Про затвердження Методики визначення прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення. Методика від 17.05.2000 №109/95/157

Міністерство праці та соціальної політики України , Державний комітет статистики України , Міністерство економіки України Наказ, Методика від 17.05.2000 №109/95/157
Остання редакція від 21.04.2017 втрата чинності (наказ від 03.02.2017 N 178/147/31 /z0281-17/)
Реквізити

Видавник: Міністерство праці та соціальної політики України , Державний комітет статистики України , Міністерство економіки України

Тип Наказ, Методика

Дата 17.05.2000

Номер 109/95/157

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
17.05.2000 № 109/95/157
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 червня 2000 р.
за № 347/4568
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 178/147/31 від 03.02.2017 )
Про затвердження Методики визначення прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики № 317/333/301 від 11.10.2005Наказом Міністерства соціальної політики № 16/20/8 від 13.01.2014 )
На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.2000 № 656 "Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення"
НАКАЗУЄМО:
Затвердити Методику визначення прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення (додається).
Міністерство праці
та соціальної політики України
Міністр


І. Сахань
Міністерство
економіки України
в.о. Міністра


В. Кальник
Державний комітет
статистики України
Голова Комітету


О. Осауленко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики України
Міністерства економіки України
Державного комітету
статистики України
17.05.2000 № 109/95/157
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 червня 2000 р.
за № 347/4568
МЕТОДИКА
визначення прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення
1. Загальні положення
1.1. Ця Методика встановлює єдиний порядок розрахунку прожиткового мінімуму в розрахунку на місяць на одну особу та для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення в Україні та на регіональному рівні.
1.2. Прожитковий мінімум на одну особу та для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення, складається з вартісних величин:
набору продуктів харчування, достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я (далі - набір продуктів харчування);
мінімального набору непродовольчих товарів, необхідного для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості (далі - набір непродовольчих товарів);
мінімального набору послуг, необхідного для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості (далі - набір послуг).
1.3. До основних соціальних і демографічних груп населення відносяться:
діти віком до 6 років;
діти віком від 6 до 18 років;
працездатні особи;
особи, які втратили працездатність.
1.4. Прожитковий мінімум для основних соціальних і демографічних груп населення розраховується, виходячи з набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів та набору послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2000 № 656 "Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення".
1.5. Для розрахунку вартісних величин набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів та набору послуг використовуються середні споживчі ціни (тарифи) (далі - ціни) в країні (регіоні). Ціни (крім тарифів на комунальні послуги, електроенергію, послуги зв'язку) розраховуються Державною службою статистики України, і відповідна інформація щомісячно надається Міністерству соціальної політики України. Інформація про тарифи на комунальні послуги надається Міністерству соціальної політики України Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, а на послуги зв'язку - Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.
Головні управління (управління) статистики в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі надають інформацію щодо рівня цін відповідним структурним підрозділам Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
( Пункт 1.5 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 16/20/8 від 13.01.2014 )
2. Порядок визначення прожиткового мінімуму
2.1. Розрахунок вартості набору продуктів харчування
2.1.1. Вартість набору продуктів харчування в розрахунку на рік для однієї особи кожної окремої соціально-демографічної групи населення визначається як сума вартостей споживання кожного продукту, включеного до набору продуктів харчування відповідної групи населення.
Вартість споживання кожного продукту харчування визначається шляхом множення норми його споживання на ціну.
2.1.2. Вартість набору продуктів харчування в розрахунку на місяць на одну особу кожної соціально-демографічної групи розраховується як 1/12 річної вартості відповідного набору.
Ураховуючи, що споживання окремих овочів та фруктів має сезонний характер, у зимово-весняний період при розрахунках за групою овочів використовуються ціни відповідних продуктів у переробленому вигляді (солоні, квашені), за групою фруктів - ціна свіжих яблук. При цьому норми споживання за групами овочів та фруктів не змінюються.
Умовний приклад розрахунку вартості набору продуктів харчування для однієї із соціально-демографічних груп населення (для дітей віком від 0 до 6 років) наведено в додатку 1.
2.2. Розрахунок вартості набору непродовольчих товарів
2.2.1. Непродовольчі товари, що входять до наборів, об'єднані в групи:
індивідуального користування (верхній зимовий одяг, верхній демісезонний одяг, костюм (сукня), натільна білизна, панчішно-шкарпеткові вироби, головні убори, галантерейні вироби, взуття);
загальносімейного користування (текстильні вироби, білизна, посуд, побутові прилади, меблі, предмети першої потреби, предмети санітарії та ліки).
2.2.2. Вартість набору непродовольчих товарів у середньому на одну особу на рік відповідної соціально-демографічної групи населення складається із суми вартостей споживання непродовольчих товарів індивідуального та загальносімейного користування на одну особу на рік.
Вартість набору непродовольчих товарів в розрахунку на місяць на одну особу кожної соціально-демографічної групи розраховується як 1/12 річної вартості відповідного набору.
2.2.3. Вартість набору непродовольчих товарів індивідуального користування на одну особу для відповідної соціально-демографічної групи населення на рік визначається як сума вартостей споживання кожного предмета гардероба, що входить до відповідної групи.
Вартість споживання кожного предмета гардероба визначається шляхом множення нормативного обсягу споживання на ціну відповідного предмету.
Обсяг споживання за кожною позицією предметів гардероба визначається шляхом підсумовування обсягів їх споживання за обома статевими групами. Зазначені складові розраховуються шляхом ділення кількісного нормативу відповідного предмета гардероба на термін його служби та множенням на частку відповідної статі в структурі соціально-демографічної групи населення. Результат розраховується з трьома знаками після коми (умовний приклад розрахунку статево-вікової структури населення наведено в додатку 2).
Приклад визначення вартості споживання окремих непродовольчих товарів
Розрахунок вартості споживання верхнього зимового одягу для дітей віком до 6 років:
шуба із штучного хутра або пальто зимове - 1 штука на 2 роки;
обсяг споживання верхнього зимового одягу на рік становитиме - 0,5 штуки (1:2=0,5);
ціна шуби із штучного хутра (пальта зимового) - 89,63 гривні.
Вартість споживання верхнього зимового одягу становитиме:
0,5х89,63 грн.=44,82 грн.
Розрахунок вартості споживання верхнього зимового одягу для працездатного населення:
Обсяг споживання предметів, які входять до складу верхнього зимового одягу:
чоловіча куртка на синтапоні- 1 штука на 4 роки;
жіноче пальто зимове- 1 штука на 8 років;
ціна чоловічої куртки- 150,95 грн.;
ціна жіночого пальта- 519,76 грн.
У загальній кількості працездатного населення статева структура:
чоловіки - 51,3%, або 0,513;
жінки - 48,7%, або 0,487.
Обсяг споживання верхнього зимового одягу в середньому на рік становитиме:
для чоловіків - 1:4х0,513=0,128 штуки;
для жінок - 1:8х0,487=0,061 штуки.
Вартість споживання верхнього зимового одягу в середньому на одну особу на рік становитиме:
0,128х150,95 грн.+0,061х519,76 грн.=51,02 грн.
2.2.4. Вартість набору непродовольчих товарів загальносімейного користування на одну особу на рік розраховується як сума вартостей обсягів споживання цих товарів за всіма позиціями, виходячи з терміну їх служби та середнього розміру сім'ї.*
__________
* Щороку визначається Державною службою статистики України.
( Виноска до підпункту 2.2.4 пункту 2.2 розділу 2 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 16/20/8 від 13.01.2014 )
Вартість обсягу споживання на рік непродовольчих товарів загальносімейного користування за окремою позицією визначається шляхом множення нормативного обсягу споживання на ціну відповідного виду товару.
Обсяг споживання непродовольчих товарів загальносімейного користування за окремою позицією визначається шляхом ділення кількісного показника зазначеного виду товару на термін його служби та на середній розмір сім'ї.
Приклад визначення вартості споживання товарів загальносімейного користування
Розрахунок вартості користування холодильником:
кількість холодильників (на середньостатистичну сім'ю)- 1 шт.;
термін служби - 15 років;
середній розмір сім'ї - 2,76;
ціна холодильника - 758,21 грн.
Обсяг споживання за рік становитиме:
на середньостатистичну сім'ю - 0,07 шт. (1:15=0,067);
на одну особу - 0,021 шт. (0,067:2,76=0,024).
Вартість користування холодильником для однієї особи на рік становитиме:
0,024х758,21 грн.=18,20 грн.
Умовний приклад повного розрахунку вартості споживання набору непродовольчих товарів для однієї із соціально-демографічних груп населення (працездатних осіб) наведено в додатку 3.
2.3. Розрахунок вартості набору послуг
Вартість набору послуг розраховується як сума вартостей наборів житлово-комунальних, побутових, транспортних послуг, послуг культури та зв'язку.
2.3.1. Вартість набору житлово-комунальних послуг
2.3.1.1. Вартість користування житлом у середньому на одну особу на місяць визначається шляхом множення норми користування житлом на одну особу (загальної площі) на квартирну плату за 1 кв.м загальної площі.
Приклад визначення вартості користування житлом
Норма користування житлом на одну особу- 21,0 кв.м.
Квартирна плата за 1 кв.м- 0,22 грн.
Вартість користування житлом в середньому на одну особу на місяць становитиме:
21,0 кв.м х 0,22 грн.=4,62 грн.
2.3.1.2. Вартість споживання водопостачання (водовідведення) у середньому на одну особу на місяць визначається шляхом множення норми водопостачання (водовідведення) у розрахунку на місяць на тариф 1 куб.метра води при водопостачанні (водовідведенні) з урахуванням питомої ваги споживачів, що мешкають у будинках з різним оснащенням.
Для визначення вартості споживання водопостачання (водовідведення) використовуються норми споживання для будинків з водопроводом і каналізацією, без ванн і гарячого водопостачання, для будинків з водопроводом, каналізацією, ваннами і газовими підігрівачами та для будинків з водопроводом, каналізацією, централізованим гарячим водопостачанням, з ваннами 1500-1700 міліметрів, душем.
Розрахунок вартості споживання водопостачання (водовідведення) у середньому на одну особу на місяць здійснюється у такому порядку:
визначається обсяг споживання водопостачання (водовідведення) шляхом множення норми споживання водопостачання (водовідведення) на місяць для кожної категорії будинків на питому вагу споживачів, які мешкають у відповідних будинках, в загальній кількості споживачів (за даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, у регіонах - відповідних підрозділів);
( Абзац четвертий підпункту 2.3.1.2 підпункту 2.3.1 пункту 2.3 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 16/20/8 від 13.01.2014 )
визначається обсяг споживання водопостачання (водовідведення) як сума обсягів споживання водопостачання (водовідведення) за кожною категорією будинків;
визначається вартість споживання водопостачання (водовідведення) шляхом множення обсягу споживання на відповідний тариф 1 куб.м води.
Приклад визначення вартості водопостачання та водовідведення
Норма споживання водопостачання та водовідведення для осіб, які мешкають:
у будинках з водопроводом і каналізацією без ванн і гарячого водопостачання - водопостачання 3,2 куб. м на одну особу на місяць, водовідведення - 3,0 куб.м;
у будинках з водопроводом, каналізацією, ваннами і газовими підігрівачами - водопостачання 4,4 куб. м на одну особу, а водовідведення - 4,3 куб.м;
у будинках з водопроводом, каналізацією, централізованим гарячим водопостачанням, ваннами 1500-1700 міліметрів, душем - водопостачання 5,8 куб. м. на одну особу, а водовідведення - 5,6 куб.м.
Питома вага споживачів, що мешкають:
у будинках з водопроводом і каналізацією без ванн і гарячого водопостачання - 0,23;
у будинках з водопроводом, каналізацією, ваннами і газовими підігрівачами - 0,12;
у будинках з водопроводом, каналізацією, централізованим гарячим водопостачанням, ваннами 1500-1700 міліметрів, душем - 0,65.
Тариф 1 куб. метра води при водопостачанні - 0,23 грн.
Тариф 1 куб. метра води при водовідведенні - 0,12 грн.
Обсяг споживання водопостачання:
3,2 куб.м х 0,23 = 0,74 куб.м
4,4 куб.м х 0,12 = 0,53 куб.м
5,8 куб.м х 0,65 = 3,77 куб.м
0,74+0,53+3,77=5,04 куб.м
Вартість водопостачання в середньому на одну особу на місяць становитиме:
5,04 куб.м х 0,23 грн.=1,16 грн.
Обсяг споживання водовідведення:
3,0 куб.м х 0,23 = 0,69 куб.м
4,3 куб.м х 0,12 = 0,52 куб.м
5,6 куб.м х 0,65 = 3,64 куб.м
0,69+0,52+3,64=4,85 куб.м
Вартість водовідведення в середньому на одну особу на місяць становитиме:
4,85 куб.м х 0,12 грн. = 0,58 грн.
2.3.1.3. Вартість споживання теплопостачання в середньому на одну особу на місяць визначається як сума вартостей споживання опалення та гарячого водопостачання.
Вартість споживання опалення в середньому на одну особу на місяць визначається шляхом множення норми опалення житлових будинків з централізованими системами теплопостачання у розрахунку на місяць на тариф за 1 Г/кал, ураховуючи питому вагу споживачів (за даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України).
( Абзац другий підпункту 2.3.1.3 підпункту 2.3.1 пункту 2.3 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 16/20/8 від 13.01.2014 )
Вартість споживання гарячого водопостачання в середньому на одну особу на місяць визначається шляхом множення норми гарячого водопостачання в житлових будинках з централізованими системами теплопостачання у розрахунку на місяць на тариф за 1 Г/кал, ураховуючи питому вагу споживачів.
Приклад визначення вартості теплопостачання
Норма опалення на одну особу на місяць - 0,2 Гкал.
Норма гарячого водопостачання на одну особу на місяць - 0,1 Гкал.
Тариф - 39,81 грн. за 1 Гкал.
Питома вага споживачів опалення - 0,65, гарячого водопостачання - 0,35 у загальній чисельності населення.
Вартість споживання опалення:
0,2 х 39,8 грн. х 0,65=5,17 грн.
Вартість споживання гарячого водопостачання:
0,1 х 39,8 грн. х 0,35=1,39 грн.
Вартість теплопостачання на одну особу на місяць становитиме:
5,17 грн.+1,39 грн. = 6,56 грн.
2.3.1.4. Вартість споживання газопостачання
Розрахунок вартості споживання газу здійснюється, виходячи з кількості сімей, які мешкають у будинках з різною оснащеністю, тарифу за кубічний метр газу в залежності від оснащеності будови (квартири) газовими лічильниками та від загальної кількості споживачів (за даними НАК "Нафтогаз України") і середного розміру сім'ї в Україні.
Розрахунок вартості споживання газу в середньому на одну особу на місяць здійснюється у такому порядку:
розраховується загальне споживання газу за місяць усіма споживачами за нормами споживання газу однією сім'єю на місяць;
визначається обсяг споживання газу сім'ями, що мешкають у будинках (квартирах) з газовими лічильниками та без газових лічильників;
визначається вартість споживання газу окремо для сімей, що мешкають у будинках (квартирах) з газовими лічильниками та без газових лічильників;
визначається вартість споживання газу в середньому на одну особу.
Загальне споживання газу за місяць усіма споживачами розраховується на підставі норм споживання газу для:
споживачів з установленою плитою газовою;
споживачів з установленою плитою газовою та водонагрівачем;
споживачів з індивідуальним опаленням у будинках не вище двох поверхів.
Обсяг споживання газу на місяць за групами споживачів визначається шляхом множення норми споживання газу на одну сім'ю кожної групи споживачів на кількість відповідних споживачів.
Загальний обсяг споживання газу на місяць визначається як сума обсягів споживання газу (для споживачів з установленою плитою газовою та водонагрівачем + для споживачів з установленою плитою газовою + для споживачів з індивідуальним опаленням у будинках не вище двох поверхів) за групами споживачів.
Обсяг споживання газу для споживачів без газових лічильників та відповідно з газовими лічильниками визначається пропорційно питомій вазі кількості відповідних споживачів у загальній кількості споживачів.
Вартість загального обсягу споживання газу на місяць визначається як сума добутків обсягу споживання газу споживачами без газових лічильників і відповідно з газовими лічильниками та відповідного тарифу 1 куб.м газу.
Вартість обсягу споживання газу в середньому на одну особу на місяць визначається шляхом ділення вартості загального обсягу споживання газу на місяць на загальну кількість сімей та середній розмір сім'ї.
Приклад визначення вартості споживання газу
Норма споживання газу на місяць на середньостатистичну сім'ю:
для споживачів з установленою плитою газовою за наявності централізованого гарячого водопостачання - 31,36 куб.м;
для споживачів з установленою плитою газовою за відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача - 58,56 куб.м;
для споживачів з установленою плитою газовою та водонагрівачем - 75,52 куб.м;
для споживачів з індивідуальним опаленням у будинках не вище двох поверхів - 431,2 куб.м.
Загальна кількість сімей - 15578 тис.
Кількість сімей, які мешкають у будинках з оснащеністю відповідно до норм - 4800 тис.; 850 тис.; 1434 тис.; 3468 тисячі.
Питома вага відповідних споживачів у загальній кількості споживачів:
без газових лічильників - 0,797;
з газовими лічильниками - 0,203.
Тариф 1 куб. м газу для споживання: без газового лічильника - 0,19 грн.; з газовим лічильником - 0,175 грн.
Обсяг споживання газу на місяць для споживачів з установленою плитою газовою за наявності централізованого гарячого водопостачання становить:
4800 тис. сімей х 31,36 куб.м = 150528 тис. куб.м
Обсяг споживання газу на місяць для споживачів з установленою плитою газовою за відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача становить:
850 тис. сімей х 58,56 куб.м = 49776 тис.куб.м
Обсяг споживання газу на місяць для споживачів з установленою плитою газовою та водонагрівачем становить:
1434 тис. сімей х 75,52 куб.м = 108296 тис.куб.м
Обсяг споживання газу на місяць для споживачів з індивідуальним опаленням у будинках не вище двох поверхів становить:
3468 тис. сімей х 431,2 куб.м = 1495402 тис. куб.м
Загальний обсяг споживання газу на місяць становить:
150528 + 49776 + 108296 + 1495402 = 1804002 тис.куб.м
Обсяг споживання газу в середньому на місяць для споживачів:
без газових лічильників
1804002 тис. куб. м х 0,797 = 1437790 тис.куб.м;
з газовими лічильниками
1804002 тис. куб. м х 0,203 = 366212 тис.куб.м.
Вартість загального обсягу споживання газу:
1437790 тис.куб.м х 0,19 грн. + 366212 тис.куб.м х 0,175 грн. =337267,2 тис.грн.
Вартість споживання газу в середньому на одну особу на місяць:
337267,2:15578:2,76=7,84 грн.
2.3.1.5. Вартість споживання електроенергії
Розрахунок вартості споживання електроенергії в середньому - одну особу на місяць здійснюється у такому порядку:
окремо визначається обсяг споживання електроенергії на одну особу, що мешкає у квартирі, яка обладнана газовою плитою або електроплитою, шляхом ділення норми споживання електроенергії для відповідної категорії споживачів на середній розмір сім'ї;
вартість споживання електроенергії визначається як сума добутків визначеного обсягу споживання електроенергії на одну особу на місяць кожної категорії споживачів, питомої ваги відповідних споживачів у загальній кількості споживачів та відповідного тарифу на електроенергію.
Приклад визначення вартості споживання електроенергії
Норма використання електроенергії на місяць на середньостатистичну сім'ю, яка мешкає у квартирі, що обладнана:
газовою плитою - 110 кВт.год.;
електроплитою - 225 кВт.год.
Загальна кількість споживачів, що користуються електроенергією, - 17706 тисяч, з них користуються електроплитами - 654 тисячі споживачів.
Питома вага споживачів, що користуються газовими плитами, у загальній кількості споживачів - 0, 963 ((17706-654):17706).
Питома вага споживачів, що користуються електроплитами, у загальній кількості споживачів - 0,037 (654:17706).
Тарифи на електроенергію:
для споживачів, що користуються газовими плитами - 13,0 коп. за 1 кВт.год.;
для споживачів, які проживають у будинках, обладнаних електроплитами, електроопалювальними установками, - 10,0 коп. за 1 кВт.год.
Обсяги споживання електроенергії на одну особу на місяць:
110 : 2,76 = 39,9 кВт.год.;
225 : 2,76 = 81,5 кВт.год.
Вартість споживання електроенергії на одну особу на місяць:
39,9 кВт.год. х 0,963 х 0,13 грн. + 81,5 кВт.год. х 0,037 х 0,10 грн. = 5,30 грн.
2.3.2.Вартість побутових послуг
Вартість побутових послуг у середньому на одну особу на рік визначається як сума добутків норм послуг для відповідної соціально-демографічної групи населення та середньої ціни відповідного виду побутових послуг.
Вартість побутових послуг на одну особу на місяць визначається як 1/12 річної вартості побутових послуг.
Умовний приклад розрахунку вартості побутових послуг наведено в додатку 4.
2.3.3. Вартість транспортних послуг
Вартість транспортних послуг у середньому на одну особу на рік визначається як сума добутків затвердженої норми кількості поїздок для відповідних соціально-демографічних груп населення та середньої ціни відповідного виду поїздок з урахуванням питомої ваги міського та сільського населення.
Вартість транспортних послуг на одну особу на місяць визначається як 1/12 річної вартості транспортних послуг на одну особу.
Приклад визначення вартості транспортних послуг для працездатних осіб
Норма кількості поїздок для працездатної особи міським транспортом (автомобільним, електричним транспортом, метрополітеном) - 524, приміським транспортом (автомобільним, залізничним) - 95.
Питома вага міського населення - 0,68.
Питома вага сільського населення - 0,32.
Середня вартість на проїзд у міському транспорті (автомобільному, електричному транспорті, метрополітені) - 0,36 грн.
Середня вартість на проїзд приміським транспортом (автомобільним, залізничним) - 1,73 грн.
Вартість транспортних послуг у середньому на одну особу на рік:
524 х 0,36 грн. х 0,68 + 95 х 1,73 грн. х 0,32 = 180,9 грн.
Вартість транспортних послуг в середньому на одну особу на місяць:
180,9 грн. : 12 = 15,1 грн.
2.3.4.Вартість послуг культури
Вартість послуг культури на середньостатистичну сім'ю на рік визначається шляхом множення норми споживання послуг на середню ціну відповідних видів послуг культури.
Вартість споживання послуг культури на одну особу на місяць визначається шляхом ділення річної вартості споживання зазначених послуг на середній розмір сім'ї та на 12.
Приклад визначення вартості послуг культури
Загальна кількість відвідувань театрів, кінотеатрів, клубів, музеїв, парків, зоопарків, заповідників, цирків, музичних установ, бібліотек, придбання книг на середньостатистичну сім'ю на рік - 12 (разів, штук).
Середня вартість зазначених послуг - 4,76 грн.
Вартість послуг культури на середньостатистичну сім'ю на рік:
12 (разів, штук) х 4,76 грн. = 57,12 грн.
Вартість послуг культури на одну особу на місяць:
57,12 грн. : 2,76 : 12 = 1,72 грн.
2.3.5.Вартість послуг зв'язку
2.3.5.1. Вартість передплати (придбання) газет та журналів у середньому на одну особу на місяць визначається шляхом ділення добутку норми споживання послуги та середньої ціни придбання газет на 12 та на середній розмір сім'ї.
2.3.5.2. Вартість розмов місцевого телефонного зв'язку в середньому на одну особу на місяць визначається шляхом множення норми споживання даної послуги та тарифу однієї хвилини телефонної розмови.
2.3.5.3. Вартість послуг листування в межах України в середньому на одну особу на місяць визначається шляхом ділення добутку норми споживання послуги та середньої ціни поштового конверта на середній розмір сім'ї.
2.3.5.4. Вартість користування радіоточкою в середньому на одну особу на місяць визначається шляхом ділення тарифу за користування радіоточкою на середній розмір сім'ї.
2.3.5.5. Вартість користування телеантеною в середньому на одну особу на місяць визначається шляхом ділення тарифу за користування телеантеною на середній розмір сім'ї.
2.4. Розрахунок прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення
2.4.1. Прожитковий мінімум у розрахунку на місяць для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення визначається як сума вартостей відповідних наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг.
Прожитковий мінімум, визначений для осіб, які відповідно до законодавства підлягають обов'язковому державному соціальному страхуванню, збільшується на суму обов'язкових платежів та на розмір ставки податку з доходів фізичних осіб.
( Абзац другий пункту 2.4.1 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної політики № 317/333/301 від 11.10.2005 )
2.4.2.Прожитковий мінімум у середньому на одну особу на місяць визначається як сума добутків розмірів прожиткових мінімумів кожної соціально-демографічної групи населення та питомої ваги чисельності відповідної групи в загальній чисельності населення України (регіону).
Умовний приклад розрахунку прожиткових мінімумів у середньому на одну особу та для основних соціальних і демографічних груп населення наведено в додатку 5.
Директор департаменту
політики державного
соціального страхування


О. Скрипник
Керівник департаменту
економічної стратегії

Л. Мусіна
Начальник управління
статистики цін

О. Драговоз
Додаток 1
до пункту 2.1.2 Методики визначення
прожиткового мінімуму на одну особу,
та для осіб, які відносяться
до основних соціальних і демографічних
груп населення
УМОВНИЙ ПРИКЛАД
розрахунку вартості набору продуктів харчування для дітей віком від 0 до 6 років
№ з/пНайменування продуктів харчуванняОдиниця виміруНорма споживання в середньому на 1 дитину на рікЦіна покупки фактична (грн.)Вартість споживання (грн.)
1Хлібопродукти
1.1Хліб пшеничнийкг29,21,3037,96
1.2Хліб житнійкг14,61,1416,64
1.3Борошно пшеничнекг4,61,486,81
1.4Макаронні виробикг2,92,005,80
1.5Рискг1,33,364,37
1.6Манна крупакг0,91,701,53
1.7Пшонокг1,71,121,90
1.8Гречана крупакг2,43,388,11
1.9Вівсяна крупакг0,71,801,26
1.10Бобовікг0,61,721,03
1.11Інші крупикг4,11,546,31
2Крохмалькг0,73,502,45
3Картоплякг731,46106,58
4Овочі та баштанні
4.1Капустакг16,41,0817,71
4.2Помідорикг16,42,5641,98
4.3Огіркикг6,62,5616,90
4.4Морквакг8,21,159,43
4.5Буряккг6,60,946,20
4.6Цибулякг6,61,298,51
4.7Інші овочі і баштаннікг21,30,8017,04
5Фрукти і ягоди
5.1Яблукакг27,43,5597,27
5.2Ягоди та виноградкг8,26,6954,86
5.3Цитрусові та інші тропічнікг5,55,1428,27
5.4Кісточковікг5,52,1211,66
5.5Грушікг2,73,168,53
5.6Інші фрукти та горіхикг5,54,1322,71
5.7Сухофруктикг3,654,8617,74
6Соки плодовоягідні та овочевілітри45,62,71123,58
7М'ясопродукти
7.1Яловичина, баранина, телятинакг11,75,9669,73
7.2Свинина піснакг5,86,8639,79
7.3Птиця, кріль, індиккг5,87,6644,43
7.4Ковбаса варена, сосиски, сарделькикг47,0928,36
7.5Ковбаса н/ккг1,312,8316,68
7.6Балик м'ясний, шинка, карбонаткг1,015,8415,84
7.7Салокг1,04,784,78
7.8Субпродукти (печінка, язик, мозок)кг5,95,2631,03
8Молокопродукти
8.1Молоко незбиранекг91,31,33121,43
8.2Кисломолочні напоїкг91,31,85168,90
8.3Масло вершковекг7,712,2093,94
8.4Сиркг18,254,5482,85
8.5Сметанакг2,75,7515,52
8.6Сир твердийкг1,815,4827,86
9Яйцяштук182,50,26247,81
10Рибопродукти
10.1Риба свіжа, свіжомороженакг8,64,2536,55
10.2Рибні продуктикг4,25,4222,76
11Оліякг3,03,8811,64
12Цукоркг18,251,9034,67
13Кондитерські виробикг5,54,7125,88
14Медкг1,17,538,28
15Чайкг0,07331,052,27
16Какаокг0,36512,924,72
17Дріжджікг0,3653,121,14
18Сількг1,80,350,63
19Спеції (лавровий лист)кг0,07324,001,75
Усього на рік1642,40
Усього на місяць (1642,40:12)136,87
Додаток 2
до пункту 2.2.3 Методики визначення
прожиткового мінімуму на одну особу,
та для осіб, які відносяться
до основних соціальних і демографічних
груп населення
УМОВНИЙ РОЗРАХУНОК
статево-вікової структури населення України
ВікЧоловікУ процентах
чоловіки і жінкиу тому числічоловіки і жінки до загальної чисельності населеннячоловіки і жінки до відповідної соціально- демографічної групиу тому числі
чоловікижінкичоловікижінки
0-5 років2851065146401913870465,724,851,348,7
Питома вага0,057
6-17 років86378884400201423768717,375,250,949,1
Питома вага0,1730,5090,491
Усього дітей114889535864220562473323,0100
Особи працездатного віку26745731137238911302184053,710051,348,7
Питома вага0,5370,5130,487
Особи непрацездатного віку116162423576236804000623,310030,869,2
Питома вага0,2330,3080,692
Усього49850926231643472668657910046,553,5
Додаток 3
до пункту 2.2.4 Методики визначення
прожиткового мінімуму на одну особу,
та для осіб, які відносяться
до основних соціальних і демографічних
груп населення
УМОВНИЙ ПРИКЛАД
розрахунку вартості мінімального набору непродовольчих товарів для працездатних осіб
№ з/пНайменування непродовольчих товарівОдиниця виміруОбсяги споживання (у середньому на одного працездатного на рік, у т. ч. чоловіки, жінки, у %)
0,513
0,487
Ціна покупки фактична (грн.)Вартість споживання (грн.)
2,76середній розмір сім'ї
1Верхній зимовий одяг51,02
1.1Куртка чоловіча на синтапоніштук0,128150,9519,32
1.2Пальто жіноче зимовештук0,061519,7631,70
2Верхній демісезонний одяг62,88
2.1Пальто жіноче демісезоннештук0,070389,9827,30
2.2Плащ чоловічийштук0,103197,7920,37
2.3Плащ жіночийштук0,097156,8115,21
3Костюм (сукня)133,42
3.1Костюм чоловічий двійкаштук0,103231,3523,83
3.2Сорочки чоловічі зі змішаної тканиништук0,64124,4315,66
3.3Брюки чоловічі з напіввовняної тканиништук0,12858,247,45
3.4Брюки чоловічі з джинсової або бавовняної тканиништук0,17182,5414,11
3.5Джемпер, светрштук0,33347,5615,84
3.6Сукня жіноча з напіввовняної тканиништук0,09777,457,51
3.7Сукня жіноча з бавовняної тканиништук0,16220,673,35
3.8Халат жіночийштук0,09720,672,00
3.9Блузкаштук0,29248,1814,07
3.10Спідниця з вовняної та напіввовняної тканиништук0,09747,364,59
3.11Спортивний костюмштук0,33375,1025,01
4Натільна білизна33,78
4.1Чоловічі трусиштук1,2835,166,62
4.2Чоловічі майкиштук1,0265,275,41
4.3Жіночі трусиштук1,2184,215,13
4.4Бюстгальтерштук0,48710,845,28
4.5Сорочка нічнаштук0,32512,454,05
4.6Комбінаціяштук0,24412,913,15
4.7Плавки чоловічіштук0,0515,250,27
4.8Купальникштук0,12231,733,87
5Панчішно-шкарпеткові вироби18,55
5.1Шкарпеткиштук3,5912,739,80
5.2Колготкиштук1,4614,566,66
5.3Рейтузиштук0,12217,112,09
6Головні убори5,69
6.1Чоловічий кашкет з вовняної тканиништук0,08623,061,98
6.2Шапка, шарф із вовняної, напіввовняної та синтетичної пряжі (комплект)комплект0,20713,382,77
6.3Хустка напіввовнянаштук0,1227,690,94
7Галантерейні вироби8,76
7.1Рукавички з вовняної, напіввовняної та синтетичної пряжіштук0,4965,592,77
7.2Краваткаштук0,05113,990,71
7.3Електробритваштук0,08637,873,26
7.4Інші (30 % [(2,77 + 0,71 + 3,26) х 0,3]2,02
8Взуття зимове31,61
8.1Чоботи чоловічі утепленіпар0,103133,3213,73
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
17.05.2000 № 109/95/157
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 червня 2000 р.
за № 347/4568
Про затвердження Методики визначення прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення
На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.2000 № 656 "Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення"
НАКАЗУЄМО:
Затвердити Методику визначення прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення (додається).
Міністерство праці
та соціальної політики України
Міністр


І. Сахань
Міністерство
економіки України
в.о. Міністра


В. Кальник
Державний комітет
статистики України
Голова Комітету


О. Осауленко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики України
Міністерства економіки України
Державного комітету
статистики України
17.05.2000 № 109/95/157
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 червня 2000 р.
за № 347/4568
МЕТОДИКА