворення за поданням сільського, селищного, міського голови інших виконавчих органів ради.
Таким чином, відповідний орган місцевого самоврядування має право або вводити до штату апарату ради нового інспектора праці, або покласти відповідні повноваження на вже працюючого працівника.
2. Щодо того, чи дійсно зазначені органи місцевого самоврядування та ОТГ зможуть перевіряти будь-які підприємства, установи та організації усіх форм власності, а також фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників на підпорякованій території. Але на відміну від Держпраці, вони здійснюють контроль досить вузького кола питань, а саме: своєчасної та в повному обсязі оплати праці; додержання мінімальних гарантій в оплаті праці; оформлення трудових відносин?
За змістом статей 17 та 18 Закону органи місцевого самоврядування при здійсненні повноважень у сфері контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення можуть проводити перевірки на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають або не перебувають у комунальній власності відповідної територіальної громади, а також фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників.
За змістом абзацу 2 статті 1 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" органами державного нагляду (контролю) є уповноважені законом центральні органи виконавчої влади, їх територіальні органи, державні колегіальні органи, органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування.
Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 р. № 295 (далі - Порядок). Зазначений Порядок має рекомендаційний характер для міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад.
Згідно з абзацом 3 пункту 2 Порядку державний контроль за додержанням законодавства про працю здійснюється у формі проведення інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань інспекторами праці виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад (далі - виконавчі органи рад) з питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин.
Пунктом 3 Порядку передбачено, що інспекторами праці є посадові особи Держпраці та її територіальних органів, виконавчих органів рад, посадовими обов'язками яких передбачено повноваження щодо здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю.
Пунктом 2 частини 1 статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) встановлено, що у справах про адміністративні правопорушення, передбачені частинами 1 - 4 статті 41 КУпАП, протоколи про правопорушення мають право складати посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад.
Правопорушення, передбачені частинами 1 - 4 статті 41 КУпАП, стосуються питань своєчасної та в повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці та оформлення трудових відносин (тобто питань праці та зайнятості населення).
З наведеного випливає, що органи місцевого самоврядування уповноважені Законом проводити перевірки на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають / не перебувають у комунальній власності відповідної територіальної громади, а також фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників щодо дотримання зазначеними суб'єктами вимог законодавства про своєчасну та в повному обсязі оплату праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці та оформлення трудових відносин.
3. Щодо того, як слід вирішувати на сьогодні питання наявності чи відсутності мораторію для органів місцевого самоврядування та ОТГ? Законом України "Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" встановлено до 31 грудня 2018 року мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.
Однак, за змістом статті 6 цього Закону та абзацу 23 Переліку органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України "Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 р. № 1104, дія Закону України "Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" не поширюється на виконавчі органи міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад (в частині заходів із здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю).
Таким чином, мораторій не поширюється на проведення органами місцевого самоврядування перевірок додержання вимог законодавства про працю та зайнятість населення.
4. Щодо того, чи має право орган місцевого самоврядування у зазначеному випадку утворити новий уповноважений орган (відділ апарату ради, самостійний підрозділ) або ввести до штату відповідних працівників? Чи має право орган місцевого самоврядування уповноважити вже існуючий орган (відділ) або покласти контрольні повноваження на вже працюючих працівників?
Частиною 1 статті 16 Закону встановлено, що органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються цим та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.
Статтею 26 Закону визначено виключну компетенцію сільських, селищних, міських рад. Так, відповідно до пунктів 5, 6 частини 1 цієї статті виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються питання затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання; утворення за поданням сільського, селищного, міського голови інших виконавчих органів ради.
Відповідно до статті 54 Закону сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення) рада у межах затверджених нею структури і штатів може створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.
Таким чином, міські ради міст обласного значення та ради об'єднаних територіальних громад, з метою контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, можуть або створити новий, або покласти контрольні повноваження на існуючий виконавчий орган відповідної ради.
Згідно з підпунктом 1 пункту 3 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.04.2014 р. № 197 (далі - Положення), одним із основних завдань Мінрегіону є забезпечення формування та реалізація державної регіональної політики, зокрема щодо територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування.
Підпунктом 25 пункту 4 Положення передбачено, що Мінрегіон відповідно до покладених на нього завдань інформує та надає роз'яснення щодо реалізації державної політики у відповідних сферах.
Принагідно повідомляємо, що листи Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України не встановлюють норм права і мають лише інформаційний характер.
Генеральний директор Директорату з питань розвитку
місцевого самоврядування, територіальної організації влади та
адміністративно-територіального устрою
С. Шаршов
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
ЛИСТ
28.02.2018 № 8/34-16-18
Щодо реалізації ОМС повноважень з контролю за додержанням законодавства про працю
Директорат з питань розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розглянув '...' звернення '...' та в межах компетенції інформує.
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.