Про затвердження Змін до деяких наказів Державної казначейської служби України. Наказ від 03.03.2016 №61

Державна казначейська служба України Наказ від 03.03.2016 №61
Остання редакція від 03.03.2016. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна казначейська служба України

Тип Наказ

Дата 03.03.2016

Номер 61

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
03.03.2016 № 61
Про затвердження Змін до деяких наказів Державної казначейської служби України
Відповідно до підпункту 2 пункту 4 Положення про Державну казначейську службу України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 215, та з метою відкриття рахунків для зарахування та здійснення операцій з коштами від повернення до місцевих бюджетів бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, залучених місцевими бюджетами або під місцеві гарантії, відповідними місцевими фінансовими органами
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Державної казначейської служби України від 27 грудня 2013 року № 217, та Порядку організації роботи органів Державної казначейської служби України у процесі казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями, затвердженого наказом Державної казначейської служби України від 09 серпня 2013 року № 128, що додаються.
2. Департаменту інформаційних технологій, корпоративної телекомунікації та захисту інформації (Тіхановський М.В.) доопрацювати прикладне програмне забезпечення з урахуванням вимог цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності наказу Міністерства фінансів України від 29 січня 2016 року № 23 "Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2016 року за № 245/28375.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків та начальників головних управлінь Державної казначейської служби України.
ГоловаТ.Я. Слюз
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної казначейської
служби України
03.03.2016 № 61
ЗМІНИ
до деяких наказів Державної казначейської служби України
1. У Порядку відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державної казначейської служби України, затвердженому наказом Державної казначейської служби України від 27 грудня 2013 року № 217 (зі змінами):
пункт 12 викласти у такій редакції:
"12. Для щоденного акумулювання коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які надійшли на аналітичні рахунки, відкриті за балансовими рахунками 3151 та 3153 Плану рахунків відповідно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, в Головних управліннях Казначейства відкриваються аналітичні рахунки за балансовим рахунком 3152 Плану рахунків для кожного місцевого бюджету.
Для щоденного акумулювання коштів субвенцій спеціального фонду відповідного місцевого бюджету, які надійшли на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3151 Плану рахунків відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів в Головних управліннях Казначейства, відкриваються рахунки за балансовим рахунком 3152 Плану рахунків окремо для кожного місцевого бюджету в розрізі субвенцій.
Кількість рахунків, які відкриваються в Головних управліннях Казначейства для акумулювання коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, залежить від рішення ради про відповідний місцевий бюджет та має забезпечити процес його виконання.";
у підпункті 3 додатка 1 таблицю викласти у такій редакції:
"
Символ звітностіБалансовий рахунок
001 - 1993111
200 - 2993121, 3125
300 - 3993131, 3311, 3411, 3421
400 - 4853113, 3123
500 - 7993141, 3143
800 - 8993321
900 - 9953151, 3153, 3155
998 - 9993412, 3422
";
після глави 4 доповнити главою 4-1 такого змісту:
"4-1. Організація роботи органів Казначейства по здійсненню операцій за коштами від повернення до загального фонду місцевих бюджетів бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, залучених місцевими бюджетами або під місцеві гарантії, відповідними місцевими фінансовими органами
4-1.1. Кошти від повернення до загального фонду місцевих бюджетів бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, залучених місцевими бюджетами або під місцеві гарантії, відповідними місцевими фінансовими органами, зараховуються на рахунки, відкриті в Головних управліннях Казначейства на ім'я органу Казначейства за балансовим рахунком 3143 "Рахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів повернення бюджетних кредитів" Плану рахунків (далі - рахунок 3143) в розрізі територій та кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, за якими здійснюється повернення кредиту.
Інформація щодо надходження та повернення помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів платежів від повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, залучених місцевими бюджетами або під місцеві гарантії, відповідними місцевими фінансовими органами, одночасно відображається на аналітичних рахунках, відкритих за балансовим рахунком бюджетного обліку 7231 "Кредитування загального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків (далі - рахунок 7231).
Кредитовий залишок за кожним рахунком 7231 відображає інформацію про надходження до загального фонду місцевих бюджетів (з урахуванням повернення помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів платежів) кожного виду платежу від повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, залучених місцевими бюджетами або під місцеві гарантії, відповідними місцевими фінансовими органами, наростаючим підсумком з початку року.
На суму кредитів, повернутих до загального фонду місцевих бюджетів, у випадках, встановлених законодавством, зменшується заборгованість, яка обліковується на відповідних рахунках розділу 15 "Надані бюджетні кредити та позички" Плану рахунків.
4-1.2. Кошти, які надійшли за день (з урахуванням повернення помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів платежів) на рахунки 3143, у регламентований час засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів перераховуються (списуються) на відповідні рахунки, відкриті за рахунком 3142 окремо для кожного місцевого бюджету.
4-1.3. Повернення помилково або надміру зарахованих до загального фонду місцевих бюджетів коштів від повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, залучених місцевими бюджетами або під місцеві гарантії, відповідними місцевими фінансовими органами, здійснюється з відповідного аналітичного рахунку 3143 у межах поточних надходжень за день за поданням місцевих фінансових органів (розпорядників коштів місцевих бюджетів, погоджених відповідними місцевими фінансовими органами), які здійснюють облік заборгованості в розрізі позичальників, шляхом оформлення розрахункових документів, відповідно до законодавства.
4-1.4. У разі недостатності або відсутності коштів на рахунку 3143 повернення здійснюється шляхом залучення відповідної суми коштів з відповідного рахунку 3142, в межах поточних надходжень за день, а саме: відповідна сума коштів перераховується з рахунку 3142 на рахунок 3143 для здійснення повернення.
4-1.5. У разі недостатності або відсутності коштів на відповідному рахунку 3142 його підкріплення здійснюється у порядку, викладеному в пункті 4.5 глави 4.";
після глави 7 доповнити главою 7-1 такого змісту:
"7-1. Організація роботи органів Казначейства по здійсненню операцій за коштами від повернення до спеціального фонду місцевих бюджетів бюджетних позичок
7-1.1. Кошти від повернення до спеціального фонду місцевих бюджетів бюджетних позичок, що надавалися з відповідного місцевого бюджету за рішенням про місцевий бюджет у минулі роки, термін сплати яких настає у відповідному бюджетному періоді, зараховуються на відповідні аналітичні рахунки, відкриті в Головних управліннях Казначейства на ім'я органу Казначейства за балансовим рахунком 3153 "Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів повернення бюджетних кредитів" Плану рахунків (далі - рахунок 3153) в розрізі територій та кодів бюджетної класифікації, за якими здійснюється повернення кредиту.
Інформація щодо надходження та повернення помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів платежів від повернення бюджетних позичок одночасно відображається на аналітичних рахунках, відкритих за балансовим рахунком бюджетного обліку 7232 "Кредитування спеціального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення" (далі - рахунок 7232).
Кредитовий залишок за кожним рахунком 7232 відображає інформацію про надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів (з урахуванням повернення помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів платежів) кожного виду платежу наростаючим підсумком з початку року.
На суму позичок, повернутих до спеціального фонду місцевих бюджетів, у випадках, встановлених законодавством, зменшується заборгованість, яка обліковується на відповідних рахунках розділу 15 "Надані бюджетні кредити та позички" Плану рахунків.
7-1.2. Кошти, які надійшли за день (з урахуванням повернення помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів платежів) на рахунки 3153, у регламентований час засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів перераховуються (списуються) на відповідні рахунки, відкриті за рахунком 3152 окремо для кожного місцевого бюджету в розрізі позичок та кредитів.
7-1.3. Повернення помилково або надміру зарахованих до спеціального фонду місцевих бюджетів коштів від повернення бюджетних позичок, здійснюється з відповідного аналітичного рахунку 3153 у межах поточних надходжень за день за поданням місцевих фінансових органів (розпорядників коштів місцевих бюджетів, погоджених відповідними місцевими фінансовими органами), які здійснюють облік заборгованості в розрізі позичальників, шляхом оформлення розрахункових документів, відповідно до законодавства.
7-1.4. У разі недостатності або відсутності коштів на рахунку 3153 повернення здійснюється шляхом залучення відповідної суми коштів з відповідного рахунку 3152, у межах поточних надходжень за день, а саме: відповідна сума коштів перераховується з рахунку 3152 на рахунок 3153 для здійснення повернення.
7-1.5. У разі недостатності або відсутності коштів на окремому рахунку 3152 його підкріплення здійснюється у порядку, викладеному в пункті 7.6 глави 7.";
в абзаці другому пункту 17.2 глави 17 слова "Звіт про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями та" вилучити.
Директор Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського
обліку, звітності та розвитку
Державної казначейської
служби України
Л.І. Литвиненко
( Текст взято з сайту Казначейства України http://www.treasury.gov.ua )
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
03.03.2016 № 61
Про затвердження Змін до деяких наказів Державної казначейської служби України
Відповідно до підпункту 2 пункту 4 Положення про Державну казначейську службу України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 215, та з метою відкриття рахунків для зарахування та здійснення операцій з коштами від повернення до місцевих бюджетів бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, залучених місцевими бюджетами або під місцеві гарантії, відповідними місцевими фінансовими органами
НАКАЗУЮ:
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.