Про затвердження Змін до деяких наказів. Наказ від 19.01.2017 №21

Державна казначейська служба України Наказ від 19.01.2017 №21
Остання редакція від 19.01.2017. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна казначейська служба України

Тип Наказ

Дата 19.01.2017

Номер 21

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
19.01.2017 № 21
Про затвердження Змін до деяких наказів
Відповідно до Закону України від 20 грудня 2016 року № 1789-VIII "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України", пункту 4 Положення про Державну казначейську службу України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 215, та з метою відкриття рахунків для зарахування коштів, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів (Додаток 1) та Зміни до Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів (Додаток 2), затверджених наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року № 119, що додаються.
2. Затвердити Зміни до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету (Додаток 3), затвердженого наказом Державного казначейства України від 11 серпня 2008 року № 327, що додаються.
3. Затвердити Зміни до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню місцевих бюджетів (Додаток 4), затвердженого наказом Державного казначейства України від 14 грудня 2007 року № 233, що додаються.
4. Затвердити Зміни до Порядку відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Державної казначейської служби України від 27 грудня 2013 року № 217, що додаються.
5. Викласти у новій редакції додатки 4 та 5 до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету , затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 52, що додається.
6. Департаменту бухгалтерського обліку операцій державного бюджету (Лордкіпанідзе А.Ю.) у разі необхідності надати Департаменту інформаційних технологій (Стоєв О.О.) завдання на модифікацію прикладного програмного забезпечення в частині відображення операцій по виконанню державного бюджету.
7. Департаменту інформаційних технологій (Стоєв О.О.) забезпечити доопрацювання прикладного програмного забезпечення згідно з завданнями на модифікацію.
8. Самостійним структурним підрозділам апарату Державної казначейської служби України та головним управлінням Державної казначейської служби України здійснити відповідні заходи щодо виконання вимог цього наказу.
9. Цей наказ набирає чинності з дня його підписання.
10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків та начальників головних управлінь Державної казначейської служби України.
В.о. ГоловиВ.П. Дуда
Додаток 1
до наказу Державної казначейської
служби України
19.01.2017 № 21
ЗМІНИ
до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року № 119
1. У 3 класі рахунків у розділі 34 "Кошти, тимчасово віднесені до надходжень бюджету" групу 341 "Кошти, тимчасово віднесені до надходжень бюджету, що підлягають розподілу" доповнити новим рахунком:
"3413 П Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами".
2. У 6 класі рахунків у розділі 64 "Кошти, тимчасово віднесені до надходжень бюджетів" групу 641 "Кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету" доповнити новим рахунком:
"6413 П Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами".
Заступник
директора департаменту -
начальник відділу методології
казначейського обслуговування
бюджетів за видатками
та інших клієнтів
Департаменту методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку,
звітності та розвитку
Державної казначейської
служби УкраїниЛ.П. Паскаренко
Додаток 2
до наказу Державної казначейської
служби України
19.01.2017 № 21
ЗМІНИ
до Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженої наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року № 119
1. У 3 класі рахунків у розділі 34 "Кошти, тимчасово віднесені до надходжень бюджету" групу 341 "Кошти, тимчасово віднесені до надходжень бюджету, що підлягають розподілу" доповнити новим рахунком:
"3413 П Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами
Призначення рахунку: для обліку коштів, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету, які згідно із законодавством підлягають розподілу між місцевими бюджетами
За дебетом рахунку проводиться перерахування сум за призначенням до місцевих бюджетів на відповідні рахунки 3 класу.
2. У 6 класі рахунків у розділі 64 "Кошти, тимчасово віднесені до надходжень бюджетів" групу 641 "Кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету" доповнити новим рахунком:
"6413 П Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами
Призначення рахунку: для обліку надходжень, які згідно із законодавством тимчасово відносяться на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами (аналітичний облік ведеться окремо по кожному коду класифікації доходів бюджету)
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум надходжень, які тимчасово відносяться на доходи державного бюджету і підлягають розподілу між місцевими бюджетами, у кореспонденції з рахунком 6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів"
За дебетом рахунку протягом року проведення не здійснюються. В кінці року проводиться списання сум надходжень тимчасово віднесених на доходи у кореспонденції з рахунком 6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів".
Заступник
директора департаменту -
начальник відділу методології
казначейського обслуговування
бюджетів за видатками
та інших клієнтів
Департаменту методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку,
звітності та розвитку
Державної казначейської
служби УкраїниЛ.П. Паскаренко
Додаток 3
до наказу Державної казначейської
служби України
19.01.2017 № 21
ЗМІНИ
до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету
1. Пункт 1.4 глави 4 розділу II Порядку викласти у такій редакції:
"1.4. Проведено розподіл коштів між державним і місцевими бюджетами (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України з урахуванням нормативно-правової бази бюджетного процесу):
Дебет3311Кошти, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами
Кредит3111Надходження до загального фонду державного бюджету
або:3121Надходження коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки
або:3141Надходження до загального фонду місцевих бюджетів
або:3151Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки
або:3413Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами
одночасно:
Дебет6911Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
Кредит6111Доходи загального фонду державного бюджету
або:6112Доходи спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки
або:6121Доходи загального фонду місцевого бюджету
або:6122Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки
або:6413Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами".
2. Розділ II Порядку доповнити главою 7 такого змісту:
"Глава 7. Здійснення операцій за коштами, тимчасово віднесеними на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами
1. У Казначействі України
1.1 Надійшли платежі, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України з урахуванням нормативно-правової бази бюджетного процесу):
Дебет3311Кошти, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами
Кредит3413Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами
одночасно:
Дебет6911Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
Кредит6413Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами
1.2. Розподіл коштів, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету відповідно до призначення здійснюється шляхом дебетування рахунку 3413 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами" у кореспонденції з відповідним рахунком 3 класу та обов'язковим відображенням на рахунках 6 класу Плану рахунків, за умови, якщо кошти після розподілу зараховуються на рахунки, відкриті в органах Казначейства України.".
Заступник
директора департаменту -
начальник відділу методології
казначейського обслуговування
бюджетів за видатками
та інших клієнтів
Департаменту методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку,
звітності та розвитку
Державної казначейської
служби УкраїниЛ.П. Паскаренко
Додаток 4
до наказу Державної казначейської
служби України
19.01.2017 № 21
ЗМІНИ
до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню місцевих бюджетів
1. Пункт 1 розділу I Порядку доповнити абзацом такого змісту:
"Примітка: поточні планові показники за доходами місцевих бюджетів не вводяться.".
Заступник
директора департаменту -
начальник відділу методології
казначейського обслуговування
бюджетів за видатками
та інших клієнтів

Л.П. Паскаренко
Додаток 5
до наказу Державної казначейської
служби України
19.01.2017 № 21
ЗМІНИ
до Порядку відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Державної казначейської служби України від 27 грудня 2013 року № 217
У додатку 1 після пункту 12 доповнити новим пунктом такого змісту:
"13. Для зарахування коштів, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами, в Казначействі відкриваються рахунки за наступною схемою:
BBBB K SSS.
При кодуванні рахунків для зарахування коштів, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами, параметр SSS відповідає параметру SSS, застосованому при відкритті рахунків для зарахування коштів, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами, за відповідним кодом класифікації доходів бюджету.".
Заступник
директора департаменту -
начальник відділу методології
казначейського обслуговування
бюджетів за видатками
та інших клієнтів
Департаменту методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку,
звітності та розвитку
Державної казначейської
служби УкраїниЛ.П. Паскаренко
Додаток 4
до Інструкції про складання органами
Державної казначейської служби України
звітності про виконання
державного бюджету
СТРУКТУРА
сальдового балансу рахунків
№ п/пБалансові рахункиНа початок звітного рокуЗалишок на кінець звітного періоду (року)*Залишок на кінець звітного року після річного заключення рахунків**
12345
1Клас 1
21111А
3Усього по групі 111
41121А
51122А
6Усього по групі 112
7Усього по розділу 11
81211А
91212А
10Усього по групі 121
111221А
121222А
131223А
141224А
15Усього по групі 122
161231А
171232А
181234А
191235А
20Усього по групі 123
211241А
221242А
23Усього по групі 124
24Усього по розділу 12
251311А
261312А
271313А
281314А
291315А
30Усього по групі 131
311321А
321322А
331323А
341324А
351325А
361326А
37Усього по групі 132
381331А
391332А
401333А
411334А
421335А
43Усього по групі 133
441341А
451342А
461343А
471344А
481345А
49Усього по групі 134
50Усього по розділу 13
511411А
52Усього по групі 141
531421А
54Усього по групі 142
55Усього по розділу 14
561511А
571512А
581513А
591514А
601515А
611516А
621517А
631518А
64Усього по групі 151
651521А
661522А
671523А
681524А
691525А
701526А
711527А
721528А
73Усього по групі 152
741531А
751532А
761533А
771534А
781535А
791536А
801537А
811538А
82Усього по групі 153
831541А
841542А
851543А
861544А
871545А
881546А
89Усього по групі 154
901551А
911552А
921553А
931554А
941555А
951556А
961557А
971558А
98Усього по групі 155
99Усього по розділу 15
1001611А
1011612А
102Усього по групі 161
1031621А
1041622А
1051623А
106Усього по групі 162
1071631А
1081632А
109Усього по групі 163
1101641А
1111642А
112Усього по групі 164
1131651А
1141652А
1151653А
1161654А
117Усього по групі 165
1181661А
1191662А
120Усього по групі 166
1211671А
1221672А
1231673А
124Усього по групі 167
1251681А
1261682А
1271683А
128Усього по групі 168
129Усього по розділу 16
1301711А
131Усього по групі 171
132Усього по розділу 17
133Клас 4
1344111А
1354112А
136Усього по групі 411
1374121А
1384122А
139Усього по групі 412
140Усього по розділу 41
1414211А
1424212А
143Усього по групі 421
1444221А
1454222А
1464223А
1474224А
148Усього по групі 422
1494231А
1504232А
1514233А
1524234А
153Усього по групі 423
1544241А
1554242А
1564243А
1574244А
158Усього по групі 424
1594251А
1604252А
1614253А
1624254А
163Усього по групі 425
164Усього по розділу 42
1654311А
1664312А
167Усього по групі 431
1684321А
1694322А
170Усього по групі 432
171Усього по розділу 43
1724411А
1734412А
174Усього по групі 441
1754421А
1764422А
1774423А
178Усього по групі 442
1794431А
1804432А
181Усього по групі 443
1824441А
1834442А
184Усього по групі 444
1854451А
1864452А
1874453А
1884455А
1894456А
190Усього по групі 445
1914461А
1924462А
1934465А
1944466А
195Усього по групі 446
1964471А
197Усього по групі 447
198Усього по розділу 44
1994611А
2004612А
201Усього по групі 461
2024621А
2034622А
204Усього по групі 462
205Усього по розділу 46
2064999А
207Усього по групі 499
208Усього по розділу 49
209Активи - усього
210Клас 2
2112111П
212Усього по групі 211
2132121П
2142122П
2152123П
216Усього по групі 212
2172131П
218Усього по групі 213
2192141П
220Усього по групі 214
2212151П
2222152П
2232153П
224Усього по групі 215
2252161П
226Усього по групі 216
2272171П
2282172П
2292173П
230Усього по групі 217
231Усього по розділу 21
2322211П
2332212П
234Усього по групі 221
2352221П
2362222П
237Усього по групі 222
2382231П
2392232П
240Усього по групі 223
2412241П
2422242П
243Усього по групі 224
244Усього по розділу 22
2452311П
246Усього по групі 231
2472321П
248Усього по групі 232
249Усього по розділу 23
2502411П
2512412П
252Усього по групі 241
2532421П
2542422П
2552423П
2562424П
257Усього по групі 242
2582431П
2592432П
2602433П
261Усього по групі 243
2622441П
2632442П
2642443П
265Усього по групі 244
266Усього по розділу 24
267Клас 3
2683111П
2693112П
2703113П
271Усього по групі 311
2723121П
2733122П
2743123П
2753124П
2763125П
277Усього по групі 312
2783131П
2793132П
280Усього по групі 313
2813141П
2823142П
2833143П
2843144П
285Усього по групі 314
2863151П
2873152П
2883153П
2893154П
2903155П
2913156П
292Усього по групі 315
2933161П
294Усього по групі 316
295Усього по розділу 31
2963211П
2973212П
298Усього по групі 321
2993221П
3003222П
3013223П
3023224П
303Усього по групі 322
3043231П
3053232П
306Усього по групі 323
3073241П
3083242П
309Усього по групі 324
3103251П
3113252П
3123253П
3133254П
314Усього по групі 325
3153261П
3163262П
317Усього по групі 326
3183271П
3193272П
320Усього по групі 327
3213281П
3223282П
323Усього по групі 328
324Усього по розділу 32
3253311П
326Усього по групі 331
3273321П
328Усього по групі 332
329Усього по розділу 33
3303411П
3313412П
3323413П
333Усього по групі 341
3343421П
3353422П
336Усього по групі 342
337Усього по розділу 34
3383511П
3393512П
3403515П
3413516П
342Усього по групі 351
3433521П
3443522П
3453523П
3463524П
3473525П
3483526П
349Усього по групі 352
3503531П
3513532П
3523534П
353Усього по групі 353
3543541П
3553542П
3563543П
3573544П
3583545П
3593546П
360Усього по групі 354
3613551П
3623552П
3633553П
3643554П
365Усього по групі 355
366Усього по розділу 35
3673611П
3683612П
3693614П
3703616П
371Усього по групі 361
3723621П
3733622П
3743624П
3753626П
376Усього по групі 362
377Усього по розділу 36
3783711П
3793712П
3803713П
3813714П
3823715П
3833716П
3843717П
3853718П
3863719П
387Усього по групі 371
3883721П
3893722П
390Усього по групі 372
3913731П
3923732П
3933733П
3943734П
395Усього по групі 373
3963741П
397Усього по групі 374
3983751П
3993752П
4003753П
4013754П
4023755П
403Усього по групі 375
4043761П
405Усього по групі 376
406Усього по розділу 37
4073811П
4083812П
409Усього по групі 381
4103821П
411Усього по групі 382
4123891П
4133892П
414Усього по групі 389
415Усього по розділу 38
4163911П
417Усього по групі 391
4183921П
4193922П
420Усього по групі 392
4213931П
422Усього по групі 393
4233991П
4243992П
4253993П
4263994П
427Усього по групі 399
428Усього по розділу 39
429Клас 4
4304111П
4314112П
432Усього по групі 411
4334121П
4344122П
435Усього по групі 412
436Усього по розділу 41
4374211П
4384212П
439Усього по групі 421
4404221П
4414222П
4424223П
4434224П
444Усього по групі 422
4454231П
4464232П
4474233П
4484234П
449Усього по групі 423
4504241П
4514242П
4524243П
4534244П
454Усього по групі 424
4554251П
4564252П
4574253П
4584254П
459Усього по групі 425
460Усього по розділу 42
4614311П
4624312П
463Усього по групі 431
4644321П
4654322П
466Усього по групі 432
467Усього по розділу 43
4684411П
4694412П
470Усього по групі 441
4714421П
4724422П
4734423П
474Усього по групі 442
4754431П
4764432П
477Усього по групі 443
4784441П
4794442П
480Усього по групі 444
4814451П
4824452П
4834453П
4844455П
4854456П
486Усього по групі 445
4874461П
4884462П
4894465П
4904466П
491Усього по групі 446
4924471П
493Усього по групі 447
494Усього по розділу 44
4954611П
4964612П
497Усього по групі 461
4984621П
4994622П
500Усього по групі 462
501Усього по розділу 46
5024999П
503Усього по групі 499
504Усього по розділу 49
505Пасиви - усього
506Клас 7
5077111А
508Усього по групі 711
5097121А
5107122А
511Усього по групі 712
5127131А
5137132А
514Усього по групі 713
515Усього по розділу 71
5167211А
517Усього по групі 721
5187221А
5197222А
520Усього по групі 722
5217231А
5227232А
523Усього по групі 723
524Усього по розділу 72
5257921А
526Усього по групі 792
527Усього по розділу 79
528Клас 6
5296911КП
530Усього по групі 691
531Усього по розділу 69
532Клас 5
5335111А
5345112А
535Усього по групі 511
5365121А
5375122А
538Усього по групі 512
539Усього по розділу 51
5405911А
541Усього по групі 591
542Усього по розділу 59
543Активи - усього
544Клас 6
5456111П
5466112П
5476113П
5486114П
549Усього по групі 611
5506121П
5516122П
5526123П
5536124П
554Усього по групі 612
555Усього по розділу 61
5566211П
557Усього по групі 621
5586221П
559Усього по групі 622
560Усього по розділу 62
5616411П
5626412П
5636413П
564Усього по групі 641
5656421П
5666422П
567Усього по групі 642
568Усього по розділу 64
569Клас 7
5707131П
5717132П
572Усього по групі 713
573Усього по розділу 71
5747231П
5757232П
576Усього по групі 723
577Усього по розділу 72
5787911КА
579Усього по групі 791
5807921П
581Усього по групі 792
582Усього по розділу 79
583Клас 5
5845111П
5855112П
586Усього по групі 511
5875121П
5885122П
589Усього по групі 512
590Усього по розділу 51
5915911П
592Усього по групі 591
593Усього по розділу 59
594Пасиви - усього
595Доходи бюджету - усього
596Видатки бюджету - усього
597Результат бюджету - усього
598Управлінський облік
5998 клас
6008211А
6018212А
6028213А
6038214А
6048215А
6058216А
606Усього по групі 821
6078221А
6088222А
609Усього по групі 822
6108241А
6118242А
612Усього по групі 824
6138251А
6148252А
615Усього по групі 825
616Усього по розділу 82
6178311А
6188312А
619Усього по групі 831
6208321А
6218322А
622Усього по групі 832
623Усього по розділу 83
6248511А
6258512А
626Усього по групі 851
6278521А
6288522А
629Усього по групі 852
630Усього по розділу 85
6318621А
632Усього по групі 862
6338651А
634Усього по групі 865
6358661А
636Усього по групі 866
6378681А
638Усього по групі 868
639Усього по розділу 86
6408711А
6418712А
6428713А
6438714А
644Усього по групі 871
6458731А
6468732А
647Усього по групі 873
6488751А
6498752А
6508753А
651Усього по групі 875
6528781А
6538782А
6548783А
655Усього по групі 878
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
19.01.2017 № 21
Про затвердження Змін до деяких наказів
Відповідно до Закону України від 20 грудня 2016 року № 1789-VIII "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України", пункту 4 Положення про Державну казначейську службу України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 215, та з метою відкриття рахунків для зарахування коштів, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів (Додаток 1) та Зміни до Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів (Додаток 2), затверджених наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року № 119, що додаються.
2. Затвердити Зміни до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету (Додаток 3), затвердженого наказом Державного казначейства України від 11 серпня 2008 року № 327, що додаються.
3. Затвердити Зміни до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню місцевих бюджетів (Додаток 4), затвердженого наказом Державного казначейства України від 14 грудня 2007 року № 233, що додаються.
4. Затвердити Зміни до Порядку відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Державної казначейської служби України від 27 грудня 2013 року № 217, що додаються.
5. Викласти у новій редакції додатки 4 та 5 до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету , затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 52, що додається.