Про затвердження Змін до деяких наказів Державної казначейської служби України. Наказ від 17.02.2016 №43

Державна казначейська служба України Наказ від 17.02.2016 №43
Остання редакція від 17.02.2016. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна казначейська служба України

Тип Наказ

Дата 17.02.2016

Номер 43

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
17.02.2016 № 43
Про затвердження Змін до деяких наказів Державної казначейської служби України
Відповідно до підпункту 2 пункту 4 Положення про Державну казначейську службу України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 215, та з метою здійснення операцій за платежами, які належать до власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Державної казначейської служби України від 27 грудня 2013 року № 217, та Порядку організації роботи органів Державної казначейської служби України у процесі казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями, затвердженого наказом Державної казначейської служби України від 09 серпня 2013 року № 128, що додаються.
2. Департаменту інформаційних технологій (Тіхановський М. В.) доопрацювати прикладне програмне забезпечення з урахуванням вимог цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2015 року № 1244 "Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2016 року за № 155/28285.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків та начальників головних управлінь Державної казначейської служби України.
В.о. ГоловиВ.П. Дуда
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної казначейської
служби України
17.02.2016 № 43
ЗМІНИ
до деяких наказів Державної казначейської служби України
1. У Порядку відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державної казначейської служби України, затвердженому наказом Державної казначейської служби України від 27 грудня 2013 року № 217:
абзац другий пункту 16 доповнити знаком та словами ", інші надходження спеціального фонду";
доповнити пунктом 30-1 такого змісту:
"30-1. Для зарахування коштів у системі електронного адміністрування податків платникам відкриваються рахунки за балансовими рахунками 3751, 3752, 3753, 3754, 3755, 3761 Плану рахунків.";
по тексту Порядку слова "Казначейство України" в усіх відмінках замінити словом "Казначейство" у відповідному відмінку;
після глави 14 доповнити главою 14-1 такого змісту:
"14-1. Організація роботи органів Казначейства по здійсненню операцій за платежами, які належать до власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів
14-1.1. Платежі, які належать до власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, та відповідно до законодавства є джерелом формування спеціального фонду місцевих бюджетів, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті в органах Казначейства за балансовим рахунком 3155 "Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ" Плану рахунків (далі - рахунок 3155) на ім'я бюджетних установ - розпорядників бюджетних коштів та/або їх відокремлених структурних підрозділів у розрізі кодів класифікації доходів бюджету.
Одночасно інформація про надходження і повернення помилково або надміру зарахованих платежів на вищезазначені рахунки та/або перерахування коштів вищим та підвідомчим установам бюджетних установ відображається на аналітичних рахунках, відкритих за балансовим рахунком бюджетного обліку 6124 "Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету" Плану рахунків (далі - рахунки 6124).
Кредитовий залишок за кожним рахунком 6124 відображає інформацію про власні надходження бюджетної установи (з урахуванням повернення помилково або надміру зарахованих платежів та/або перерахування коштів вищим та підвідомчим установам бюджетних установ) за відповідним кодом класифікації доходів бюджету наростаючим підсумком з початку року.
14-1.2. Кошти, які надійшли за день до спеціального фонду місцевих бюджетів (з урахуванням повернення помилково або надміру зарахованих до бюджетів платежів) на рахунки 3155, органи Казначейства відповідно до умов договорів про розрахунково-касове обслуговування, укладених між органами Казначейства та бюджетними установами, у регламентований час засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів перераховують (списують) на відповідні спеціальні реєстраційні рахунки бюджетних установ, відкриті за балансовим рахунком 3542 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків (далі - рахунок 3542).
У разі прийняття рішення відповідною місцевою радою про обслуговування коштів власних надходжень бюджетних установ у банках, кошти, які надійшли за день до спеціального фонду місцевих бюджетів (з урахуванням повернення помилково або надміру зарахованих до бюджетів платежів) на рахунки 3155, органи Казначейства на підставі платіжного доручення, поданого розпорядником бюджетних коштів, перераховують наступного робочого дня на банківські рахунки розпорядників коштів.
14-1.3. Операції з повернення коштів, помилково або надміру зарахованих на рахунки 3155, здійснюються органами Казначейства на підставі платіжних доручень бюджетних установ у межах наявних залишків бюджетних коштів на відповідних рахунках у такому порядку:
кошти з відповідного рахунку 3542 (за умови наявності коштів за відповідним видом надходження) перераховуються на відповідний рахунок 3155;
з відповідного рахунку 3155 кошти перераховуються на рахунок одержувача коштів.
У разі прийняття рішення відповідною місцевою радою про обслуговування коштів власних надходжень бюджетних установ у банку, повернення коштів, помилково або надміру зарахованих на відповідний рахунок 3155, здійснюється на підставі платіжного доручення розпорядника (одержувача) бюджетних коштів.
У випадку недостатності або відсутності поточних надходжень на відповідному рахунку 3155 для повернення розпорядник (одержувач) бюджетних коштів перераховує необхідну для повернення суму з відповідного банківського рахунка.".
Директор
Департаменту методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку,
звітності та розвитку
Державної казначейської
служби України
Л.І. Литвиненко
( Текст взято з сайту Казначейства України http://www.treasury.gov.ua/ )
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
17.02.2016 № 43
Про затвердження Змін до деяких наказів Державної казначейської служби України
Відповідно до підпункту 2 пункту 4 Положення про Державну казначейську службу України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 215, та з метою здійснення операцій за платежами, які належать до власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів,
НАКАЗУЮ:
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.