Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Класифікація від 20.09.2017 №793

Міністерство фінансів України Наказ, Класифікація, Структура від 20.09.2017 №793
Остання редакція від 29.03.2019. Внесення змін (наказ від 29.03.2019 N 128 /v0128201-19/)
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
20.09.2017 № 793
Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1181 від 29.12.2017 № 70 від 01.02.2018 )( Текст із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 510 від 15.05.2018, станом на 15.05.2018 взято з сайту Мінфіну України http://www.minfin.gov.ua ) ( Із змінами, внесеними згідно Наказами Міністерства фінансів № 649 від 26.07.2018 № 729 від 31.08.2018 № 1176 від 28.12.2018 № 78 від 21.02.2019 № 128 від 29.03.2019 )
Відповідно до пункту 7 розділу ІІ Плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 415-р ,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
Структуру кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів;
Типову відомчу класифікацію видатків та кредитування місцевих бюджетів;
Типову програмну класифікацію видатків та кредитування місцевих бюджетів.
( Абзац четвертий пункту 1 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1176 від 28.12.2018 )
2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства фінансів України:
від 14 лютого 2011 року № 96 "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
від 02 грудня 2014 року № 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами).
3. Департаменту місцевих бюджетів довести цей наказ до місцевих фінансових органів для використання при складанні та виконанні місцевих бюджетів.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
5. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2018 року.
В. о. МіністраС. Марченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
20.09.2017 № 793
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 31 серпня 2018 року № 729
)
СТРУКТУРА
кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код Програмної класифікації містить сім знаків, з яких:
123Пояснення
XXXXXXXКод бюджетної програми
XX00000Ознака головного розпорядника бюджетних коштів. (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
XXX0000Відповідальний виконавець бюджетної програми у системі головного розпорядника. Якщо відповідальним виконавцем бюджетної програми є безпосередньо головний розпорядник бюджетних коштів, то третім знаком коду проставляється цифра "1", для визначення інших відповідальних виконавців використовуються цифри від "2" до "9" в межах одного головного розпорядника
XXXXXXXНомер бюджетної програми. (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (ТПКВК МБ), який має відповідність коду функціональної класифікації видатків та кредитування (КФКВК). Код ТПКВК МБ, який не має відповідності коду функціональної класифікації видатків та кредитування, не застосовується
Відповідно до вимог частини другої статті 10 Бюджетного кодексу України програмна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету формується місцевим фінансовим органом за пропозиціями, поданими головними розпорядниками бюджетних коштів під час складання проекту рішення про місцевий бюджет у бюджетних запитах.
Програмна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету відповідно до вимог частини четвертої статті 76 Бюджетного кодексу України щорічно визначається у рішенні про місцевий бюджет.
Код кожної бюджетної програми має відповідність коду функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету.
( Структура в редакції Наказів Міністерства фінансів № 729 від 31.08.2018, № 1176 від 28.12.2018 )
В. о. директора Департаменту
місцевих бюджетів

С.М. Макацарія
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
20.09.2017 № 793
(із змінами від 29.12.2017 № 1181)
ТИПОВА ВІДОМЧА КЛАСИФІКАЦІЯ
видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код Ознака головного розпорядника бюджетних коштів
01Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільських рад, районних рад у містах)
02Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)
03Рахункова палата Верховної Ради Автономної Республіки Крим
04Виборча комісія Автономної Республіки Крим
05Постійне представництво Автономної Республіки Крим в столиці України - місті Києві
06Орган-1 з питань освіти і науки
07Орган-1 з питань охорони здоров'я
08Орган-1 з питань праці та соціального захисту населення
09Орган-1 у справах дітей
10Орган-1 з питань культури, національностей та релігій
11Орган-1 з питань молоді та спорту
12Орган-1 з питань житлово-комунального господарства
13Орган-1 з питань палива і енергетики
14Орган-1 з питань благоустрою населених пунктів
15Орган-1 з питань будівництва
16Орган-1 з питань містобудування та архітектури
17Орган-1 з питань державного архітектурно-будівельного контролю
18Орган-1 з питань охорони культурної спадщини
19Орган-1 з питань інфраструктури, розвитку та утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення
20Орган-1 з питань інформатизації, аналітичного забезпечення та електронного урядування
21Орган-1 з питань пожежної охорони
22Орган-1 з питань охорони громадського порядку
23Орган-1 з питань інформаційної діяльності, засобів масової інформації та комунікацій з громадськістю
24Орган-1 з питань агропромислового комплексу, сільського господарства та продовольства
25Орган-1 з питань зовнішньоекономічної та міжнародної діяльності
26Орган-1 з питань туризму та курортів
27Орган-1 з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій
28Орган-1 з питань екології, охорони навколишнього середовища та природних ресурсів
29Орган-1 з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
30Орган-1 з питань мобілізаційної підготовки та цивільного захисту населення
31Орган-1 з питань управління комунальним майном
32Орган-1 з питань реклами та масових заходів
33Орган-1 з питань реєстрації та державного реєстру
34Орган-1 з питань надання адміністративних послуг
35Орган-1 з питань промисловості, розвитку інфраструктури та науково-технічної, інноваційної політики
36Орган-1 з питань земельних відносин
37Орган-1 з питань фінансів
38Орган-1 з питань внутрішнього фінансового контролю
40-49Районні державні адміністрації у містах з районним поділом за відсутності районних у містах рад
__________
-1Відповідне міністерство чи республіканський комітет Автономної Республіки Крим, відповідний структурний підрозділ місцевої державної адміністрації чи виконавчого органу місцевої ради (департамент, головне управління, управління, відділ)
( Класифікація із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1176 від 28.12.2018 )
В. о. директора Департаменту
місцевих бюджетів

С.М. Макацарія
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
20.09.2017 № 793
(із змінами від 29.12.2017 № 1181)
ТИПОВА ПРОГРАМНА КЛАСИФІКАЦІЯ
видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код НайменуванняКФК
0100Державне управління
0110Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим0111
0120Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Верховної Ради Автономної Республіки Крим0112
0130Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим0111
0140Керівництво і управління у відповідній сфері в Автономній Республіці Крим0111
0150Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад0111
0160Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах0111
0170Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування0131
0180Інша діяльність у сфері державного управління0133
0190Проведення місцевих виборів та референдумів, забезпечення діяльності виборчої комісії Автономної Республіки Крим
0191Проведення місцевих виборів0160
0192Проведення місцевих референдумів0160
0193Забезпечення діяльності виборчої комісії Автономної Республіки Крим0160
1000Освіта
1010Надання дошкільної освіти0910
1020Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами0921
1030Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами0921
1040Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами0922
1050Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування0922
1060Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках0910
1070Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку0922
1080Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою0922
1090Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 0960
1100Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)0960
1110Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти0930
1120Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами) 0941
1130Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівнів акредитації (університетами, академіями, інститутами) 0942
1140Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти 0950
1150Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 0990
1160Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
1161Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти0990
1162Інші програми та заходи у сфері освіти0990
1170Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів0990
2000Охорона здоров’я
2010Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню0731
2020Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню 0732
2030Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим0733
2040Санаторно-курортна допомога населенню0734
2050Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування0761
2060Створення банків крові та її компонентів0762
2070Екстрена та швидка медична допомога населенню0724
2080Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги0721
2090Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню0722
2100Стоматологічна допомога населенню0722
2110Первинна медична допомога населенню
2111Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги0726
2112Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами0725
2113Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)0721
2120Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я0740
2130Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)0763
2140Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я
2141Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики0763
2142Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом0763
2143Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу0763
2144Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет0763
2145Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих0763
2146Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань0763
2150Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я
2151Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я0763
2152Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я0763
3000Соціальний захист та соціальне забезпечення
3010Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами
3011Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1030
3012Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг1060
3020Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
3021Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства1030
3022Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу1060
3023Забезпечення побутовим вугіллям окремих категорій громадян1060
3030Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян
3031Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства1030
3032Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку1070
3033Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян1070
3034Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті1070
3035Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті1070
3036Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян1070
3040Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям
3041Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами1040
3042Надання допомоги при усиновленні дитини1040
3043Надання допомоги при народженні дитини1040
3044Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування1040
3045Надання допомоги на дітей одиноким матерям1040
3046Надання тимчасової державної допомоги дітям1040
3047Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям1040
3048Надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка"1040
3049Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"1040
3050Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи1070
3060Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи1070
3070Виплата компенсації реабілітованим1070
3080Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях
3081Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю1010
3082Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд1010
3083Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу1010
3084Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату1040
3085Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку1010
3086Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність1040
3087Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях1040
3090Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни1030
3100Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування
3101Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку1010
3102Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби1020
3103Навчання та трудове влаштування осіб з інвалідністю1010
3104Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю1020
3105Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю1010
3110Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту
3111Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей1040
3112Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту1040
3120Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
3121Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді1040
3122Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків1040
3123Заходи державної політики з питань сім'ї1040
3130Реалізація державної політики у молодіжній сфері
3131Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"1040
3132Утримання клубів для підлітків за місцем проживання1040
3133Інші заходи та заклади молодіжної політики1040
3140Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)1040
3150Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, депортованих з України1070
3160Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги1010
3170Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю
3171Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування1010
3172Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп1010
3180Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг 1060
3190Соціальний захист ветеранів війни та праці
3191Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці1030
3192Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість1030
3200Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій1090
3210Організація та проведення громадських робіт1050
3220Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства
3221Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
, для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
, та які потребують поліпшення житлових умов
1060
3222Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
, та які потребують поліпшення житлових умов
1060
3223Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
, для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
, та які потребують поліпшення житлових умов
1060
3224Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
, для осіб з інвалідністю I - II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
, та які потребують поліпшення житлових умов
1060
3230Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків1040
3240Інші заклади та заходи
3241Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення1090
3242Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення1090
4000Культура i мистецтво
4010Фінансова підтримка театрів0821
4020Фінансова підтримка фiлармонiй, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій0822
4030Забезпечення діяльності бібліотек0824
4040Забезпечення діяльності музеїв i виставок0824
4050Забезпечення діяльності заповідників0827
4060Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів0828
4070Фінансова підтримка кінематографії 0823
4080Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
4081Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва0829
4082Інші заходи в галузі культури і мистецтва0829
5000Фiзична культура i спорт
5010Проведення спортивної роботи в регіоні
5011Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту0810
5012Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту0810
5020Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю
5021Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл0810
5022Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю0810
5030Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
5031Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл0810
5032Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств0810
5033Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності0810
5040Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
5041Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд0810
5042Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості0810
5043Створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту0810
5044Створення сучасного біатлонного комплексу0810
5045Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту0810
5046Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт існуючих спортивних п'ятдесятиметрових і двадцятип'ятиметрових басейнів0810
5050Підтримка фізкультурно-спортивного руху
5051Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи0810
5052Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону0810
5053Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості0810
5060Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
5061Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону0810
5062Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні0810
5063Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії0810
6000Житлово-комунальне господарство
6010Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства
6011Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду0610
6012Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії0620
6013Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства0620
6014Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів0620
6015Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів0620
6016Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії0620
6017Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства0620
6020Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги0620
6030Організація благоустрою населених пунктів0620
6040Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води0620
6050Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності0620
6060Утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності0640
6070Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги
6071Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)0640
6072Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування за рахунок субвенції з державного бюджету0640
6080Реалізація державних та місцевих житлових програм
6081Будівництво житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства0610
6082Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства0610
6083Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа0610
6084Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла0610
6085Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов0610
6086Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян 0610
6090Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства0640
7000Економічна діяльність
7100Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство
7110Реалізація програм в галузі сільського господарства 0421
( Позицію 7120 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1176 від 28.12.2018
)
7130Здійснення заходів із землеустрою0421
7140Інші заходи у сфері сільського господарства 0421
7150Реалізація програм у галузі лісового господарства і мисливства0422
7160Реалізація програм в галузі рибного господарства 0423
7200Газове господарство
7210Організація експлуатації газового господарства 0432
7220Газифікація населених пунктів 0432
7300Будівництво та регіональний розвиток
7310Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства0443
7320Будівництво-1 об'єктів соціально-культурного призначення
7321Будівництво-1 освітніх установ та закладів0443
7322Будівництво-1 медичних установ та закладів0443
7323Будівництво-1 установ та закладів соціальної сфери0443
7324Будівництво-1 установ та закладів культури0443
7325Будівництво-1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту0443
7330Будівництво -1 інших об'єктів комунальної власності0443
7340Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури0443
7350Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)0443
7360Виконання інвестиційних проектів
7361Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку0490
7362Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад0490
7363Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій0490
7364Виконання інвестиційних проектів в рамках фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження0490
7365Виконання інвестиційних проектів в рамках реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"0490
7366Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України0490
7367Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості0490
7368Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів0490
7370Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій0490
7400Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство
7410Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом
7411Утримання та розвиток автотранспорту0451
7412Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту0451
7413Інші заходи у сфері автотранспорту0451
7420Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом
7421Утримання та розвиток наземного електротранспорту 0453
7422Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту0453
7423Утримання та розвиток метрополітену 0453
7424Регулювання цін на послуги метрополітену0453
7425Розвиток мережі метрополітенів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету0453
7426Інші заходи у сфері електротранспорту0453
7430Утримання та розвиток місцевих аеропортів0454
7440Утримання та розвиток транспортної інфраструктури
7441Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів0456
7442Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної інфраструктури0456
7450Інша діяльність у сфері транспорту 0456
7460Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
7461Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету0456
7462Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету0456
7463Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів0456
7464Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування, ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування, в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві0456
7470Інша діяльність у сфері дорожнього господарства0456
7500Зв'язок, телекомунікації та інформатика
7510Реалізація програм у сфері зв'язку0460
7520Реалізація Національної програми інформатизації0460
7530Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики0460
7600Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю
7610Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва0411
7620Розвиток готельного господарства та туризму
7621Підтримка діяльності готельного господарства0470
7622Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів0470
7630Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності0470
7640Заходи з енергозбереження0470
7650Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї0490
7660Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів0490
7670Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання0490
7680Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування0490
7690Інша економічна діяльність
7691Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади0490
7692Обслуговування та погашення зобов'язань за коштами, залученими розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії для здійснення капітальних видатків0490
7693Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю0490
7700Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ0133
8000Інша діяльність
8100Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
8110Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха0320
8120Заходи з організації рятування на водах0320
8130Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони0320
8200Громадський порядок та безпека
8210Муніципальні формування з охорони громадського порядку0380
8220Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення0380
8230Інші заходи громадського порядку та безпеки0380
8240Заходи та роботи з територіальної оборони0380
8300Охорона навколишнього природного середовища
8310Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища
8311Охорона та раціональне використання природних ресурсів0511
8312Утилізація відходів0512
8313Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища0513
8320Збереження природно-заповідного фонду0520
8330Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 0540
8340Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів0540
8350Здійснення природоохоронних заходів на об'єктах комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету0540
8400Засоби масової інформації
8410Фінансова підтримка засобів масової інформації0830
8420Інші заходи у сфері засобів масової інформації0830
8500Нерозподілені трансферти з державного бюджету0180
8600Обслуговування місцевого боргу0170
8700Резервний фонд0133
8800Кредитування
8810Пільгові кредити для здобуття професійно-технічної та вищої освіти та їх повернення
8811Надання пільгових кредитів для здобуття професійно-технічної та вищої освіти0990
8812Повернення пільгових кредитів, наданих для здобуття професійно-технічної та вищої освіти0990
8820Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла та їх повернення
8821Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла1060
8822Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла1060
8830Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення
8831Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі1060
8832Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі1060
8840Довгострокові кредити громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла та їх повернення
8841Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла1060
8842Повернення довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла1060
8850Пільгові кредити членам житлово-будівельних кооперативів та їх повернення
8851Надання пільгових кредитів членам житлово-будівельних кооперативів 0490
8852Повернення пільгових кредитів, наданих членам житлово-будівельних кооперативів0490
8860Бюджетні позички суб'єктам господарювання та їх повернення
8861Надання бюджетних позичок суб'єктам господарювання0490
8862Повернення бюджетних позичок, наданих суб'єктам господарювання0490
8870Кредити (позики), що залучаються органами місцевого самоврядування, від міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів) та їх повернення
8871Отримання кредитів (позик), що залучаються органами місцевого самоврядування, від міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів0490
8872Повернення кредитів (позик), що залучаються органами місцевого самоврядування, від міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів0490
8880Виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії
8881Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії0490
8882Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії0490
8900Залишки коштів та бюджетна заборгованість розпорядників коштів місцевих бюджетів
8910Бюджетна заборгованість розпорядників коштів місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
8920Залишки коштів та бюджетна заборгованість розпорядників коштів місцевих бюджетів Донецької та Луганської областей, на території яких органи влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень
9000Міжбюджетні трансферти
9100Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам
9110Реверсна дотація 0180
9120Дотація з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету 0180
9130Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету0180
9140Дотація з місцевого бюджету на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності та літакобудування за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 0180
9150Інші дотації з місцевого бюджету0180
9200Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм соціального захисту за рахунок субвенцій з державного бюджету
9210Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету0180
9220Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету0180
9230Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0180
9240Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету
9241Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
, для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
, та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
0180
9242Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
, та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
0180
9243Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
, для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
, та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
0180
9244Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
, для осіб з інвалідністю I - II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
, та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
0180
9250Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету0180
9260Субвенція з місцевого бюджету на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету0180
9270Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету0180
9300Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету
9310Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 0180
9320Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду0180
9330Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету0180
9340Субвенція з місцевого бюджету на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету0180
9350Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету0180
9360Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету0180
9370Субвенція з місцевого бюджету на створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету0180
9400Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров’я за рахунок субвенцій з державного бюджету
9410Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції0180
9420Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду0180
9430Субвенція з місцевого бюджету на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету0180
9440Субвенція з місцевого бюджету на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету0180
9450Субвенція з місцевого бюджету на придбання ангіографічного обладнання за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету0180
9460Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету0180
9470Субвенція з місцевого бюджету на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету0180
9480Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету0180
9490Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду0180
9500Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету
9510Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету0180
9520Субвенція з місцевого бюджету на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету0180
9530Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету0180
9540Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету0180
9550Субвенція з місцевого бюджету на створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету0180
9560Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету0180
9570Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду0180
9580Субвенція з місцевого бюджету на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету0180
9590Субвенція з місцевого бюджету на будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних п'ятдесятиметрових і двадцятип'ятиметрових басейнів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету0180
9600Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення інших програм та заходів за рахунок субвенцій з державного бюджету
9610Субвенція з місцевого бюджету на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету0180
9620Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету0180
9630Субвенція з місцевого бюджету на проведення робіт, пов’язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі "Прозорий офіс" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету0180
9640Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів на об'єктах комунальної власності за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету0180
9700Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів
9710Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування0180
9720Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів0180
9730Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 0180
9740Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів 0180
9750Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів0180
9760Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів співробітництва між територіальними громадами0180
9770Інші субвенції з місцевого бюджету 0180
9800Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів0180
__________
-1 Будівництво спорудження нового об'єкта, реконструкція, розширення, добудова, реставрація об'єктів, виконання монтажних робіт за рахунок власних коштів місцевих бюджетів.
( Класифікація із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 649 від 26.07.2018, № 1176 від 28.12.2018, № 78 від 21.02.2019 )
В. о. директора Департаменту
місцевих бюджетів

С.М. Макацарія
( Текст із змінами станом на 15.05.2018 взято з сайту Мінфіну України http://www.minfin.gov.ua )
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
20.09.2017 № 793
Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Відповідно до пункту 7 розділу ІІ Плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 415-р ,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
Структуру кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів;
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.