Про внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України. Постанова від 20.10.2004 №494

Національний банк України Постанова від 20.10.2004 №494
Остання редакція від 07.02.2019. Внесення змін (постанова від 03.01.2019 N 13 /v0013500-19/)
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 20.10.2004

Номер 494

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
20.10.2004 N 494
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 листопада 2004 р.
за N 1431/10030
Про внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 13 від 03.01.2019 )
Відповідно до статей 7, 44, 67 Закону України "Про Національний банк України", статей 66, 68, 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність", а також статей 13, 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України та підвищення ефективності регулювання діяльності банків Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Пункт 4.7 глави 4 розділу X Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за N 841/6032 (із змінами), викласти в такій редакції:
"4.7. Вимоги щодо порядку складання та подання форм статистичної звітності встановлюються відповідними нормативно-правовими актами Національного банку, які регламентують правила організації статистичної звітності, що подається банками до Національного банку України (далі - Правила).
Якщо банк допустив помилку під час подання статистичної звітності, виправлення якої призведе до виконання таких показників, як величина економічних нормативів, формування спеціальних резервів (що були порушені за даними первісної звітності, яка підлягає виправленню), та/або допустив помилку щодо ідентифікаційних даних чи віднесення тих чи інших осіб до переліку пов'язаних осіб банку, то банк має право виправити зазначену помилку на підставі відповідного дозволу Національного банку на виправлення помилки.
Для отримання дозволу Національного банку на виправлення помилки банк має подати до Національного банку в строки, визначені Правилами, обґрунтування причини виникнення такої помилки та копії документів (у разі потреби), які підтверджують причини та суть помилки.
У разі своєчасного виправлення банком звітності на підставі відповідного дозволу Національного банку така звітність уважається достовірною.
Якщо за результатами інспекційної перевірки, безвиїзного нагляду або аудиторської перевірки виявлено, що дані звітності не відповідають реальній дійсності та впливають на такі показники, як величина економічних нормативів, а виправлення даних звітності призведе до невиконання хоча б одного з цих показників (які до виправлення помилки були виконані), та/або виявлено помилки щодо ідентифікаційних даних чи віднесення тих чи інших осіб до переліку пов'язаних осіб банку, то такі помилки є суттєвими, а звітність - недостовірною".
( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 13 від 03.01.2019 )
3. Генеральному департаменту банківського нагляду (В.В. Пушкарьов) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів центрального апарату, територіальних управлінь Національного банку України, а також банків України для використання в роботі.
4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України О.В. Шлапака, Генеральний департамент банківського нагляду (В.В. Пушкарьов) та начальників територіальних управлінь Національного банку України.
В.о. Голови А.П.Яценюк
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
20.10.2004 N 494
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 листопада 2004 р.
за N 1431/10030
Про внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України
Відповідно до статей 7, 44, 67 Закону України "Про Національний банк України", статей 66, 68, 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність", а також статей 13, 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України та підвищення ефективності регулювання діяльності банків Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Пункт 4.7 глави 4 розділу X Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за N 841/6032 (із змінами), викласти в такій редакції:
"4.7. Вимоги щодо порядку складання та подання форм статистичної звітності встановлюються відповідними нормативно-правовими актами Національного банку, які регламентують правила організації статистичної звітності, що подається банками до Національного банку України (далі - Правила).
Якщо банк допустив помилку під час подання статистичної звітності, виправлення якої призведе до виконання таких показників, як величина економічних нормативів, формування спеціальних резервів (що були порушені за даними первісної звітності, яка підлягає виправленню), та/або допустив помилку щодо ідентифікаційних даних чи віднесення тих чи інших осіб до переліку пов'язаних осіб банку, то банк має право виправити зазначену помилку на підставі відповідного дозволу Національного банку на виправлення помилки.