План рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів. План від 17.05.2000 №1

Державне казначейство України План від 17.05.2000 №1
Остання редакція від 17.05.2000. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державне казначейство України

Тип План

Дата 17.05.2000

Номер 1

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
N 1 від 17.05.2000
м.Київ
Затверджено
Рішенням Колегії
Державного казначейства України
від 17 травня 2000 р. N 1
План рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів
( План рахунків із змінами додатково див. в Наказі Державного казначейства N 119 від 28.11.2000 )
1. Активи
11
111
1111
12
121

1211

1212

122
1221

123
1231
1232

13
131

1311
1312
1313
1314
1315
132
1321
1322
1323
1324
1325
133
1331
1332
1333
1334
1335
134
1341
1342
1343
1344
1345
14
141
1411
142
1421
15
151
1511
1512
152
1521
1522
16
161
1611
162
1621
163
1631
1632
164
1641
165
1651
166
1661
1662
17
171
1711
Кошти бюджетів в Національному банку України
Кошти в НБУ до запитання
Кореспондентський рахунок Державного казначейства в НБУ
Кошти бюджетів в інших банках
Кошти бюджетів в інших банках до запитання (рахунки
"Ностро")
Кореспондентські рахунки Державного казначейства в інших
банках-резидентах
Кореспондентські рахунки Державного казначейства в
банках-нерезидентах
Інші рахунки за коштами державного бюджету в банках
Рахунки установ та організацій, які утримуються за
рахунок державного бюджету, в установах банків
Інші рахунки за коштами місцевих бюджетів в банках
Рахунки місцевих бюджетів в установах банків
Рахунки установ та організацій, які утримуються за
рахунок місцевого бюджету, в установах банків
Розміщені депозити
Депозити державного бюджету, розміщені в Національному
банку
Короткострокові депозити державного бюджету, розміщені в Національному банку
Середньострокові депозити державного бюджету, розміщені в Національному банку
Довгострокові депозити державного бюджету, розміщені в Національному банку
Прострочена заборгованість за депозитами державного бюджету, розміщеними в Національному банку
Депозити державного бюджету до запитання, розміщені в Національному банку
Інші депозити державного бюджету
Інші короткострокові депозити державного бюджету
Інші середньострокові депозити державного бюджету
Інші довгострокові депозити державного бюджету
Прострочена заборгованість за іншими депозитами державного бюджету
Інші депозити державного бюджету до запитання
Депозити місцевого бюджету, розміщені в Національному банку
Короткострокові депозити місцевого бюджету, розміщені в Національному банку
Середньострокові депозити місцевого бюджету, розміщені в Національному банку
Довгострокові депозити місцевого бюджету, розміщені в Національному банку
Прострочена заборгованість за депозитами місцевого бюджету, розміщеними в Національному банку
Депозити місцевого бюджету до запитання, розміщені в Національному банку
Інші депозити місцевого бюджету
Інші короткострокові депозити місцевого бюджету
Інші середньострокові депозити місцевого бюджету
Інші довгострокові депозити місцевого бюджету
Прострочена заборгованість за іншими депозитами місцевого бюджету
Інші депозити місцевого бюджету до запитання
Цінні папери
Цінні папери в активі державного бюджету
Цінні папери в активі державного бюджету
Цінні папери в активі місцевого бюджету
Цінні папери в активі місцевого бюджету
Надані бюджетні кредити
Кредити, надані з державного бюджету
Короткострокові кредити, надані з державного бюджету
Довгострокові кредити, надані з державного бюджету
Кредити, надані з місцевого бюджету
Короткострокові кредити, надані з місцевого бюджету
Довгострокові кредити, надані з місцевого бюджету
Інші активи
Кошти державного бюджету в дорозі
Кошти державного бюджету в дорозі
Активи державного бюджету за взаємними розрахунками
Активи державного бюджету за взаємними розрахунками
Інші активи державного бюджету
Кошти державного бюджету, заблоковані на рахунках
Товарно-матеріальні цінності в активі державного бюджету
Кошти місцевого бюджету в дорозі
Кошти місцевого бюджету в дорозі
Активи місцевого бюджету за взаємними розрахунками
Активи місцевого бюджету за взаємними розрахунками
Інші активи місцевого бюджету
Кошти місцевого бюджету, заблоковані на рахунках
Товарно-матеріальні цінності в активі місцевого бюджету
Субкореспондентські рахунки
Субкореспондентські рахунки, відкриті в органах Державного казначейства
Субкореспондентський рахунок, відкритий в органі Державного казначейства
2. Зобов'язання
21
211
2111
212
2121
2122
2123
213
2131
214
2141
215
2151
2152
2153
216
2161
22
221
2211
2212
222
2221
2222
223
2231
2232
23
231
2311
2312
232
2321
2322
24
241
2411
242
2421
Цінні папери, випущені в обіг
Зобов'язання за векселями державного бюджету
Казначейські векселі видані
Облігації державного бюджету
Короткострокові облігації державного бюджету
Середньострокові облігації державного бюджету
Довгострокові облігації державного бюджету
Зобов'язання державного бюджету за іншими цінними паперами
Інші цінні папери державного бюджету
Зобов'язання за векселями місцевого бюджету
Векселі органів місцевого самоврядування видані
Облігації місцевого бюджету
Короткострокові облігації місцевого бюджету
Середньострокові облігації місцевого бюджету
Довгострокові облігації місцевого бюджету
Зобов'язання місцевого бюджету за іншими цінними паперами
Інші цінні папери місцевого бюджету
Кредити отримані
Внутрішнє фінансування державного бюджету
Кредити, не віднесені до інших категорій
Інші зобов'язання
Зовнішнє фінансування державного бюджету
Кредити, не віднесені до інших категорій
Інші зобов'язання
Внутрішнє фінансування місцевого бюджету
Кредити, не віднесені до інших категорій
Інші зобов'язання
Депозити отримані
Депозити, отримані державним бюджетом
Депозити, отримані державним бюджетом
Депозити, отримані розпорядниками коштів державного бюджету
Депозити, отримані місцевим бюджетом
Депозити, отримані місцевим бюджетом
Депозити, отримані розпорядниками коштів місцевого бюджету
Інші зобов'язання
Зобов'язання державного бюджету за взаємними розрахунками
Зобов'язання державного бюджету за взаємними розрахунками
Зобов'язання місцевого бюджету за взаємними розрахунками
Зобов'язання місцевого бюджету за взаємними розрахунками
3. Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів
31
311
3111
3112
312

3121

3122

313

3131

3132

314

3141

3142

315


3151

3152

316


3161


33
331

3311

332
3321
34
341

3411

3412

342

3421

3422

35

351

3511

3512

352

3521

3522

353

3531

3532

354

3541

3542

36

361

3611

362

3621

37
371
3711
3712
372
3721
38

381
3811

3812

382
3821
39
391

3911
Кошти бюджетів в Державному казначействі
Кошти загального фонду державного бюджету
Надходження до загального фонду державного бюджету
Загальний фонд державного бюджету
Кошти спеціального фонду державного бюджету, які
направляються на спеціальні видатки
Надходження коштів спеціального фонду державного
бюджету, які направляються на спеціальні видатки
Кошти спеціального фонду державного бюджету, які
направляються на спеціальні видатки
Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним
фондами державного бюджету
Надходження коштів, що розподіляються між загальним та
спеціальними фондами державного бюджету
Кошти спеціального фонду державного бюджету, які
направляються на спеціальні видатки
Кошти загального фонду місцевих бюджетів, що знаходяться
на казначейському обслуговуванні
Надходження до загального фонду місцевих бюджетів, що
знаходяться на казначейському обслуговуванні
Кошти загального фонду місцевих бюджетів, що знаходяться
на казначейському обслуговуванні
Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, що
знаходяться на казначейському обслуговуванні, які направляються на
спеціальні видатки
Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів,
які направляються на спеціальні видатки
Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які
направляються на спеціальні видатки
Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним
фондами місцевих бюджетів, що знаходяться на казначейському
обслуговуванні
Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним
фондами місцевих бюджетів, що знаходяться на казначейському
обслуговуванні
Кошти, які підлягають розподілу
Кошти, які підлягають розподілу між Державним і місцевими
бюджетами
Кошти, які підлягають розподілу між Державним і
місцевими бюджетами
Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджетів
Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджету
Кошти, тимчасово віднесені на доходи бюджету
Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету,
що підлягають розподілу
Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету,
що підлягають розподілу
Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи державного
бюджету
Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету,
що підлягають розподілу
Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету,
що підлягають розподілу
Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого
бюджету
Рахунки розпорядників бюджетних коштів в Державному
казначействі України
Особові рахунки розпорядників, які утримуються за рахунок
державного бюджету
Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із
загального фонду державного бюджету
Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із
спеціального фонду державного бюджету
Реєстраційні рахунки розпорядників, які утримуються за
рахунок державного бюджету
Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального
фонду державного бюджету
Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами
спеціального фонду державного бюджету
Особові рахунки розпорядників, які утримуються за рахунок
місцевого бюджету
Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із
загального фонду місцевого бюджету
Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із
спеціального фонду місцевого бюджету
Реєстраційні рахунки розпорядників, які утримуються за
рахунок місцевого бюджету
Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального
фонду місцевого бюджету
Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами
спеціального фонду місцевого бюджету
Рахунки розпорядників бюджетних коштів, які не знаходяться
на казначейському обслуговуванні
Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, які не
знаходяться на казначейському обслуговуванні
Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, які не
знаходяться на казначейському обслуговуванні
Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, які не
знаходяться на казначейському обслуговуванні
Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, які не
знаходяться на казначейському обслуговуванні
Рахунки інших клієнтів та банків
Рахунки інших клієнтів
Рахунки одержувачів коштів державного бюджету
Рахунки інших клієнтів Державного казначейства
Рахунки інших банків
Рахунки інших банків ("Лоро")
Рахунки за нез'ясованими надходженнями та несквитованими
дебетовими сумами
Рахунки за нез'ясованими надходженнями
Нез'ясовані надходження на рахунках в органах Державного
казначейства
Нез'ясовані надходження на рахунках місцевих фінансових
органів, що не знаходяться на казначейському обслуговуванні
Несквитовані дебетові суми
Несквитовані дебетові суми
Рахунки органів Державного казначейства
Субкореспондентські рахунки органів Державного
казначейства
Субкореспондентські рахунки, відкриті для органів
Державного казначейства
4. Розрахунки
41
411

4111

4112

412

4121

4122

42
421
4211

4212

422
4221

4222

4223

4224

423
4231

4232

4233

4234

424
4241

4242

4243

4244

425
4251

4252

4253

4254

43
44
Взаємні розрахунки по виконанню державного бюджету
Взаємні розрахунки з місцевими бюджетами за коштами
загального фонду
Розрахунки з місцевими бюджетами за надходженнями до
загального фонду державного бюджету
Розрахунки з місцевими бюджетами за видатками загального
фонду державного бюджету
Взаємні розрахунки з місцевими бюджетами за коштами
спеціального фонду
Розрахунки з місцевими бюджетами за надходженнями до
спеціального фонду державного бюджету
Розрахунки з місцевими бюджетами за видатками
спеціального фонду державного бюджету
Розрахунки по виконанню місцевих бюджетів
Взаємні розрахунки з державним бюджетом
Розрахунки з державним бюджетом по надходженнях
загального фонду місцевого бюджету
Розрахунки з державним бюджетом за видатками загального
фонду місцевого бюджету
Взаємні розрахунки з місцевими бюджетами
Розрахунки місцевих бюджетів по надходженнях загального
фонду
Розрахунки місцевих бюджетів за видатками загального
фонду
Розрахунки місцевих бюджетів по надходженнях
спеціального фонду
Розрахунки місцевих бюджетів за видатками спеціального
фонду
Взаємні розрахунки з сільськими і селищними бюджетами
Розрахунки сільських і селищних бюджетів по надходженнях
загального фонду
Розрахунки сільських і селищних бюджетів за видатками
загального фонду
Розрахунки сільських і селищних бюджетів по надходженнях
спеціального фонду
Розрахунки сільських і селищних бюджетів за видатками
спеціального фонду
Розрахунки управлінь Державного казначейства
Розрахунки управлінь Державного казначейства по
надходженнях до загального фонду місцевих бюджетів
Розрахунки управлінь Державного казначейства за
видатками загального фонду місцевих бюджетів
Розрахунки управлінь Державного казначейства по
надходженнях до спеціального фонду місцевих бюджетів
Розрахунки управлінь державного казначейства за
видатками спеціального фонду місцевих бюджетів
Розрахунки відділень Державного казначейства
Розрахунки відділень Державного казначейства по
надходженнях до загального фонду місцевих бюджетів
Розрахунки відділень Державного казначейства за
видатками загального фонду місцевих бюджетів
Розрахунки відділень Державного казначейства по
надходженнях спеціального фонду місцевих бюджетів
Розрахунки відділень Державного казначейства за
видатками спеціального фонду місцевих бюджетів
Розрахунки за векселями
Розрахунки за іншими зобов'язаннями
5. Результат виконання бюджету
51
511
5111
5112

512
5121
5122
Результат виконання бюджету
Результат виконання державного бюджету
Результат виконання загального фонду державного бюджету
Результат виконання спеціального фонду державного
бюджету
Результат виконання місцевого бюджету
Результат виконання загального фонду місцевого бюджету
Результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету
6. Доходи бюджету
61
611
6111
6112
6113

612
6121
6122
6123

62
621

6211

622
6221
64
641
6411
642
6421
69
Доходи бюджету
Доходи державного бюджету
Доходи загального фонду державного бюджету
Доходи спеціального фонду державного бюджету
Доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між
загальним та спеціальним фондами
Доходи місцевого бюджету
Доходи загального фонду місцевого бюджету
Доходи спеціального фонду місцевого бюджету
Доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу між
загальним та спеціальним фондами
Доходи, які підлягають розподілу між бюджетами
Доходи, які підлягають розподілу між державним і
місцевими бюджетами
Доходи, які підлягають розподілу між Державним і
місцевими бюджетами
Доходи, які підлягають розподілу між рівнями бюджету
Доходи, які підлягають розподілу між рівнями бюджету
Кошти, тимчасово віднесені на доходи бюджетів
Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету
Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету
Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету
Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету
Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
7. Видатки бюджету
71
711
7111
712
7121
72
721
7211
722
7221
79
Видатки державного бюджету
Видатки загального фонду державного бюджету
Видатки загального фонду державного бюджету
Видатки спеціального фонду державного бюджету
Видатки спеціального фонду державного бюджету
Видатки місцевого бюджету
Видатки загального фонду місцевого бюджету
Видатки загального фонду місцевого бюджету
Видатки спеціального фонду місцевого бюджету
Видатки спеціального фонду місцевого бюджету
Контррахунок за операціями за видатками бюджету
8. Управлінський облік
9. Позабалансовий облік
91
911
9111

9112

912
9121

9122

92
921
9211

9212

922
9221

9222

923
9231

9232

924
9241

9242

93
931
9311
94
941

9411

9412

9413

9414

942

9421

9422

9423

9424

95
951

9511

9512

9513

9514

952

9521

9522

9523

9524

98

99
Кошторисні призначення
Кошторисні призначення за коштами державного бюджету
Кошторисні призначення за коштами загального фонду
державного бюджету
Кошторисні призначення за коштами спеціального фонду
державного бюджету
Кошторисні призначення з місцевих бюджетів
Кошторисні призначення за коштами загального фонду
місцевих бюджетів
Кошторисні призначення за коштами спеціального фонду
місцевих бюджетів
Асигнування
Бюджетні призначення з державного бюджету
Бюджетні призначення по загальному фонду державного
бюджету
Бюджетні призначення по спеціальному фонду державного
бюджету
Бюджетні призначення з місцевих бюджетів
Бюджетні призначення по загальному фонду місцевих
бюджетів
Бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих
бюджетів
Асигнування на взяття зобов'язань з державного бюджету
Асигнування на взяття зобов'язань по загальному фонду
державного бюджету
Асигнування на взяття зобов'язань по спеціальному фонду
державного бюджету
Асигнування на взяття зобов'язань з місцевих бюджетів
Асигнування на взяття зобов'язань по загальному фонду
місцевих бюджетів
Асигнування на взяття зобов'язань по спеціальному фонду
місцевих бюджетів
Ліміти
Ліміти за видатками державного бюджету
Ліміти за видатками загального фонду державного бюджету
Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів
Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами
державного бюджету
Юридичні зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за
коштами загального фонду державного бюджету
Юридичні зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за
коштами спеціального фонду державного бюджету
Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за
коштами загального фонду державного бюджету
Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за
коштами спеціального фонду державного бюджету
Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами
місцевого бюджету
Юридичні зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за
коштами загального фонду місцевого бюджету
Юридичні зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за
коштами спеціального фонду місцевого бюджету
Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за
коштами загального фонду місцевого бюджету
Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за
коштами спеціального фонду місцевого бюджету
Розрахункові документи, не оплачені в строк
Розрахункові документи за коштами державного бюджету, не
оплачені в строк
Розрахункові документи за доходами загального фонду
державного бюджету, не оплачені в строк
Розрахункові документи за видатками загального фонду
державного бюджету, не оплачені в строк
Розрахункові документи за доходами спеціального фонду
державного бюджету, не оплачені в строк
Розрахункові документи за видатками спеціального фонду
державного бюджету, не оплачені в строк
Розрахункові документи за коштами місцевих бюджетів, не
оплачені в строк
Розрахункові документи за доходами загального фонду
місцевих бюджетів, не оплачені в строк
Розрахункові документи за видатками загального фонду
місцевих бюджетів, не оплачені в строк
Розрахункові документи за доходами спеціального фонду
місцевих бюджетів, не оплачені в строк
Розрахункові документи за видатками спеціального фонду
місцевих бюджетів, не оплачені в строк
Кредити і позички, надані підприємствам під гарантії
Кабінету Міністрів України
Контррахунки до рахунків груп 91-98
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
N 1 від 17.05.2000
м.Київ
Затверджено
Рішенням Колегії
Державного казначейства України
від 17 травня 2000 р. N 1
План рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів
1. Активи
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.