Про затвердження Змін до деяких наказів. Наказ від 18.12.2015 №371

Державна казначейська служба України Наказ від 18.12.2015 №371
Остання редакція від 18.12.2015. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна казначейська служба України

Тип Наказ

Дата 18.12.2015

Номер 371

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.12.2015 № 371
Про затвердження Змін до деяких наказів
З метою удосконалення порядку відображення операцій по власним надходженням бюджетних установ у бухгалтерському обліку про виконання місцевих бюджетів та на виконання Порядку розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 № 657, Порядку обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 378, та Порядку розміщення на поточних рахунках в банках державного сектору та використання власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ та закладів культури, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, та здійснення контролю за використанням власних надходжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 719,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів (Додаток 1) та Зміни до Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів (Додаток 2), затверджених наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року № 119 (зі змінами), що додаються.
2. Затвердити Зміни до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету (Додаток 3), затвердженого наказом Державного казначейства України від 11 серпня 2008 року № 327 (зі змінами), що додаються.
3. Затвердити Зміни до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню місцевих бюджетів (Додаток 4), затвердженого наказом Державного казначейства України від 14 грудня 2007 року № 233 (зі змінами), що додаються.
4. Затвердити Зміни до Порядку відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Державної казначейської служби України від 27 грудня 2013 року № 217 (Додаток 5), що додаються.
5. Головному управлінню Державної казначейської служби України у Київській області (Токар Д.К.) в частині відображення операцій по виконанню місцевих бюджетів та Головному управлінню Державної казначейської служби України у місті Києві (Грицун Т.Г.) в частині відображення операцій по виконанню державного бюджету надати завдання на модифікацію прикладного програмного забезпечення відповідно до норм пункту 2.6 Інструкції із складання завдання на розробку або модифікацію прикладного програмного забезпечення в Державній казначейській службі України та головних управліннях Державної казначейської служби України в областях та місті Києві, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 28.07.2014 № 209.
6. Департаменту інформаційних технологій (Тіхановський М.В.) забезпечити доопрацювання прикладного програмного забезпечення згідно з наданими завданнями на модифікацію.
7. Самостійним структурним підрозділам Державної казначейської служби України та головним управлінням Державної казначейської служби України здійснити відповідні заходи щодо виконання вимог наказу.
8. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2016 року.
9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків та начальників головних управлінь Державної казначейської служби України.
В.о. ГоловиВ.П. Дуда
Додаток 1
до наказу Державної казначейської
служби України
18.12.2015 № 371
ЗМІНИ
до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів ( v0119506-00 ), затвердженого наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року № 119
1. У 1 класі рахунків у розділі 12 "Кошти бюджетів в інших банках":
1) у групі 123 "Інші рахунки за коштами місцевих бюджетів в банках" назву рахунку 1232 А "Рахунки місцевих бюджетів в установах банків" викласти у редакції:
"1232 А "Рахунки місцевих бюджетів в установах банків в іноземній валюті";
2) групу 123 "Інші рахунки за коштами місцевих бюджетів в банках" доповнити новим рахунком:
"1235 А "Рахунки місцевих бюджетів в установах банків в національній валюті".
2. У 3 класі рахунків:
1) у розділі 31 "Кошти бюджетів"групу 315 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки" доповнити новими рахунками:
"3155 П Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ
3156 П Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів на рахунках в банках";
2) у розділі 35 "Рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в Казначействі України"групу 353 "Особові рахунки розпорядників, які утримуються за рахунок місцевого бюджету" доповнити новим рахунком:
"3533 П "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету, на рахунках в банках";
3) у розділі 36 "Рахунки розпорядників бюджетних коштів, відкриті в установах банків":
групу 361 "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків" доповнити новим рахунком:
"3613 П Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду державного бюджету";
групу 362 "Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків" доповнити новим рахунком:
"3623 П Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету".
3. У 7 класі рахунків:
1) у розділі 71 "Видатки державного бюджету" групу 712 "Видатки спеціального фонду державного бюджету" доповнити новим рахунком:
"7122 А Видатки спеціального фонду державного бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті";
2) у розділі 72 "Видатки місцевого бюджету"групу 722 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" доповнити новим рахунком:
"7222 А Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті".
Директор
Департаменту методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку,
звітності та розвитку
Державної казначейської
служби України
Л.І. Литвиненко
Додаток 2
до наказу Державної казначейської
служби України
18.12.2015 № 371
ЗМІНИ
до Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів ( v0119506-00 ), затвердженої наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року № 119
1. У 1 класі рахунків у розділі 12 "Кошти бюджетів в інших банках":
1) у групі 123 "Інші рахунки за коштами місцевих бюджетів в банках" назву рахунку 1232 А "Рахунки місцевих бюджетів в установах банків" викласти у редакції:
"1232 А "Рахунки місцевих бюджетів в установах банків в іноземній валюті";
2) групу 123 "Інші рахунки за коштами місцевих бюджетів в банках" доповнити новим рахунком:
"1235 А "Рахунки місцевих бюджетів в установах банків в національній валюті
Призначення рахунку: для обліку коштів місцевих бюджетів в установах банків в національній валюті. Джерелом інформації для відображення операцій за цим рахунком є, у тому числі, інформація місцевого фінансового органу
За дебетом рахунку проводяться суми коштів місцевих бюджетів, які надходять на рахунки в установах банків, відкриті в національній валюті
За кредитом рахунку проводяться суми коштів місцевих бюджетів, що перераховуються з рахунків, відкритих в установах банків в національній валюті".
2. У 3 класі рахунків:
1) у розділі 31 "Кошти бюджетів"групу 315 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки" доповнити новими рахунками:
"3155 П Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ
Призначення рахунку: для обліку власних надходжень бюджетних установ, які згідно із законодавством зараховуються до спеціального фонду місцевих бюджетів та направляються на спеціальні видатки
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум власних надходжень бюджетних установ згідно з законодавством та бюджетною класифікацією доходів
За дебетом рахунку протягом року проводяться суми зайво внесених, надмірно сплачених тощо платежів та щоденно акумулюються кошти спеціального фонду місцевих бюджетів у кореспонденції з рахунком 3542 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету
3156 П Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів на рахунках в банках
Призначення рахунку: для обліку коштів спеціального фонду місцевих бюджетів на рахунках в банках
За кредитом рахунку відображаються кошти спеціального фонду місцевих бюджетів перераховані на рахунки в банках
За дебетом рахунку відображаються кошти спеціального фонду місцевих бюджетів на рахунках в банках, перераховані головним розпорядникам бюджетних коштів та розпорядникам бюджетних коштів";
2) у розділі 35 "Рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в Казначействі України"групу 353 "Особові рахунки розпорядників, які утримуються за рахунок місцевого бюджету" доповнити новим рахунком:
"3533 П "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету, на рахунках в банках
Призначення рахунку: для розподілу між підвідомчими установами коштів, виділених із спеціального фонду місцевого бюджету, на рахунках в банках
За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів, виділених з спеціального фонду місцевого бюджету, на рахунки в банках для розподілу між підвідомчими установами
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, направлені на рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, відкриті в банках";
3) у розділі 36 "Рахунки розпорядників бюджетних коштів, відкриті в установах банків":
групу 361 "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків" доповнити новим рахунком:
"3613 П Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду державного бюджету
Призначення рахунку: для обліку руху коштів спеціального фонду розпорядників бюджетних коштів, на рахунках, відкритих в банках в національній валюті
За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів спеціального фонду державного бюджету на рахунки, відкриті в установах банків в національній валюті на ім'я розпорядників коштів
За дебетом рахунку проводиться списання коштів спеціального фонду державного бюджету з рахунків розпорядників коштів, відкритих в установах банків в національній валюті";
групу 362 "Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків" доповнити новим рахунком:
"3623 П Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету
Призначення рахунку: для обліку руху коштів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на рахунках в банках в національній валюті
За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів спеціального фонду місцевого бюджету на рахунки, відкриті в установах банків в національній валюті на ім'я розпорядників та одержувачів коштів
За дебетом рахунку проводиться списання коштів спеціального фонду місцевого бюджету з рахунків розпорядників та одержувачів коштів, відкритих в установах банків в національній валюті".
3. У 7 класі рахунків:
1) у розділі 71 "Видатки державного бюджету"групу 712 "Видатки спеціального фонду державного бюджету" доповнити новим рахунком:
"7122 А Видатки спеціального фонду державного бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті
Призначення рахунку: для обліку сум видатків спеціального фонду державного бюджету, проведених з рахунків, відкритих в банках в національній валюті
За дебетом рахунку обліковуються суми касових видатків розпорядників бюджетних коштів, проведені з рахунків в банках у кореспонденції з рахунком 7911 "Контррахунок за видатковими операціями"
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які надійшли на відновлення касових видатків розпорядників бюджетних коштів у кореспонденції з рахунком 7911 "Контррахунок за видатковими операціями". У кінці року проводиться віднесення видатків спеціального фонду державного бюджету, проведених з рахунків, відкритих в банках в національній валюті, на результат виконання бюджету у кореспонденції з рахунком 5112 "Результат виконання спеціального фонду державного бюджету";
2) у розділі 72 "Видатки місцевого бюджету"групу 722 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" доповнити новим рахунком:
"7222 А Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті
Призначення рахунку: для обліку видатків спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті
За дебетом рахунку проводяться суми видатків розпорядників бюджетних коштів у кореспонденції з рахунком 7911 "Контррахунок за видатковими операціями"
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які надійшли на відновлення касових видатків розпорядників бюджетних коштів у кореспонденції з рахунком 7911 "Контррахунок за видатковими операціями". У кінці року проводиться віднесення видатків спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті, на результат виконання бюджету у кореспонденції з рахунком 5122 "Результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету".
Директор
Департаменту методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку,
звітності та розвитку
Державної казначейської
служби України
Л.І. Литвиненко
Додаток 3
до наказу Державної казначейської
служби України
18.12.2015 № 371
ЗМІНИ
до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету ( v0327506-08 )
1. Розділ III Порядку доповнити главою 5 такого змісту:
"Глава 5. Власні надходження бюджетних установ на рахунках в банках та їх використання
Зарахування коштів у національній валюті, які відносяться до власних надходжень бюджетних установ, та відповідно до законодавства є джерелом формування спеціального фонду державного бюджету, а також їх перерахування (списання) на реєстраційний рахунок розпорядника бюджетних коштів відповідно до умов договору про розрахунково-касове обслуговування здійснюється відповідно до пунктів 1, 2 глави 1 цього розділу.
1. Перераховано кошти власних надходжень бюджетних установ на рахунки бюджетних установ, відкриті в банках (підстава - платіжні документи розпорядника бюджетних коштів державного бюджету):
Дебет3522Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету
Кредит1711Субрахунки єдиного казначейського рахунку
або:1111*Єдиний казначейський рахунок
одночасно:
Дебет1224Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду
Кредит3613Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет8783Кошти спеціального фонду державного бюджету, направлені на рахунки в банки
Кредит8911Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку
одночасно:
Дебет9173Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань
Кредит9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
2. Повернуто кошти у національній валюті, помилково або надмірно зараховані на рахунки з обліку власних надходжень бюджетних установ (підстава - платіжні документи розпорядника бюджетних коштів державного бюджету та підтвердження щодо обґрунтованості здійснення такої операції):
2.1. Перераховано кошти для здійснення повернення з відповідного банківського рахунка на рахунок з обліку власних надходжень бюджетних установ, відкритий в органі Казначейства, у разі недостатності або відсутності поточних надходжень на відповідних рахунках з обліку власних надходжень:
Дебет3613Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду державного бюджету
Кредит1224Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду
одночасно:
Дебет1711Субрахунки єдиного казначейського рахунку
або:1111*Єдиний казначейський рахунок
Кредит3522Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет8911Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку
Кредит8783Кошти спеціального фонду державного бюджету, направлені на рахунки в банки
2.2. Перераховано кошти на відповідний рахунок для здійснення повернення:
Дебет3522Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету
Кредит3125Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ
одночасно:
Дебет9173Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань
Кредит9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
2.3. Здійснено повернення помилково або надмірно зарахованих на рахунки з обліку власних надходжень бюджетних установ коштів:
Дебет3125Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ
Кредит1711Субрахунки єдиного казначейського рахунку
або:1111*Єдиний казначейський рахунок
одночасно:
Дебет6114Власні кошти розпорядників коштів державного бюджету
Кредит6911Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
3. Проведено оплату рахунків розпорядників коштів у національній валюті з рахунків в банках (підстава - довідка про операції в національній валюті):
Дебет3613Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду державного бюджету
Кредит1224Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду
одночасно:
Дебет7122Видатки спеціального фонду державного бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті
Кредит7911Контррахунок за видатковими операціями
одночасно:
Дебет9112Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету
Кредит9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку".
Директор
Департаменту методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку,
звітності та розвитку
Державної казначейської
служби України
Л.І. Литвиненко
Додаток 4
до наказу Державної казначейської
служби України
18.12.2015 № 371
ЗМІНИ
до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню місцевих бюджетів ( v0233506-07 )
1. Розділ IV викласти у такій редакції:
"IV. Облік операцій за власними надходженнями бюджетних установ та їх використанням
а) власні надходження бюджетних установ та їх використання у грошовій формі:
1. Надійшли кошти у національній валюті, які відносяться до власних надходжень бюджетних установ, та відповідно до законодавства є джерелом формування спеціального фонду місцевого бюджету (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):
Дебет1711Субрахунки єдиного казначейського рахунку
Кредит3155Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ
одночасно на суму отриманих доходів за відповідним кодом класифікації доходів бюджету:
Дебет6911Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
Кредит6124Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету
2. Проведено у регламентованому режимі перерахування (списання) власних надходжень бюджетних установ у національній валюті на реєстраційний рахунок розпорядника бюджетних коштів відповідно до умов договору про розрахунково-касове обслуговування (підстава - меморіальні документи органу Казначейства України):
Дебет3155Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ
Кредит3542Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету
одночасно:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9183Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань
3. Повернуто кошти у національній валюті, помилково або надмірно зараховані на рахунки з обліку власних надходжень бюджетних установ (підстава - платіжні документи розпорядника бюджетних коштів місцевого бюджету та підтвердження щодо обґрунтованості здійснення такої операції):
3.1. Перераховано кошти на відповідний рахунок для здійснення повернення:
Дебет3542Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету
Кредит3155Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ
одночасно:
Дебет9183Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань
Кредит9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
3.2. Здійснено повернення помилково або надмірно зарахованих на рахунки з обліку власних надходжень бюджетних установ коштів:
Дебет3155Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ
Кредит1711Субрахунки єдиного казначейського рахунку
одночасно:
Дебет6124Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету
Кредит6911Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
4. На суму операцій, що проводилися із залишками коштів за власними надходженнями (отримання залишку та перерахування залишку), які склались на початок бюджетного періоду і вплинули на результат виконання місцевого бюджету (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України):
4.1. Отримано залишок:
Дебет1711Субрахунки єдиного казначейського рахунку
Кредит3542Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету
одночасно:
Дебет5911Контррахунок за результатом виконання бюджету
Кредит5122Результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету
одночасно:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9183Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань
4.2. Перераховано залишок:
Дебет3542Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету
Кредит1711Субрахунки єдиного казначейського рахунку
або:3141*Надходження до загального фонду місцевих бюджетів
одночасно:
Дебет5122Результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету
Кредит5911Контррахунок за результатом виконання бюджету
одночасно:
Дебет9183Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань
Кредит9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
____________
* у разі перерахування залишків коштів в загальний фонд як таких, що втратили своє цільове призначення;
бухгалтерські проведення за рахунками Плану рахунків здійснюються у загальновстановленому порядку.
4-1. На суму платіжного доручення розпорядника бюджетних коштів, отриманого органом Казначейства, для здійснення платежів за витратами (підстава - платіжні доручення розпорядників бюджетних коштів):
Дебет9573Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за соціально захищеними видатками спеціального фонду місцевого бюджету, не оплачені
або:9574Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками спеціального фонду місцевого бюджету, крім соціально захищених, не оплачені
Кредит9911Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
4-2. На суму платіжного доручення відкликаного розпорядником бюджетних коштів (підстава - меморіальні документи Казначейства):
Дебет9911Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
Кредит9573Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за соціально захищеними видатками спеціального фонду місцевого бюджету, не оплачені
або:9574Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками спеціального фонду місцевого бюджету, крім соціально захищених, не оплачені
5. Проведено оплату рахунків розпорядників коштів у національній валюті (підстава - платіжні та підтвердні документи розпорядників бюджетних коштів):
Дебет3542Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету
Кредит1711Субрахунки єдиного казначейського рахунку
одночасно:
Дебет7221Видатки спеціального фонду місцевого бюджету
Кредит7911Контррахунок за видатковими операціями
одночасно:
Дебет9122Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів
Кредит9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет9424Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету
Кредит9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет9911Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
Кредит9573Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за соціально захищеними видатками спеціального фонду місцевого бюджету, не оплачені
або:9574Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками спеціального фонду місцевого бюджету, крім соціально захищених, не оплачені
6. Надійшли кошти у іноземній валюті, які відносяться до власних надходжень бюджетних установ, та відповідно до законодавства є джерелом формування спеціального фонду місцевого бюджету (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на підставі Довідки про операції в іноземній валюті):
Дебет1234Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду
Кредит3155Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ
одночасно:
Дебет6911Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
Кредит6124Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету
а також:
Дебет3155Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ
Кредит3622Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету
одночасно:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9183Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань
7. Повернуто зайво або помилково зараховані кошти спеціального фонду місцевого бюджету платникам у іноземній валюті (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на підставі Довідки про операції в іноземній валюті):
Дебет3622Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету
Кредит3155Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ
одночасно:
Дебет3155Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ
Кредит1234Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду
одночасно:
Дебет6124Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету
Кредит6911Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
одночасно:
Дебет9183Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань
Кредит9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
8. Проведено оплату рахунків розпорядників коштів у іноземній валюті (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на підставі Довідки про операції в іноземній валюті):
Дебет3622Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету
Кредит1234Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду
одночасно:
Дебет7221Видатки спеціального фонду місцевого бюджету
Кредит7911Контррахунок за видатковими операціями
одночасно:
Дебет9122Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів
Кредит9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет9424Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету
Кредит9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
9. Перераховано кошти на рахунок в банку для придбання іноземної валюти розпорядником бюджетних коштів (підстава - платіжні та підтвердні документи розпорядників бюджетних коштів):
Дебет3542Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету
Кредит1711Субрахунки єдиного казначейського рахунку
а також:
Дебет1234Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду
Кредит3622Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету
__________
Примітка: операції, пов'язані з відображенням у бухгалтерському обліку сум курсової різниці, здійснюються відповідно до підпунктів 5 та 6 цього пункту.
б) перерахування коштів вищим та підвідомчим бюджетним установам згідно з вимогами нормативно-правових актів
1. Перераховано кошти установою вищого рівня установі нижчого рівня та зараховано на рахунки установи нижчого рівня або перераховано кошти установою нижчого рівня установі вищого рівня та зараховано на рахунки установи вищого рівня згідно з вимогами нормативно-правових актів у порядку та терміни, визначені додатковим договором про розрахунково-касове обслуговування (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України):
1.1. У разі, якщо бюджетні установи обслуговуються органами Казначейства України, які мають один код банку:
Дебет3155Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ
Кредит3155Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ
одночасно по бюджетній установі, яка передає кошти:
Дебет6124Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету
Кредит6911Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
одночасно по бюджетній установі, яка отримує кошти:
Дебет6911Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
Кредит6124Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету
1.2. У разі, якщо бюджетні установи обслуговуються органами Казначейства України, які мають різні коди банку (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України):
а) по бюджетній установі, яка передає кошти:
Дебет3155Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ
Кредит1711Субрахунки єдиного казначейського рахунку
одночасно:
Дебет6124Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету
Кредит6911Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
б) по бюджетній установі, яка отримує кошти:
Дебет1711Субрахунки єдиного казначейського рахунку
Кредит3155Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ
одночасно:
Дебет6911Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
Кредит6124Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету
__________
Примітка: перерахування (списання) власних надходжень бюджетних установ у національній валюті з рахунку 3155 "Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ" на рахунок 3542 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", згідно з умовами договору про розрахунково-касове обслуговування, в обліку відображається відповідно до підпункту 2 пункту а) цього розділу;
повернення коштів помилково або надмірно зарахованих на рахунки з обліку власних надходжень бюджетних установ в обліку відображаються відповідно до підпункту 3 пункту а) цього розділу.
в) власні надходження бюджетних установ та їх використання у натуральній формі:
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.12.2015 № 371
Про затвердження Змін до деяких наказів
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.